De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 29

Weet je dat de tijd dringt? Dus op korte termijn zul je je op mij verlaten en alle zaken van je afwerpen die onverenigbaar zijn met mijn gezindheid: onwetendheid, traag reageren, onduidelijke gedachten, teerhartigheid, een zwakke wil, dwaasheid, overtrokken emoties, verwarring en een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Deze zaken moeten zo snel mogelijk worden afgeworpen. Ik ben Almachtige God! Zo lang je bereid bent met mij samen te werken, zal ik alle kwalen genezen waaraan jij lijdt. Ik ben de God die diep in het hart van mensen kijkt, ik ken al je kwalen en de plekken waar je tekortkomingen zetelen. Dat zijn de dingen die voorkomen dat je vooruitgang boekt in je leven, en zij moeten snel worden afgeworpen. Anders kan mijn wil niet op je worden uitgevoerd. Datgene waarop mijn licht schijnt, daarvan moet je je op mij verlaten om het weg te werpen, leef altijd naast mij, blijf vlak bij mij, en je daden zullen mijn gelijkenis openbaren. Je zult meer met mij communiceren wanneer je niet zeker weet wat je moet doen, en ik zal je naar de juiste daden leiden zodat jij vooruit kunt gaan. Als je het niet zeker weet, onderneem dan geen willekeurige acties; wacht eenvoudigweg op mijn tijd. Behoud een standvastig temperament, zorg ervoor dat je emoties niet dan weer heet, dan weer koud zijn; je moet een hart hebben dat altijd ontzag voor mij koestert. Wat je voor mijn ogen of achter mijn rug doet, moet altijd in overeenstemming zijn met mijn wil. Wees nooit uit mijn naam vergevensgezind tegenover iemand, of dat nu je echtgenoot of een familielid is; dat is onaanvaardbaar, hoe goed zij ook zijn. Je moet actie ondernemen op grond van de waarheid. Als je mij liefhebt, zal ik je grootse zegeningen verlenen. Ik zal niemand tolereren die zich verzet. Heb diegenen lief die ik liefheb, en haat degenen die ik haat. Besteed geen aandacht aan enig mens, ding of voorwerp. Kijk met je geest en zie duidelijk de mensen die door mij worden gebruikt, en treed meer in contact met spirituele mannen. Wees niet onwetend; je moet onderscheid maken. Koren zal altijd koren zijn en kaf zal nooit koren worden, en jij moet verschillende typen mensen herkennen. Je moet vooral behoedzaam zijn in wat je zegt en met je voeten op het pad blijven dat naar mijn hart is. Deze woorden moeten zorgvuldig worden overdacht. Je moet je opstandigheid afwerpen en zorgen dat je zo snel mogelijk geschikt bent om door mij te worden ingezet, zodat mijn hart tevreden zal zijn.

Vorige:Hoofdstuk 28

Volgende:Hoofdstuk 30

Gerelateerde media