Hoofdstuk 29

Weet je dat de tijd dringt? Dus op korte termijn zul je je op mij verlaten en alle zaken van je afwerpen die onverenigbaar zijn met mijn gezindheid: onwetendheid, traag reageren, onduidelijke gedachten, teerhartigheid, een zwakke wil, dwaasheid, overtrokken emoties, verwarring en een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Deze zaken moeten zo snel mogelijk worden afgeworpen. Ik ben Almachtige God! Zo lang je bereid bent met mij samen te werken, zal ik alle kwalen genezen waaraan jij lijdt. Ik ben de God die diep in het hart van mensen kijkt, ik ken al je kwalen en de plekken waar je tekortkomingen zetelen. Dat zijn de dingen die voorkomen dat je vooruitgang boekt in je leven, en zij moeten snel worden afgeworpen. Anders kan mijn wil niet op je worden uitgevoerd. Verlaat je op mij om alles weg te werpen wat ik van je illumineer, leef altijd volgens mij, blijf vlak bij mij, en zorg ervoor dat alle daden en heel je gedrag lijken op die van mij. Communiceer vaker met mij over dingen die je niet begrijpt, dan zal ik je zodanig leiden dat je vooruit kunt gaan. Als je het niet zeker weet, onderneem dan geen willekeurige acties; wacht eenvoudigweg op mijn tijd. Behoud een standvastig temperament, zorg ervoor dat je emoties niet dan weer heet, dan weer koud zijn; je moet een hart hebben dat altijd ontzag voor mij koestert. Wat je voor mijn ogen of achter mijn rug doet, moet altijd in overeenstemming zijn met mijn wil. Wees nooit uit mijn naam vergevensgezind tegenover iemand, of dat nu je echtgenoot of een familielid is; dat is onaanvaardbaar, hoe goed zij ook zijn. Je moet actie ondernemen op grond van de waarheid. Als je mij liefhebt, zal ik je grootse zegeningen verlenen. Ik zal niemand tolereren die zich verzet. Heb diegenen lief die ik liefheb, en haat degenen die ik haat. Besteed geen aandacht aan enig mens, ding of voorwerp. Kijk met je geest en zie duidelijk de mensen die door mij worden gebruikt, en treed meer in contact met spirituele mannen. Wees niet onwetend; je moet onderscheid maken. Koren zal altijd koren zijn en kaf zal nooit koren worden, en jij moet verschillende typen mensen herkennen. Je moet vooral behoedzaam zijn in wat je zegt en met je voeten op het pad blijven dat naar mijn hart is. Deze woorden moeten zorgvuldig worden overdacht. Je moet je opstandigheid afwerpen en zorgen dat je zo snel mogelijk geschikt bent om door mij te worden ingezet, zodat mijn hart tevreden zal zijn.

Vorige: Hoofdstuk 28

Volgende: Hoofdstuk 30

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek