We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Over de stappen van Gods werk

Aan de buitenkant lijken de stappen van Gods werk in deze huidige fase al te zijn voltooid en dat de mensheid het oordeel, de tuchtiging, de klappen en de loutering van Zijn woorden al heeft ervaren, en zulke stappen heeft ondergaan als de beproeving van dienstdoeners, de loutering in de tijd van tuchtiging, de loutering in de tijden van tuchtiging, de beproeving van de dood, de beproeving van de contrasten en de liefde jegens God. Toch blijven mensen, hoewel ze bij elke stap groot leed hebben ondervonden, nog steeds onkundig van Gods wil. Net zoals de beproeving van dienstdoeners, wat mensen daaruit verworven hebben, wat ze ervan begrepen hebben en welk resultaat God daardoor wilde bereiken – deze kwesties zijn voor mensen nog steeds onduidelijk. Het lijkt erop dat mensen het huidige tempo van Gods werk absoluut niet kunnen bijhouden. Hieraan kan men zien dat God deze stappen van Zijn werk eerst aan de mensheid openbaart en dat Hij niet noodzakelijkerwijs op een niveau hoeft te komen dat mensen zich kunnen voorstellen in wat voor stap dan ook, maar Hij probeert dit te gebruiken om een kwestie te verduidelijken. God kan iemand alleen vervolmaken om werkelijk door Hem te zijn gewonnen door de hierboven beschreven stappen uit te voeren. Het doel van dit werk is mensen te laten zien welke stappen God moet uitvoeren om een groep mensen te vervolmaken. De stappen van Gods werk lijken aan de buitenkant te zien dus te zijn voltooid, maar in wezen is Hij pas officieel begonnen om de mensheid te vervolmaken. Dit is iets wat mensen duidelijk moeten inzien – dat de stappen van Zijn werk zijn voltooid, niet dat Zijn werk zelf is voltooid. Maar wat mensen volgens hun opvattingen geloven, is dat de stappen van Gods werk aan de mensheid is geopenbaard en dat is zonder twijfel dat Zijn werk is voltooid. Deze kijk op dingen is volslagen verkeerd. Gods werk strookt niet met de opvattingen van mensen, het druist in elk opzicht tegen de opvattingen van mensen in. De stappen van Zijn werk stroken in het bijzonder niet met de opvattingen van mensen; hieruit blijkt Gods wijsheid. Hieraan zien we dat de opvattingen van mensen in elk opzicht storend zijn en dat alles wat mensen zich kunnen voorstellen dingen zijn die God weer de kop in wil drukken. Dit inzicht komt voort uit feitelijke ervaring. Mensen denken allemaal dat God zo snel werkt. Ze denken dat Gods werk is voltooid zonder dat mensen het weten, terwijl ze nog steeds geen begrip hebben en daar nog over in verwarring zijn. Dat is bij elke stap van Zijn werk zo. De meeste mensen geloven dat God met mensen speelt, maar dat is niet de intentie van Zijn werk. De methode volgens welke Hij werkt berust op nadenken: eerst heeft het veel weg van tijdens paardrijden snel naar bloemen te kijken, vervolgens de details aanpakken en deze details daarna volledig verfijnen – waardoor mensen worden verrast. Mensen proberen God voor de gek te houden en denken dat God wel tevreden zal zijn, als ze zich er maar doorheen slaan, tot ze een bepaald punt bereiken. Maar hoe kan God in werkelijkheid ooit tevreden zijn vanwege de pogingen van de mensheid om maar wat te doen? Gods werkmethode is mensen onverhoeds te verrassen om zo de beste resultaten te verkrijgen, zodat mensen Zijn wijsheid beter leren kennen en Zijn rechtvaardigheid, majesteit en Zijn onbeledigbare gezindheid beter gaan begrijpen.

God is nu officieel begonnen om mensen te vervolmaken. Om compleet te worden, moeten mensen de openbaring, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ondergaan en de beproevingen en loutering van Zijn woorden ervaren (zoals de beproeving van dienstdoeners). Bovendien moeten mensen in staat zijn om de beproeving van de dood te doorstaan. Dat wil zeggen, iemand die werkelijk Gods wil doet, kan diep vanuit zijn hart lof uiten te midden van Gods oordeel, tuchtiging en beproevingen, en is in staat om God volledig te gehoorzamen en zichzelf te verloochenen, en God lief te hebben met een oprecht, onverdeeld en zuiver hart; zo is een compleet persoon en het is tevens het werk dat God wil doen en wat God tot stand wil brengen. Mensen kunnen niet zomaar conclusies trekken over Gods werkmethoden en ze kunnen alleen intrede in het leven nastreven. Dit is het fundament. Neem Gods werkmethoden niet voortdurend onder de loep; dit hindert alleen maar je toekomstverwachtingen. Hoeveel heb je momenteel van Zijn werkmethoden gezien? Hoe gehoorzaam ben je geweest? Hoeveel heb je van elke werkmethode meegekregen? Ben je bereid door God te worden vervolmaakt? Ben je er klaar voor om een compleet persoon te zijn? Dit zijn dingen die volkomen duidelijk voor jullie dienen te zijn. Dit zijn dingen die jullie dienen binnen te gaan.

Vorige:Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

Volgende:De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

Gerelateerde media