De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De achtenzestigste uitspraak

Mijn woord is uitgevoerd in elk land, elke plaats, elke natie en elke denominatie, en mijn woord wordt op ieder moment in elke hoek [op aarde] vervuld. De rampen die overal plaatsvinden zijn niet het gevolg van strijd tussen mensen, en het zijn ook geen gevechten met wapens. Er zullen daarna geen oorlogen meer zijn. Ze vallen alle binnen mijn bereik. Alle mensen zullen mijn oordeel onder ogen zien en wegkwijnen temidden van deze rampen. Laat degenen die mij weerstaan ​​en die niet met mij willen samenwerken, de pijn van deze rampen ondergaan. Laat ze huilen en tandenknarsen in de eeuwigheid en voor altijd in het donker blijven. Ze zullen het niet overleven. Mijn handelen is rechtlijnig en beweeglijk, want het is voor mij geen overweging of je in het verleden trouw bent geweest aan mij. Zolang je mij weerstaat, zal mijn rechterhand zonder aarzeling, ja zelfs geen seconde, toorn over je uitgietenen zonder genade. Ik heb altijd al gezegd dat ik de God ben die zijn woord houdt. Elk woord dat ik zeg zal worden vervuld, en jullie allen zullen het ervaren. Dat is wat er is bedoeld met in alles de realiteit binnengaan.

De grote rampen zullen mijn zonen, mijn geliefden, zeker niet overkomen. Ik zal op elk moment en elke seconde voor mijn zonen zorgen. Jullie zullen die pijn en dat lijden zeker niet ondergaan. Het is veeleer terwille van de volmaaktheid van mijn zonen en de vervulling van mijn woord in hen, zodat jullie mijn almacht zullen herkennen en verder zullen groeien in het leven, mijn lasten op jullie zullen nemen, en jullie geheel zullen wijden aan de voltooiing van mijn managementplan. Jullie zouden blij en gelukkig moeten zijn en daarom blij moeten zijn. Ik zal alles aan jullie overhandigen, zodat jullie de leiding kunnen nemen. Ik zal het in jullie handen plaatsen. Als zonen het volledige vermogen van hun vader erven, hoeveel te meer dan ook niet jullie, mijn eerstgeboren zonen? Jullie zijn werkelijk gezegend. In plaats van te lijden onder de grote rampen, zul je eeuwige zegeningen genieten. Wat een eer! Wat een eer!

Verhoog je tempo en volg mijn voetstappen te allen tijde en op alle plaatsen, en raak niet achterop. Laat jullie hart mijn hart volgen. Laat je geest mijn geest volgen. Werk met mij samen, één van hart, één van geest. Eet met mij, leef met mij en geniet met mij. Er wachten jullie geweldige zegeningen waarvan jullie mogen genieten en nemen. Er is zo'n onvergelijkbare overvloed in mij. Daarvan is nog niet eens een klein beetje bereid voor iemand anders – ik doe dit volledig voor mijn zonen.

Welnu, wat ik in mijn hoofd heb, zal worden vervuld. Nadat ik met jullie heb gesproken, zullen al deze zaken reeds voltooid zijn. Het werk gaat echt zo snel en het verandert elk ogenblik. Als jullie aandacht even afdwaalt, treedt er een ‘middelpuntvliedend’ verschijnsel op en zullen jullie ver uitgestoten worden en deze stroom achter je laten. Als jullie niet serieus zoeken, zullen mijn ijverige inspanningen tevergeefs zijn. Later zullen mensen uit allerlei landen op elk moment binnenkomen. Kunnen jullie hen leiden met het niveau dat je nu bezit? Ik zal jullie grondig trainen om goede soldaten te worden in die korte tijd om mijn opdracht te voltooien. Ik wil dat jullie mijn naam in alle opzichten verheerlijken en een prachtig getuigenis van mij geven. Laat degenen die zij verachtten vandaag boven hen staan ​​en hen leiden en besturen. Begrijpen jullie mijn intenties? Hebben jullie een besef van mijn enorme inspanningen? Ik doe dit allemaal voor jullie belang. Het hangt ervan af of jullie in staat zijn om van mijn zegeningen te genieten.

Ik ben God, die de geest en het hart van de mens doorzoekt, en naar de uiteinden van de aarde reist. Wie durft mij een dienst te weigeren? De spanningen onder de naties lopen op. Ze worstelen verbeten, maar uiteindelijk zullen ze niet aan mijn greep ontsnappen. Ik zal ze zeker niet gemakkelijk laten gaan. Ik zal ze één voor één beoordelen op grond van hun daden, aardse status en aardse genoegens. Ik zal niemand sparen. Mijn toorn begint zich te openbaren en zal hen allemaal overkomen. Alles zal één voor één aan hen vervuld worden en het zal geheel en al zijn wat ze zelf teweeg hebben gebracht. Degenen die mij niet hebben gekend of mij in het verleden hebben veracht, zullen nu mijn oordeel zien. En wat betreft degenen die mijn zonen in het verleden hebben vervolgd: hen in het bijzonder zal ik kastijden in overeenstemming met wat zij hebben gezegd en gedaan. Ik zal zelfs de kinderen niet sparen. Ze behoren allemaal tot Satan's soort. Zelfs als ze niets zeggen of doen, maar mijn zonen in hun hart haten, zal ik niemand van hen sparen. Ik zal ze allen laten zien dat wij – deze groep mensen – het zijn die vandaag regeren en de macht bezitten, en niet zij. Om die reden, zouden jullie des te meer je uiterste best moeten doen en je oprecht voor mij moeten inzetten, om mijn naam te verheerlijken en daarvan te getuigen, in elke uithoek, religie en denominatie, om die te verspreiden naar alle uiteinden van de hele wereld!

Vorige:De zevenenzestigste uitspraak

Volgende:De negenenzestigste uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant