Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten

Als je Gods woorden openlijk kunt uitleggen, wil dat nog niet zeggen dat je over de werkelijkheid beschikt − dingen zijn niet zo eenvoudig als je ze misschien had voorgesteld. Of je over de werkelijkheid beschikt of niet, is niet gebaseerd op wat je zegt, het is eerder gebaseerd op hoe je uitleeft. Wanneer Gods woorden je leven en je natuurlijke uitdrukking worden, telt alleen dit als werkelijkheid en geldt alleen dit als het bezitten van inzicht en een ware gestalte. Je moet in staat zijn om de toets voor een lange periode te doorstaan en je moet in staat zijn om de gelijkenis na te leven die God van je verlangt; het moet niet louter van buiten zijn, maar het moet als vanzelf uit je stromen. Alleen dan heb je echt de werkelijkheid en alleen dan heb je het leven verkregen. Laat mij het voorbeeld gebruiken dat iedereen kent, van de beproeving van de dienstdoeners. Iedereen kan de meest verheven theorieën naar voren brengen over dienstdoeners en iedereen heeft een behoorlijk begrip met betrekking tot dit onderwerp; ze spreken erover en wat de één erover zegt overtreft nog wat de vorige had gezegd, alsof het een wedstrijd is. Als de mens echter geen ingrijpende beproeving heeft ondergaan, kan je moeilijk zeggen dat hij een goede getuigenis heeft. Kort gezegd, het echt naleven van de mens schiet nog steeds erg tekort en dit strookt niet met zijn begrip. Daarom moet het nog steeds de waarlijke gestalte van de mens worden en het is nu nog niet zijn leven. Omdat het begrip van de mens nog niet in werkelijkheid is gebracht, is zijn gestalte nog steeds als een kasteel gebouwd op zand, wankelend en op het punt van instorten. De mens heeft te weinig werkelijkheid − het is bijna onmogelijk om enige werkelijkheid in de mens te vinden. Er is te weinig werkelijkheid die op een natuurlijke manier uit de mens stroomt en alle werkelijkheid in zijn leven is gedwongen en daarom zeg ik dat de mens geen echte werkelijkheid bezit. Hecht niet te veel waarde aan mensen die zeggen dat hun liefde voor God nooit verandert − dit is alleen wat ze zeggen, voordat ze met beproevingen geconfronteerd worden. Als ze plotseling met beproevingen worden geconfronteerd, worden de dingen waarover ze spreken opnieuw onverenigbaar met de werkelijkheid en bewijst het opnieuw dat mensen geen werkelijkheid bezitten. Je zou kunnen zeggen dat wanneer je dingen tegenkomt die niet passen bij je opvattingen en die verlangen dat je jezelf opzijzet, dat dit je beproevingen zijn. Voordat Gods wil onthuld wordt, is er een strenge proef voor elke man, een enorme beproeving voor iedereen − is deze kwestie duidelijk voor je? Wanneer God de mens op de proef wil stellen, laat Hij hen altijd hun keuzes maken voordat de waarheid van de feiten is onthuld. Dat betekent dat wanneer God de mens aan beproevingen onderwerpt, Hij je nooit de waarheid zal vertellen en dat is hoe mensen ontmaskerd kunnen worden. Dit is een manier waarop God Zijn werk uitvoert, om te zien of je de God van vandaag begrijpt en om te zien of je enige werkelijkheid bezit. Ben je echt vrij van twijfels over Gods werk? Zal je in staat zijn om standvastig te zijn wanneer een grote beproeving over je heen komt? Wie durft woorden te spreken als: “Ik garandeer dat er geen problemen zullen zijn”? Wie durft woorden te spreken als: “Anderen twijfelen misschien, maar ik zal nooit twijfelen”? Net zoals de keren dat Petrus aan beproevingen werd blootgesteld – hij schepte altijd op voordat de waarheden waren geopenbaard. Dit is geen persoonlijke fout die uniek is voor Petrus; dit is de grootste moeilijkheid waarmee iedereen tegenwoordig geconfronteerd wordt. Als ik verschillende plaatsen zou bezoeken of als ik verschillende broeders en zusters zou bezoeken, om naar jullie begrip van Gods werk van vandaag te kijken, zouden jullie zeker in staat zijn om over veel van jullie inzichten te praten en zou het erop lijken dat jullie geen enkele twijfels hebben. Als ik je zou vragen: “Kun je met zekerheid vaststellen dat het werk van vandaag de dag door God Zelf is verricht? Geen twijfel mogelijk?” Dan zou je zeker antwoorden: “Zonder enige twijfel, het is het werk dat door de Geest van God is verricht.” Als je eenmaal op zo’n manier hebt geantwoord, zou je beslist geen enkele twijfel meer hebben en je zou zelfs grote vreugde ervaren − je zou kunnen voelen dat je een beetje aan werkelijkheid hebt gewonnen. Degenen die de neiging hebben om dingen op deze manier te begrijpen zijn degenen die minder werkelijkheid bezitten; hoe meer iemand denkt haar gewonnen te hebben, des te meer men niet in staat zal zijn om standvastig te blijven in beproevingen. Wee degenen die arrogant en hooghartig zijn en wee degenen die geen kennis van zichzelf hebben. Zulke mensen kunnen als de besten spreken, niettemin zijn hun acties het slechtst. Bij het minste of geringste teken van problemen, beginnen deze mensen te twijfelen en komt de gedachte om te stoppen in hun hoofd op. Ze hebben geen enkele werkelijkheid; het enige wat ze hebben zijn theorieën, verhevener dan die van religie, zonder enige werkelijkheden welke God nu verlangt. Ik walg het meest van diegenen die alleen over theorieën spreken en geen werkelijkheid bezitten. Ze slaken de luidste kreten bij het uitvoeren van hun werk, maar ze bezwijken zodra ze worden geconfronteerd met werkelijkheid. Laat dat niet zien dat deze mensen geen werkelijkheid hebben? Het doet er niet toe hoe woest de wind en golven zijn, als je kunt blijven staan zonder een vleugje twijfel in je gedachten en als je standvastig kunt zijn en niet in een staat van ontkenning bent, zelfs als er niemand anders meer over is, dan geldt dit als dat jij een waarlijk begrip hebt en echt in het bezit van de werkelijkheid bent. Als je de wind volgt, waar die ook heen waait, als je de meerderheid volgt en als je leert zeggen wat anderen zeggen, dan maakt het niet uit hoe goed je zulke dingen zegt, het is geen enkel bewijs dat je in het bezit bent van de werkelijkheid. Daarom stel ik voor dat je niet overhaast lege woorden gaat uitschreeuwen. Ken je het werk dat God zal uitvoeren? Gedraag je niet zoals Petrus, waardoor je jezelf schande toebrengt en je niet langer je hoofd hoog kunt houden − dit doet niemand enig goed. De meeste mensen hebben geen ware gestalte. God heeft veel werk verricht, maar Hij heeft de werkelijkheid niet op mensen laten neerdalen; preciezer gezegd, God heeft nooit iemand persoonlijk getuchtigd. Sommige mensen zijn ontmaskerd door dergelijke beproevingen, waarbij hun zondige handen steeds verder naar buiten reikten met de gedachte dat ze God makkelijk de baas kunnen worden en dat ze kunnen doen wat ze maar willen. Omdat ze niet eens in staat zijn om dit soort beproevingen het hoofd te bieden, zijn de meer uitdagende beproevingen uitgesloten en is de werkelijkheid ook uitgesloten. Proberen ze nu niet God voor de gek te houden? De werkelijkheid bezitten, is niet iets dat kan worden vervalst en evenmin is het iets dat je enkel kunt bereiken door er kennis van te hebben. Het is gebaseerd op je ware gestalte en het is gebaseerd op of je in staat bent om alle beproevingen te doorstaan. Begrijp je het nu?

God vraagt van de mensen niet simpelweg om in staat te zijn om over de werkelijkheid te praten. Zou dat niet te gemakkelijk zijn? Waarom spreekt God dan over binnengaan in het leven? Waarom spreekt Hij over transformatie? Als iemand alleen maar in staat is om inhoudsloos over de werkelijkheid te praten, kan dan een transformatie in zijn gezindheid plaatsvinden? Het trainen van een groep goede soldaten van het koninkrijk is niet hetzelfde als het trainen van mensen die alleen over de werkelijkheid kunnen praten of mensen die alleen maar opscheppen, maar het is het trainen van mensen die Gods woorden te allen tijde kunnen naleven, die onverzettelijk zijn, ongeacht de tegenslagen waarmee ze geconfronteerd worden en die te allen tijde in overeenstemming met Gods woorden leven en niet terugkeren naar het wereldse. Dit is de werkelijkheid waar God over spreekt en dit is wat God van de mensen vraagt. Zie daarom de door God gesproken werkelijkheid niet als zomaar iets. Louter verlichting door de Heilige Geest staat niet gelijk aan het bezitten van de werkelijkheid: het is namelijk niet de gestalte van de mens, maar de genade van God en menselijke prestaties staan daarbuiten. Elke persoon moet hetzelfde lijden als Petrus verdragen en, meer nog, de glorie van Petrus bezitten, want dat is wat mensen uitleven die Gods werk hebben ontvangen. Alleen dit kan werkelijkheid worden genoemd. Denk niet dat je de werkelijkheid zult bezitten omdat je over de werkelijkheid kunt praten. Dit is een misvatting, dit past niet bij Gods wil en het heeft geen werkelijk gewicht. Zeg dergelijke dingen ook niet in de toekomst − doof zulke uitspraken! Allen die een verkeerd begrip van Gods woorden hebben, zijn ongelovigen. Ze hebben geen enkele echte kennis, laat staan een ware gestalte; het zijn onwetende mensen zonder werkelijkheid. Dat betekent dat allen die buiten de substantie van Gods woorden leven ongelovigen zijn. Degenen die door de mens als ongelovig worden beschouwd, zijn beesten in de ogen van God en degenen die door God als ongelovig worden beschouwd, zijn zij die Gods woorden niet als hun leven hebben. Daarom zijn degenen die niet de werkelijkheid van Gods woorden bezitten en die falen in het uitleven van Gods woorden, ongelovigen. Gods bedoeling is om het zo te maken dat iedereen vanuit de werkelijkheid van Gods woorden leeft. Het gaat er niet alleen om dat iedereen in staat is om over de werkelijkheid te praten, maar nog belangrijker, dat iedereen in staat is om de werkelijkheid van Gods woorden na te leven. De werkelijkheid die de mens waarneemt, is te oppervlakkig, het heeft geen waarde, het kan Gods wil niet vervullen, het is te laag bij de grond, het is het niet eens waard om genoemd te worden, het mist te veel en staat te ver af van de maatstaf van wat God verlangt. Ieder van jullie zal onderworpen worden aan een grote keuring om te zien wie van jullie alleen weet te praten over jullie begrip, maar niet in staat is om het pad te wijzen en te zien wie van jullie nutteloos uitschot is. Onthoud dit voor de toekomst! Praat niet over lege begrippen − spreek alleen over de weg van beoefening en over de werkelijkheid. Transitie van waarlijke kennis naar huidige praktijk en vervolgens overgaan van oefenen naar het uitleven van de werkelijkheid. Lees anderen niet de les en praat niet over waarlijke kennis. Als je begripsvermogen een weg is, kun je het vrijelijk naar buiten laten komen; als het geen weg is, houd alsjeblieft je mond en stop met praten. Wat je zegt is nutteloos. Het zijn slechts enkele woorden van begrip om God voor de gek te houden en anderen jaloers op je te laten worden. Is dat niet waar je op uit bent? Is dit niet het opzettelijk bespelen van anderen? Heeft dit enige waarde? Praat alleen over begrip nadat je het ervaren hebt en dan zul je niet langer aan het opscheppen zijn. Anders ben je enkel iemand die arrogante woorden spreekt. Je kunt veel dingen niet eens overwinnen of weerstand bieden tegen je eigen vlees in je daadwerkelijke ervaring, je doet altijd wat je verlangens je ingeven en voldoet niet aan Gods wil, maar je hebt wel het lef om over theoretische begrippen te praten − je bent schaamteloos! Je hebt nog steeds het lef om te praten over je begrip van Gods woorden − hoe brutaal van jou! Zomaar praten en opscheppen zijn jouw natuur geworden en je bent eraan gewend geraakt om dat te doen. Wanneer je wilt praten doe je het met gemak, maar als het op de praktijk aankomt, neem je je toevlucht tot versiersels. Houd je anderen zo niet voor de gek? Je kunt mensen misschien voor de gek houden, maar God kan niet misleid worden. Mensen doorzien het niet en kunnen het niet goed onderscheiden, maar God neemt dit soort zaken serieus op en Hij zal je niet sparen. Je broeders en zusters zullen misschien voor je pleiten, je begripsvermogen prijzen, je bewonderen, maar als je geen werkelijkheid bezit, zal de Heilige Geest je niet sparen. Misschien zal de praktische God je tekortkomingen door de vingers zien, maar Gods Geest zal geen aandacht aan je schenken en dat zal genoeg zijn voor je om te dragen. Geloof je dit? Praat meer over de werkelijkheid van de praktijk; ben je het al vergeten? Praat meer over de praktische wegen; ben je het al vergeten? “Spreek minder van verheven theorieën of waardeloos opgeblazen praat en het is het beste om nu te beginnen met in de praktijk brengen.” Ben je deze woorden vergeten? Begrijp je dit allemaal niet? Heb je geen idee van Gods wil?

Vorige: Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

Volgende: Gods huidige werk kennen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger