We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 5

Bergen en rivieren zijn veranderlijk, waterstromen volgen hun bedding, en een mensenleven is niet eeuwig zoals de hemel en de aarde. Alleen Almachtige God is het eeuwige herrezen leven dat eeuwig zal blijven bestaan, van generatie op generatie. Alle dingen en gebeurtenissen liggen in Zijn handen en Satan ligt onder Zijn voeten.

Vandaag heeft God ons, volgens Zijn voorbeschikte keuze, uit de handen van Satan gered. Hij is werkelijk onze Verlosser. Het eeuwige herrezen leven van Christus is in ons gewrocht, waardoor we voorbestemd zijn voor een relatie met Gods leven en uiteindelijk aangezicht tot aangezicht met Hem kunnen staan, Hem kunnen eten, drinken en van Hem genieten. Dit is Gods zorgvuldige en onzelfzuchtige toewijding.

Na wind en kou maakt de winter plaats voor de lente. Hoewel God de vele ellende, vervolging en moeilijkheden van het leven, de afwijzing en laster van de wereld en de valse beschuldigingen van de regering is tegengekomen, zijn Zijn geloof en vastberadenheid niet verminderd. Met volle overtuiging zet Hij Zijn eigen leven opzij voor Gods wil, opdat Gods management en plannen kunnen slagen. Voor Zijn gehele volk mijdt Hij geen inspanning, Hij geeft hen met zorg voedsel en water. Hoe onwetend, hoe lastig we ook zijn, als we voor Zijn aangezicht maar gehoorzamen, verandert het herrezen leven van Christus ons oude natuur … Voor Zijn eerstgeborenen zwoegt Hij zo hard dat Hij zelfs vergeet te slapen en te eten. Gedurende vele dagen en nachten, in verzengende hitte en ijzige kou houdt Hij in Sion met Zijn volle aandacht de wacht.

De wereld, familie, werk: allemaal verworpen, uit eigen vrije wil. Wereldse geneugten raken Hem niet … De woorden uit Zijn mond zullen bij ons binnenkomen en dingen blootleggen die we diep in ons hart verborgen houden. Hoe kunnen we dan niet overtuigd zijn? Iedere zin uit Zijn mond wordt te allen tijde in ons verwezenlijkt. Van alles wat we doen, openlijk of heimelijk, is er niets wat Hij niet weet en niets wat Hij niet ziet. Alles zal zichtbaar worden voor Zijn ogen, ondanks onze eigen voornemens en plannen.

In onze ziel genieten we als we voor Zijn aangezicht zitten. Het is prettig en kalm. We hadden steeds het gevoel dat we leeg waren van binnen, we hadden werkelijk een gebrek aan God. Dit is een onvoorstelbaar, moeilijk wonder. De Heilige Geest bewijst duidelijk dat Almachtige God de enige ware God is! Dit is onweerlegbaar bewijs! Wat een geluk hebben wij, deze groep mensen! Zonder Gods genade en barmhartigheid zouden we ten onder gaan en Satan volgen. Alleen Almachtige God kan ons redden!

O Almachtige God, praktische God! Het was u die onze geestelijke ogen heeft geopend, zodat we de mysteries van de spirituele wereld kunnen zien. Het uitzicht in het koninkrijk is grenzeloos. Let goed op en wacht af, de dag kan niet ver meer zijn.

Overal razen de vlammen van oorlog, de rook van geweren vult de lucht, het weer wordt warmer, het klimaat verandert. Een ziekte zal zich gaan verspreiden en mensen moeten sterven zonder hoop op overleven.

O Almachtige God, praktische God! U bent onze sterke toren, u bent onze schuilplaats. We verschuilen ons allemaal onder uw vleugels, zodat de ramp niet bij ons kan komen. Dat is uw heilige bescherming en zorg.

Allemaal zingen we uit volle borst, we zingen lofliederen, onze lovende stemmen weergalmen door heel Sion! Almachtige God, de praktische God heeft voor ons een heerlijke bestemming gemaakt. Let goed op – let maar goed op! De tijd kan niet ver zijn!

Vorige:Hoofdstuk 4

Volgende:Hoofdstuk 6

Gerelateerde media