De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 11

Ben ik jouw God? Ben ik jouw Koning? Heb jij mij waarlijk toegestaan als Koning binnen in jou te heersen? Je moet grondig nadenken over jezelf. Heb je het nieuwe licht niet nauwkeurig bekeken en afgewezen en ben je zelfs niet zover gegaan dat je stopte zonder het te volgen toen het verscheen? Daarom zul je geoordeeld worden en ten onder gaan, zul je veroordeeld worden en met de ijzeren roede worden gegeseld en zul je het werk van de Heilige Geest niet voelen. Terwijl je weeklaagt, zul je algauw huilen en in aanbidding je knieën buigen. Ik heb het jullie altijd verteld, ik heb het jullie altijd gezegd, en ik heb jullie alles verteld. Denk daar zorgvuldig aan terug, wanneer heb ik ooit nagelaten jullie iets te vertellen? Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die de dingen op de verkeerde manier blijven doen. Zij zijn verdwaald in een waas van twijfels die de zon blokkeert en zij zien nooit het licht. Komt dat niet doordat de wil van hun ‘ik’ te sterk is of doordat hun eigen opvattingen te groots zijn? Hoe kun je mij in jouw ogen zien? Hoe kun je ruimte voor mij hebben in je hart? Wanneer je hebt gefaald, wanneer je onbekwaam bent, wanneer je geen opties meer hebt, pas dan bid je tot mij. Waarom doe je de dingen dan niet voortaan op eigen kracht? Jullie mensen! Het is je oude ik dat je heeft geruïneerd!

Sommige mensen kunnen de weg niet vinden en kunnen het nieuwe licht niet bijhouden. Zij communiceren alleen over wat ze eerder hebben gezien, voor hen is er niets nieuws. Waarom is dat? Jullie leven binnen jezelf en hebben de deur voor mij gesloten. Je ziet hoe de werkmethode van de Heilige Geest verandert, maar je bent altijd erg op je hoede uit angst je te vergissen; hoe kun je God waarlijk vereren? Heb je ernaar gezocht in de stilte van Gods aanwezigheid? Jij vraagt je alleen af: “werkt de Heilige Geest werkelijk op die manier?” Sommige mensen zijn er getuige van geweest dat het het werk is van de Heilige Geest, en nog hebben ze er iets van te zeggen. Sommige mensen geven toe dat het het woord van God is, maar ze aanvaarden het niet. Er zwermen andere opvattingen om ieder van hen heen, en zij begrijpen het werk van de Heilige Geest niet, omdat ze laks en achteloos zijn, en niet bereid zijn de prijs te betalen en oprecht te zijn in mijn aanwezigheid. De Heilige Geest heeft hen verlicht, maar zij komen niet naar mij toe om te communiceren en mij te zoeken. In plaats daarvan volgen zij hun eigen verlangens en doen ze alles waar zij zin in hebben; wat is hun bedoeling?

Vorige:Hoofdstuk 10

Volgende:Hoofdstuk 12

Gerelateerde media