De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hymne voor het Koninkrijk

De mensen jubelen voor mij, de mensen loven mij; alle monden noemen de enige ware God, alle mensen slaan hun ogen op om te kijken naar mijn daden. Het koninkrijk komt in de wereld, mijn persoon is rijk en overvloedig. Wie wil dat niet vieren? Wie wil daar niet om dansen? O Sion! Hijs je overwinningsvlag om mij te vieren! Zing je overwinningslied om mijn heilige naam te verbreiden! O alle dingen op aarde! Reinig nu jezelf als offer aan mij! O sterren aan de hemel! Snel terug naar jullie plek om mijn grootse macht aan het hemelgewelf te tonen! Ik luister aandachtig naar de stemmen van de mensen op aarde. In hun gezangen doorklinkt hun grenzeloze liefde en eerbied voor mij! Op de dag dat alles weer opleeft, daal ik af naar de wereld van de mensen. Op dat moment bloeien alle bloemen, zingen alle vogels en jubelen alle dingen! Waar de saluutschoten van het koninkrijk klinken, valt Satans rijk; waar de liederen van het koninkrijk weergalmen, wordt het vernietigd, en nooit zal het meer herleven!

Wie op aarde durft nog op te staan en zich te verzetten? Omdat ik naar de aarde afdaal, breng ik brand mee, breng ik woede mee, breng ik alle rampen mee. De aardse koninkrijken zijn mijn koninkrijk geworden! In de hemel kolken en wervelen de wolken; onder de hemel stijgen en dalen de wateren van meren en rivieren schuimend en ziedend een opwindend lied. De rustende dieren komen tevoorschijn uit hun hol, en alle mensen worden door God gewekt uit hun slaap. De dag waarop alle volkeren hebben gewacht is eindelijk gekomen! Ze dragen de mooiste liederen aan mij op!

Op dit heerlijke moment, in deze verheugende tijd,

loven hemel en aarde mij. Wie wordt hiervan niet opgetogen?

Wie is hierdoor niet blij te moede? Wie is bij deze gelegenheid niet tot tranen toe geroerd?

De hemel is niet langer de hemel van voorheen, het is de hemel van het koninkrijk geworden;

de aarde is niet meer de aarde van voorheen, het is een heilige aarde geworden.

Na een hevige regenbui verandert de viezige oude wereld totaal.

De bergen veranderen … De wateren veranderen …

Ook de mensen veranderen … Alles verandert …

O zwijgende bergen! Dans voor mij!

O stilstaande wateren! Stroom!

O sluimerende mensen! Kom in beweging!

Ik ben gekomen … En ik ben koning …

Iedereen zal met eigen ogen mijn gezicht zien, met eigen oren mijn stem horen,

en zelf het leven in het koninkrijk ervaren …

Zo zoet … Zo heerlijk …

Onvergetelijk … Onvergetelijk …

De grote rode draak worstelt onder mijn brandende woede;

Duivels tonen hun ware gedaante onder mijn majesteitelijk oordeel;

Alle mensen zijn beschaamd onder mijn strenge woorden

en laten hun hoofd hangen in schroom.

Ze denken terug aan het verleden, toen ze mij bespotten,

steeds indruk probeerden te maken, en mij uitdaagden.

Wie laat er dan vandaag geen tranen? Wie maakt zichzelf dan geen verwijten?

Aarde en heelal zijn vol geweeklaag …

Vol gejuich … Vol gelach …

Verrukking zonder weerga … Verrukking zonder weerga …

Regen druppelt zachtjes … Sneeuw dwarrelt door de lucht …

De mensen zijn blij en bedroefd tegelijk … Sommigen lachen …

Sommigen huilen … Sommigen jubelen …

Alsof iedereen vergeten is … of het een bewolkte en regenachtige lente is,

een zomer met bloeiende bloemen, een herfst met een rijke oogst,

of een bitter koude winter, niemand die het weet …

Langs de hemel drijven wolken, op aarde kolken de oceanen.

De zonen zwaaien … De mensen dansen …

De engelen werken … De engelen hoeden …

De mensen op aarde zijn druk doende, de dingen op aarde vermenigvuldigen zich.

Vorige:Hoofdstuk 10

Volgende:Hoofdstuk 11

Gerelateerde media