De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Wat is de inherente identiteit en waarde van de mens

Jullie zijn uit de drek gehaald, in elk geval uit het slijk genomen, vuil en door God gehaat. Jullie behoorden Satan[a] toe en zijn ooit onder de voet gelopen en met drek besmeurd. Daarom wordt er gezegd dat jullie uit de drek zijn gehaald. Jullie zijn niet heilig, maar niet-menselijke voorwerpen die Satan reeds lang voor gek heeft gezet. Daarmee zijn jullie het beste te beschrijven. Besef dat jullie onzuiverheden in stilstaand water en drek zijn, en geen gewilde vangst zoals vis en garnaal. Er valt geen plezier aan jullie te beleven. Botweg gezegd, jullie behoren tot de laagste sociale klasse en zijn beesten, erger dan varkens en honden. Eerlijk gezegd overdrijf ik niet door jullie zo aan te spreken, maar vereenvoudig ik de kwestie ermee. Eigenlijk toon ik respect voor jullie door jullie zo aan te spreken. Jullie inzicht, spraak, gedrag als mensen, en alles in jullie leven — ook jullie toestand in de drek — tonen afdoende aan dat jullie identiteit ‘buitengewoon’ is.

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat “het”.

Vorige:Het wezen en de identiteit van de mens

Volgende:Zij die niet leren en niets weten: zijn ze niet net als beesten?

Gerelateerde media

 • Hoofdstuk 14

  De mens heeft nooit iets van het woord van God geleerd. In plaats daarvan koestert de mens slechts de oppervlakte van Gods woord, zonder de ware betek…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Vandaag zal ik in de eerste plaats bespreken hoe mensen God moeten dienen in hun geloof. Aan welke voorwaarden moeten mensen die God dienen voldoen, w…

 • Over de stappen van Gods werk

  Aan de buitenkant lijken de stappen van Gods werk in deze huidige fase al te zijn voltooid en dat de mensheid het oordeel, de tuchtiging, de klappen e…

 • Het mysterie van de vleeswording (1)

  In het Tijdperk van Genade bereidde Johannes de weg voor Jezus. Hij kon niet het werk van God Zelf doen en vervulde slechts de taak van een mens. Joha…