We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 21

Het werk van de Heilige Geest heeft jullie nu naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gebracht. Alles wordt nu vernieuwd, alles is in mijn handen, alles begint opnieuw! Mensen kunnen dit met hun gedachten niet doordenken en voor hen raakt het kant noch wal, maar ik ben het die aan het werk is en mijn wijsheid is erin aanwezig. Daarom mogen jullie al jullie opvattingen en meningen opzij leggen. Jullie kunnen je erop richten om met overgave het woord van God in onderwerping te eten en te drinken, zonder welke twijfel dan ook. Aangezien ik op deze manier werk, moet ik een heilige verantwoordelijkheid dragen. In feite hoeven mensen niet op een bepaalde manier te zijn. Eigenlijk is het God die wonderlijke dingen doet en daardoor Zijn almacht openbaart. Mensen mogen niet opscheppen, tenzij ze opscheppen over God. Anders zul je er schade van ondervinden. God verheft de behoeftigen uit het stof, en wie nederig is, wordt verheven. Ik zal mijn wijsheid in al haar vormen inzetten om de universele kerk te besturen, alle landen en alle volkeren te leiden, zodat zij allemaal in mij zijn en zodat jullie je allemaal aan mij kunnen gehoorzamen in de kerk. Zij die eerder niet gehoorzaam waren moeten nu voor mij gehoorzaam zijn, zich aan elkaar gehoorzamen, elkaar verdragen, onderling verbonden levens hebben en elkaar liefhebben, waarbij iedereen andermans sterke punten gebruikt om de eigen zwaktes te compenseren, zodat iedereen vanuit samenwerking zal dienen. Op deze manier zal de kerk worden opgebouwd en zal Satan geen kans tot misbruik krijgen. Alleen dan zal mijn managementplan niet mislukt zijn. Laat mij jullie iets anders in herinnering brengen. Laat niet toe dat er misverstand in je ontstaat omdat die-en-die persoon op een bepaalde manier is of handelt, waardoor je geestelijk decadent wordt. Zoals ik het zie is dat ongepast en een waardeloos iets. Is Degene waarin je gelooft niet God? Het is niet een of andere persoon. De functies verschillen. Er is één lichaam. Ieder doet zijn plicht, ieder op zijn eigen plek. Ieder handelt naar beste kunnen (voor elke vonk bestaat er één lichtflits) en streeft naar ontwikkeling in het leven. Op deze manier zal ik tevreden zijn.

Jullie moeten je enkel bezighouden met vreedzaam zijn voor mij. Blijf nauw in contact met mij, zoek verder als jullie niet begrijpen, blijf gebeden tot mij richten en wacht tot mijn tijd komt. Bekijk alles helder vanuit de geest. Handel niet roekeloos, om te voorkomen dat jullie afdwalen. Alleen op deze manier zal het eten en drinken van Mijn woorden waarlijk vruchtbaar voor je zijn. Eet en drink mijn woorden regelmatig, overdenk wat ik heb gezegd, let erop dat jullie mijn woorden in praktijk brengen en leef vanuit de realiteit van mijn woorden; dat is het belangrijkste. Het proces van het opbouwen van de kerk is ook het proces van levensgroei. Als je leven niet langer groeit, kan je niet worden opgebouwd. Zolang je vertrouwt op natuurlijkheid, op het vlees, op ijver, op bijdragen, op verdiensten, zal je niet worden opgebouwd, hoe goed je ook mag zijn. Je moet leven in de woorden van leven, leven in de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, je werkelijke toestand kennen en een ander persoon geworden zijn. Je moet hetzelfde inzicht hebben in de geest, nieuwe verlichting hebben en in staat zijn gelijke pas te houden met het nieuwe licht. Je moet in staat zijn onophoudelijk dichtbij mij te komen en met mij te communiceren, je handelen in het dagelijkse leven op mijn woorden kunnen grondvesten, goed en vanuit mijn woorden kunnen omgaan met allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen, mijn woorden als je maatstaf hebben en leven vanuit mijn gezindheid in alles wat je in je leven doet.

Als je ernaar verlangt mijn wil te doorgronden en te gehoorzamen, dan moet je naar mijn woorden luisteren. Doe geen overhaaste dingen. Alles wat mijn goedkeuring niet heeft zal tot iets slechts leiden. Zegeningen komen alleen voort uit wat ik heb opgedragen. Als ik spreek, zal het zo zijn. Als ik beveel, zal het overeind blijven. Jullie moeten absoluut nalaten wat ik niet heb toegestaan, zodat ik niet ontbrand in woede. Dan zal het te laat zijn om spijt te hebben.

Vorige:Hoofdstuk 20

Volgende:Hoofdstuk 22

Gerelateerde media