De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Het zuchten van de Almachtige

In je hart schuilt een enorm geheim. Daar word je je nooit bewust van, omdat je al een tijd in een wereld leeft waar geen licht schijnt. Je hart en je geest zijn weggenomen door de duivel. Je ogen zijn bedekt door de duisternis; je ziet noch de zon, noch de glinsterende ster in de nacht. Je oren zijn verstopt met leugenachtige woorden en hoort de donderende stem van Jehova niet, of het geluid van stromend water van de troon. Je bent alles kwijtgeraakt wat je zou moeten toebehoren en alles wat de Almachtige je heeft gegeven. Je bent een eindeloze zee van bitterheid opgegaan, zonder kracht om jezelf te redden, zonder hoop op overleven, met alleen strijd en dwalen in het verschiet. … Vanaf dat moment ben je gedoemd om door de duivel te worden aangetast. Je wordt afgehouden van de zegeningen van de Almachtige, buiten bereik van de voorzieningen van de Almachtige, ben je een pad op gegaan en er is geen weg terug. Een miljoen schreeuwen zouden amper je hart en je geest wakker kunnen maken. Je slaapt diep in de handen van de duivel, die jou in een grenzeloze leegte heeft gelokt, zonder richting en zonder wegwijzers. Vanaf dat moment heb je je originele zuiverheid en onschuld verloren en ben je je gaan verschuilen voor de zorg van de Almachtige. De duivel bestuurt je hart in alle situaties en vervult jouw hele leven. Je bent niet langer bang van hem. Je gaat hem niet langer uit de weg. Je twijfelt niet meer aan hem. In plaats daarvan behandel je hem als God in je hart. Je geeft hem zijn eigen altaar en begint hem te aanbidden en wordt één met hem, onafscheidelijk als zijn schaduw, en je wordt aan elkaar toegewijd in leven en dood. Je hebt totaal geen idee waar je vandaan komt, waarom je bestaat of waarom je sterft. Je ziet de Almachtige als een vreemdeling; je weet niet waar Zijn oorsprong is, laat staan wat Hij voor jou gedaan heeft. Alles van Hem is afschuwelijk voor je geworden. Je waardeert ze niet en je kent hun waarde niet. Je wandelt met de duivel vanaf dezelfde dag dat je voorzieningen begon te ontvangen van de Almachtige. Jij en de duivel wandelen door duizenden jaren van storm en noodweer. Samen met hem keer je je tegen God, die de bron was van jouw leven. Je bekeert je niet, laat staan dat je beseft dat je op het punt staat om het leven te verliezen. Je vergeet dat de duivel je verleid heeft, aangetast heeft; je vergeet je oorsprong. De duivel heeft je zomaar stap voor stap beschadigd, tot nu toe. Je hart en geest zijn dor en ongevoelig geworden. Je klaagt niet meer over de nood in de wereld, en gelooft niet meer dat de wereld onrechtvaardig is. Je geeft niet eens om het bestaan van de Almachtige. Dat komt omdat je de duivel ziet als je enige ware vader en je niet meer zonder hem kan. Dit is het geheim van je hart.

Als de dageraad aanbreekt komt in het oosten een morgenster op. Het is een ster die daar nooit eerder was. Ze verlicht de sterrenhemel en ontsteekt het uitgebluste licht in de harten van mensen. Mensen zijn niet meer eenzaam vanwege dit licht; dit licht dat op jou schijnt en op anderen. Maar alleen jij blijft diep in slaap in de donkere nacht. Je bent niet in staat om het geluid te horen, of om het licht te zien, niet in staat om de komst te zien van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; een nieuw tijdperk. Want je vader vertelt je: “Mijn kind, sta niet op. Het is nog vroeg. Buiten is het koud. Blijf binnen zodat het zwaard en de speer je ogen niet zullen doorboren.” Je gelooft alleen je vaders aanmoediging, want je gelooft dat je vader gelijk heeft, omdat hij ouder is dan jij en werkelijk van je houdt. Zulk een aanmoediging en liefde zorgen ervoor dat jij niet meer gelooft in de legende dat er licht in de wereld is, en het je niet meer scheelt of de wereld de waarheid heeft. Je durft niet meer te hopen op redding van de Almachtige. Je bent tevreden met de status quo en je hoopt niet langer op de komst van het licht en wacht niet meer op de komst van de legendarische Almachtige. In jouw ogen kan al het mooie niet meer worden opgewekt, noch kan het blijven bestaan. In jouw ogen verdwijnt de toekomst van de mensheid en is deze verdoemd. Je grijpt je stevig vast aan de kleding van je vader, bereid om samen te lijden, bang om je reisgenoot te verliezen of de juiste weg kwijt te raken op je verre reis. De grote chaotische wereld heeft velen van jullie dapper en zonder blikken of blozen verschillende rollen laten vervullen. Het heeft vele ‘strijders’ gevormd die de dood niet vrezen. Erger nog: het heeft grote groepen ongevoelige en verlamde mensen voortgebracht die het nut van hun eigen schepping niet kennen. De ogen van de Almachtige kijken rond in de verziekte mensheid. Hij hoort het gekerm van hen die lijden en ziet de schaamteloosheid van de geteisterden en voelt de hulpeloosheid en de angst van een mensheid die haar redding heeft verloren. De mensheid verwerpt Zijn zorg, bewandelt haar eigen pad en ontwijkt Zijn zoekende blik. Ze proeft liever alle bitterheid van de diepe zee, samen met de vijand. Het zuchten van de Almachtige kan niet meer worden gehoord. De handen van de Almachtige zijn niet langer bereid om de tragische mensheid aan te raken. Hij herhaalt zijn werk, Hij wint en verliest, keer op keer. Vanaf dat moment wordt Hij moe en voelt zich uitgeput en daarom stopt Hij met het werk van Zijn hand en wandelt niet meer onder de mensen. … Mensen zijn zich helemaal niet bewust van deze veranderingen, niet bewust van het komen en gaan, het verdriet en de melancholie van de Almachtige.

Alles in deze wereld is snel aan het veranderen door de gedachten van de Almachtige en onder Zijn ogen. Dingen waar de mens nog nooit van heeft gehoord kunnen zomaar ineens gebeuren. En toch kan datgene wat de mens altijd heeft gehad zomaar wegvallen zonder dat hij er erg in heeft. Niemand weet waar de Almachtige is nog minder kan iemand de transcendentie en grootsheid van de levenskracht van de Almachtige begrijpen. Zijn transcendentie zit Hem in hoe Hij kan waarnemen wat mensen niet kunnen waarnemen. Zijn grootsheid zit Hem in hoe Hij wordt verworpen door de mensheid maar toch de mensheid redt. Hij kent de betekenis van leven en dood. Hij weet bovendien welke regels geschikt zijn om het bestaan van de mensheid die Hij heeft geschapen te leiden. Hij is de basis voor al het menselijke bestaan en de Verlosser voor de wederopstanding van de mensheid. Hij bedrukt vrolijke harten zwaar met onrust en verlicht bedroefde harten met geluk. Dit is allemaal voor Zijn werk en Zijn plan.

De mensheid, die de bron van leven van de Almachtige heeft verlaten, weet niet waarom zij bestaat, en toch vreest zij de dood. Er is geen steun, geen hulp, maar de mensheid is nog steeds terughoudend om de ogen te sluiten, Dapper sleept de mens zich in deze wereld door zijn eerloos bestaan in een lichaam zonder het bewustzijn van de ziel. Jij leeft ook zo, zonder hoop, hij bestaat zo zonder doel. Er bestaat alleen de God uit de legende die zal komen om hen te redden die kreunen en lijden en die wanhopig smachten naar Zijn komst. Dit geloof kan niet zodanig worden gerealiseerd in de mensen die onbewust zijn. Maar de mensen verlangen er toch naar. De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen. Hij is naast je en wacht tot je terugkeert. Hij wacht op de dag dat je geheugen plotseling herstelt en je je realiseert dat jij van God komt maar dat je op een of andere wijze op een bepaald punt verdwaald bent geraakt en bewusteloos langs de kant van de weg bent neergevallen, en niet wist dat je een vader hebt. Je beseft dan dat de Almachtige naar je uitgekeken heeft, en al die tijd op je gewacht heeft. Hij smacht en wacht op een reactie zonder antwoord. Zijn uitkijken is van onschatbare waarde en het is voor het hart en de geest van de mens. Misschien kijkt Hij oneindig en misschien komt het nu aan zijn eind. Maar jij moet zeker weten waar precies jouw hart en geest nu zijn.

28 Mei 2003

Vorige:God is de bron van het leven van de mens

Volgende:God beschikt over het lot van de gehele mensheid

Gerelateerde media

 • Door overtredingen gaan mensen naar de hel

  Ik heb jullie veel waarschuwingen gegeven en veel waarheden over jullie uitgestort om jullie te overwinnen. Jullie voelen je vandaag meer verrijkt dan…

 • Bestaat de Drie-eenheid?

  Nadat de waarheid over de vleesgeworden Jezus ontstond, geloofde de mens het volgende: er is niet alleen de Vader in de hemel, maar ook de Zoon en zel…

 • In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

  Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

 • Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen

  Er zijn veel dingen die ik hoop dat jullie bereiken. Jullie daden en zelfs jullie hele leven kunnen echter onmogelijk helemaal aan mijn eisen voldoen,…