De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De vijftigste uitspraak

Alle kerken en alle heiligen zouden moeten terugdenken aan het verleden en ook moeten kijken naar de toekomst. Hoeveel van jullie handelingen uit het verleden waren adequaat en hoeveel hadden een aandeel in de opbouw van het koninkrijk? Wees geen betweter! Je zou duidelijk je eigen tekortkomingen moeten zien en je eigen omstandigheden moeten begrijpen. Ik weet dat niemand van jullie bereid is om enige inspanning te verrichten of er enige tijd aan te besteden. Daarom zijn jullie niet in staat om iets te bereiken. Jullie verdoen je tijd met eten, drinken en plezier maken. Wanneer sommigen van jullie bij elkaar zijn, doen jullie maar wat. Maar jullie bestedanen geen aandacht aan de omgang met de geestelijke zaken van het leven en schenken ook geen aandacht aan het elkaars leven. Ik kan het niet aanzien als jullie lachen en grappen maken terwijl je praat – ja, wat zijn jullie toch absurd. Ik heb het zo vaak gezegd, maar jullie begrijpen niet wat ik zeg – is het niet iets dat zo duidelijk is als het puntje van je neus? Ik heb dit soort dingen eerder gezegd, maar jullie zijn nog steeds niet overtuigd en erkennen niet wat ik zeg. Jullie denken dat ik je verkeerd begrijp, denken dat ik iets zeg wat niet echt is. Dat klopt, is het niet?

Als jullie zo nonchalant met mij omgaan, zal ik jullie opzij zetten. Weer durven het aan om zo nonchalant te zijn! Weer wagen jullie het om gedachteloos en zorgeloos te zijn! Mijn woorden zijn als een mes. Alles wat niet overeenstemt met mijn wil wordt als door een mes weggesneden. Besteed niet zoveel aandacht aan je zelfrespect. Ik snij je weg, zodat je de juiste vorm krijgt en gaat voldoen aan mijn wil. Begrijp mijn hart niet verkeerd. De enige manier die aanvaardbaar is, is dat je zoveel mogelijk rekening houdt met mijn hart. Als je ook maar een klein beetje aandacht toont, zal ik je niet de rug toekeren. Negeer het niet voortdurend. De enige manier die aanvaardbaar is, is dat je mijn wil voortdurend de ruimte geeft om aan je te werken.

De vele heiligen nemen verschillende posities in, dus ook jullie hebben elk een verschillende functie. Jullie zouden echter alles moeten doen wat in je vermogen ligt om oprecht voor mij te handelen. Ja, het is jullie plicht om te doen wat je kunt doen. Jullie moeten daar loyaal in zijn. Wees bereid en gedraag je niet halfslachtig! Anders zal mijn oordeel altijd op jullie rusten, jullie vlees, geest en ziel zullen het niet kunnen verdragen, en er zal geween en tandengeknars zijn.

Vorige:De negenenveertigste uitspraak

Volgende:De drieënvijftigste uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant