We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 51

O! Almachtige God! Amen! In u is alles losgemaakt, alles is vrij, alles is open, alles is geopenbaard, alles is helder, ontdaan van verhullingof verborgenheid. U bent de vleesgeworden Almachtige God. U hebt als koning geheerst. U bent openlijk geopenbaard, u bent geen mysterie meer maar volledig en voor altijd en altijd geopenbaard! Ik ben waarlijk geheel geopenbaard, ik ben openlijk gearriveerd en ik ben als de zon van de rechtvaardigheid verschenen, want vandaag is niet langer het tijdperk van het verschijnen van de morgenster, niet langer de fase van de verhulling. Mijn werk is als flitsende bliksem, het wordt met verbijsterende snelheid voltooid. Vandaag is mijn werk tot dit stadium gevorderd en wie lanterfant of de kantjes ervan af loopt kan slechts een genadeloos oordeel ontmoeten. Je moet met name duidelijk begrijpen dat ik majesteit en oordeel ben en dat ik niet langer medelijden en liefde ben zoals jullie je voorstellen. Als je dit punt nog steeds niet begrijpt, dan zul je oordeel ontvangen, want dan zul je zelf proeven van datgene wat je niet hebt erkend, anders zul je nog steeds twijfels hebben en niet standvastig durven zijn in je geloof.

Zijn jullie in staat datgene wat ik jullie heb toevertrouwd met toewijding te voltooien? Ik zeg dat het wijsheid vraagt om iets te ondernemen, maar hoeveel dingen hebben jullie ondernomen waarin jullie mijn aansporingen keer op keer hebben overdacht en aan nadere beschouwing hebben onderworpen? Zelfs al begrijpen jullie een enkel woord van mijn aansporingen en denken jullie dat het goed is als jullie het horen, dan nog maken jullie je er vervolgens niet druk meer over. Wanneer jullie het horen, richten jullie het op je eigen werkelijke omstandigheden en verachten jullie jezelf. Maar later geloven jullie dat het iets triviaals is.[a] Vandaag is het de vraag of je leven wel of niet kan vooruitgaan, en het is geen kwestie van het gezicht dat je naar buiten toe laat zien. Niemand van jullie heeft enige vastberadenheid en jullie zijn niet bereid vastbesloten te zijn, je wenst de prijs niet te betalen, jullie willen geen vluchtige aardse genoegens terzijde schuiven en toch vrezen jullie het verlies van zegeningen uit de hemel, wat is dat voor persoon? Dat is een dwaas! Jullie moeten je niet gekrenkt voelen – is het niet waar wat ik zeg? Wijst het niet op datgene wat je bij jezelf hebt gedacht? Jullie hebben geen menselijkheid! Jullie hebben niet eens de hoedanigheid van een normaal persoon, en zelfs al is dit zoals het is, dan zien jullie je nog steeds niet als verpauperd, jullie zijn de hele dag door ontspannen en zorgeloos, zelfvoldaan! Jullie weten niet hoe groot jullie eigen tekortkomingen zijn en wat jullie ontberen. Hoe dwaas!

Zien jullie dan niet dat mijn werk al tot zo’n punt is gekomen? Mijn wil is helemaal in jullie, wanneer zullen jullie dan in staat zijn die te vatten, wanneer zullen jullie daar enige aandacht aan besteden? Luiaards! Jullie zijn niet bereid de prijs te betalen, niet bereid hard te werken, niet bereid de tijd te nemen, en niet bereid je best ervoor te doen. Laat me je vertellen! Hoe meer je vreest ongemakken te zullen doormaken, hoe minder voordelen je leven zal kennen, hoe meer obstakels je bovendien zult ontmoeten naarmate je leven groeit, en hoe onwaarschijnlijker het wordt dat je leven vooruitgang zal boeken. Ik herinner je er nog eens aan (ik zal het niet nog eens zeggen)! Wie geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven, zal mij onverschillig laten en die zal ik in de steek laten. Ik ben al begonnen dit toe te passen; heb je dat niet duidelijk gezien? Dit is geen zakelijke transactie en evenmin is het commercie, maar dit is het leven, is dat duidelijk?

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat: ‘Dan is het iets triviaals.’

Vorige:Hoofdstuk 50

Volgende:Hoofdstuk 52

Gerelateerde media

 • Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens

  Alle mensen moeten het doel van mijn werk op aarde begrijpen, dat wil zeggen, het einddoel van mijn werk en welk niveau ik moet bereiken in dit werk …

 • In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

  Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

 • Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

  Je moet inzicht hebben in de vele gesteldheden waar mensen zich in bevinden wanneer de Heilige Geest in hen werkt. Vooral degenen die samenwerken in h…

 • Gods werk en de praktijk van de mens

  Gods werk onder de mensen is onlosmakelijk met de mens verbonden, want dit werk is op de mens gericht. Hij is ook het enige door God geschapen wezen d…

 • Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

  Wat zou je moeten weten over de praktische God? De Geest, de Persoon en het Woord vormen de praktische God Zelf, en dit is de ware betekenis van de …