We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 17

De kerk wordt opgebouwd en Satan doet zijn uiterste best om haar af te breken. Hij wil mijn bouwwerk afbreken, op welke manier dan ook, daarom moet de kerk snel gezuiverd worden. Er moet geen droesem of enig kwaad overblijven; ze moet gezuiverd worden zodat ze onberispelijk wordt en zo puur blijft als ze eerst was. Jullie moeten waakzaam zijn en elk moment op wacht staan en jullie moeten vaker voor mij komen om te bidden. Jullie moeten de verschillende intriges en sluwe plannen van Satan herkennen, de geest kennen, mensen kennen en in staat zijn om allerlei soorten mensen, zaken en dingen te onderscheiden. Jullie moeten meer van mijn woorden eten en drinken en nog belangrijker, jullie moeten die zelf kunnen eten en drinken. Rust jezelf uit met de hele waarheid, kom tot mij zodat ik jullie spirituele ogen kan openen en jullie alle mysteries kan laten zien die in de geest vervat zijn … Als de kerk de bouwfase ingaat, begeven de heiligen zich in de strijd. Satans afzichtelijke gezicht verschijnt voor jullie; stoppen jullie en worden jullie afvallig of staan jullie op en gaan jullie voort, op mij vertrouwend? Maak de verdorven en lelijke trekken van Satan goed zichtbaar, spaar geen gevoelens en toon geen genade! Bestrijd Satan tot de dood! Ik ben je ruggensteun en je moet de geestkracht hebben van het mannelijk kind! Satan haalt uit in zijn laatste stuiptrekkingen, maar zal toch niet in staat zijn om aan mijn oordeel te ontsnappen. Satan is onder mijn voeten en wordt ook vertrapt onder jullie voeten – dat is waar!

Al die religieuze onderbrekers en degenen die de opbouw van de kerk vernielen mogen niet in het minst getolereerd worden en ik zal hen onmiddellijk oordelen. Ontmasker Satan, treed hem onder de voet, vernietig hem totaal en laat geen plekje over waar hij zich kan verbergen. Alle geesten en demonen zullen zeker hun ware aard aan mij tonen en ik zal ze allemaal in de bodemloze put gooien waar ze nooit meer uit zullen komen; ze zijn allemaal onder onze voeten. Als je de goede strijd wil strijden voor de waarheid, moet je om te beginnen Satan geen kans geven zijn werk te doen. Om dat te bereiken moeten jullie een van geest zijn en in staat zijn om samenwerkend te dienen, al je eigen opvattingen, meningen, zienswijzen en manieren om dingen te doen loslaten, je hart stil maken in mij, je richten op de stem van de Heilige Geest, letten op het werk van de Heilige Geest en Gods woorden in detail ervaren. Je moet slechts één bedoeling hebben en dat is dat mijn wil geschiedde. Je mag geen andere bedoeling hebben. Je moet met heel je hart naar mij kijken, goed kijken naar mijn daden en de manier waarop ik dingen doe en niet nalatig zijn. Je geest moet helder zijn, je ogen open. Normaal is het zo dat degenen wier bedoelingen niet juist zijn, die graag gezien worden door anderen, die zielsgraag dingen willen doen, die geneigd zijn te onderbreken, die sterk in de religieuze leerstellingen staan, Satans lakeien etc., als deze mensen opstaan vormen ze moeilijkheden voor de kerk en komt er niets van het eten en drinken van de broeders en zusters; als je zo iemand op ziet treden moet je hen onmiddellijk verbannen. Als ze niet veranderen ondanks herhaalde vermaningen, zullen ze hevig lijden. Als degenen die koppig hun manier van doen volhouden zichzelf verdedigen en proberen hun zonden te bedekken, moet de kerk hen onmiddellijk wegsnijden en hen geen ruimte geven om te manoeuvreren. Zorg dat je niet veel verliest door een beetje te willen redden en houd je oog gericht op de grote lijn.

Je spirituele ogen moeten nu open zijn en verschillende soorten mensen in de kerk onderscheiden:

Wat voor persoon begrijpt spirituele zaken en kent de geest?

Wat voor persoon begrijpt spirituele zaken niet?

Wat voor persoon heeft kwade geesten in zich?

Wat voor persoon heeft Satan in zich aan het werk?

Wat voor persoon is geneigd te onderbreken?

Wat voor persoon heeft de Heilige Geest in zich aan het werk?

Wat voor persoon toont begrip voor Gods last?

Wat voor persoon kan mijn wil doen?

Wie is mijn trouwe getuige?

Weet dat de verlichting die de Heilige Geest aan alle kerken geeft vandaag de dag het grootste visioen is. Wees niet verward over deze zaken, maar neem de tijd om ze diepgaand te doorgronden – dit is extreem belangrijk voor de voortgang van jullie leven! Als jullie deze dingen die voor je neus gebeuren niet begrijpen, zullen jullie niet in staat zijn om de weg die voor jullie ligt te gaan. Jullie zullen altijd in gevaar zijn van verleiding en gevangenschap en jullie kunnen verslonden worden. Het belangrijkste nu is om te focussen op dichtbij mij komen in je hart, meer met mij te communiceren en alles wat je ontbreekt of zoekt zal goed gemaakt worden door dichtbij mij te komen en met mij te communiceren. Er zal zeker voor je leven gezorgd worden en je zult nieuwe verlichting krijgen. Ik kijk nooit naar hoe onwetend je eerst was en ik onthoud jullie overtredingen niet. Ik kijk naar hoe je van mij houdt: kun je meer van mij houden dan van alle andere dingen? Ik kijk om te zien of je terug kunt keren en op mij kunt vertrouwen om je onwetendheid af te schudden. Sommige mensen staan op tegen mij, dagen me openlijk uit en oordelen andere mensen. Ze kennen mijn woorden niet en het is nog minder waarschijnlijk dat ze mijn gezicht vinden. Iedereen in mijn aanwezigheid die oprecht zoekt naar mij, die een hart heeft dat hongert en dorst naar gerechtigheid, ik zal je verlichten, ik zal me aan je laten zien, je toestaan om mij te zien met je eigen ogen en mijn wil zelf te begrijpen; mijn hart zal zeker aan je geopenbaard worden, zodat je het kunt begrijpen. Je moet wat ik in je verlicht in overeenstemming met mijn woorden in praktijk brengen, anders zul je geoordeeld worden. Volg mijn wil en je zult niet verloren lopen.

Allen die streven binnen te gaan in mijn woorden, zullen dubbele genade en zegen ontvangen, zij zullen elke dag nieuwe verlichting en inzichten krijgen en zich dagelijks frisser voelen bij het eten en drinken van mijn woorden. Ze zullen het met hun eigen mond proeven: hoe zoet het is! … Je moet voorzichtig zijn en niet tevreden zijn als je enig inzicht en aan het zoet geproefd hebt – de sleutel is om voort te gaan met zoeken! Sommige mensen denken dat het werk van de Heilige Geest werkelijk wonderlijk en echt is – dit is inderdaad de persoon van Almachtige God die openlijk zichtbaar gemaakt wordt en grotere tekenen en wonderen zijn op komst. Wees te allen tijde oplettend en waakzaam, houd je ogen gericht op de bron, wees stil voor mij, let op en luister zorgvuldig en wees zeker van mijn woorden. Er kan geen dubbelzinnigheid zijn; als je enige twijfel hebt, dan vrees ik dat je buiten de poorten geworpen zult worden. Houd een heldere visie, sta op vaste grond, volg deze stroom van het leven en volg nauwkeurig waar hij naartoe stroomt; heb niet de minste aarzeling. Eet, drink en prijs gewoon, zoek met een puur hart en geef niet op. Breng alles wat je niet begrijpt meer voor mij en zorg ervoor dat er geen twijfel in je hart is zodat je kunt voorkomen dat je een groot verlies lijdt. Houd vol! Houd vol! Blijf dichtbij! Ruim obstakels uit de weg en wees niet zedeloos. Probeer het met je hele hart te bereiken en trek je niet terug. Je moet te allen tijde je hart offeren en geen enkel moment missen. De Heilige Geest heeft altijd nieuw werk te doen, doet nieuwe dingen en heeft elke dag nieuwe verlichting; een gedaanteverandering op de berg – Gods heilige, spirituele lichaam is verschenen! De Zon der rechtvaardigheid geeft licht en schijnt, alle naties en volken hebben uw glorierijk aangezicht gezien. Mijn licht zal schijnen op allen die voor mij komen. Mijn woorden zijn licht, leiden jou voort. Jullie zullen niet afwijken naar links of naar rechts terwijl jullie lopen, maar zullen lopen in mijn licht en jullie rennen zal geen vergeefse moeite zijn. Je moet het werk van de Heilige Geest duidelijk zien en mijn wil is daar binnenin. Alle geheimen zijn verborgen en ze zullen geleidelijk aan je bekend gemaakt worden. Houd mijn woorden te allen tijden in gedachten en kom meer bij mij om met mij te communiceren. Het werk van de Heilige Geest gaat voort. Treed in mijn voetstappen; grote wonderen wachten en ze zullen een voor een aan jou onthuld worden. Alleen degenen die oplettend zijn, die wachten en waakzaam zijn zullen ze zien. Zorg dat je niet verslapt. Het managementplan van God gaat de laatste fase in, de opbouw van de kerk zal slagen, het aantal overwinnaars is al vastgesteld, het zegevierende mannelijke kind zal gemaakt worden en ze zullen het koninkrijk ingaan met mij, het koningschap op zich nemen met mij, alle naties regeren met een ijzeren staf en samen in de glorie zijn!

Vorige:Hoofdstuk 16

Volgende:Hoofdstuk 18

Gerelateerde media