Hoofdstuk 17

De kerk wordt gebouwd en Satan doet zijn uiterste best om haar af te breken. Hij wil mijn bouwwerk op alle mogelijke manieren afbreken; om die reden moet de kerk snel worden gezuiverd. Er mag geen spoortje kwaad overblijven; de kerk moet zodanig worden gezuiverd dat ze onberispelijk wordt en zo puur blijft als vroeger. Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn en wachten, en jullie moeten meer tot mij bidden. Jullie moeten de verschillende intriges en sluwe plannen van Satan herkennen, de geesten herkennen, mensen kennen en in staat zijn om allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen te onderscheiden. Jullie moeten ook meer van mijn woorden eten en drinken en, nog belangrijker, jullie moeten er zelfstandig van kunnen eten en drinken. Rust jezelf uit met de hele waarheid en kom tot mij, zodat ik jullie spirituele ogen kan openen en jullie alle mysteries kan laten zien die in de geest vervat zijn … Als de kerk de bouwfase ingaat, marcheren de heiligen zich ten strijde. Satans verschillende afzichtelijke trekken verschijnen voor jullie; stoppen jullie en trekken jullie je terug of staan jullie op en vertrouwen jullie op mij om verder te gaan? Leg de verdorven en lelijke trekken van Satan duidelijk bloot, spaar geen gevoelens en toon geen genade! Bestrijd Satan tot de dood! Ik ben je ruggensteun en je moet de geest van het mannelijk kind hebben! In zijn laatste stuiptrekkingen haalt Satan uit, maar hij zal nog steeds niet in staat zijn om aan mijn oordeel te ontsnappen. Satan is onder mijn voeten en wordt ook vertrapt onder jullie eigen voeten. Dat is een feit!

Al die religieuze onderbrekers en degenen die het bouwwerk van de kerk vernielen, verdienen geen greintje tolerantie en er wordt onmiddellijk over hen geoordeeld. Satan zal worden ontmaskerd, vertrapt en volledig vernietigd, en zal zich nergens meer kunnen verschuilen. Alle geesten en demonen zullen zeker hun ware aard aan mij openbaren en ik zal ze allemaal in de bodemloze put gooien waar ze nooit meer uit zullen komen; ze zullen allemaal onder onze voeten zijn. Als je de goede strijd wilt strijden voor de waarheid, moet je om te beginnen Satan de kans niet geven om te werken. Daartoe moet je één van geest zijn en in staat zijn om samen met anderen te dienen, al je eigen opvattingen, meningen, zienswijzen en manieren om dingen te doen, los te laten, je hart stil te maken in mij, je te richten op de stem van de Heilige Geest, te letten op het werk van de Heilige Geest en Gods woorden in detail te ervaren. Je moet slechts één bedoeling hebben en dat is dat mijn wil geschiede. Je mag daarnaast geen andere bedoeling hebben. Je moet met heel je hart naar mij kijken, goed letten op mijn daden en de manier waarop ik dingen doe, en niet nalatig zijn. Je geest moet scherpzinnig zijn, je ogen open. Normaal gesproken, als het gaat om degenen wier bedoelingen en doelstellingen niet juist zijn, evenals degenen die graag worden gezien door anderen, die zielsgraag dingen willen doen, die geneigd zijn om verstoringen te veroorzaken, die goed religieuze doctrines kunnen spuien, die Satans lakeien zijn enzovoort, als deze mensen opstaan, vormen ze moeilijkheden voor de kerk, wat ertoe leidt dat er niets komt van het eten en drinken van Gods woorden door hun broeders en zusters. Als je zulke mensen tegenkomt die doen alsof, moet je hen onmiddellijk verbannen. Als ze niet veranderen ondanks herhaalde vermaningen, zullen ze schade oplopen. Als degenen die koppig hun manier van doen volhouden zichzelf verdedigen en proberen hun zonden te bedekken, moet de kerk hen onmiddellijk verwijderen en hun geen ruimte geven om te manoeuvreren. Zorg ervoor dat je niet veel verliest door een beetje te willen redden; houd je oog gericht op de grote lijnen.

Je spirituele ogen moeten nu geopend zijn en verschillende soorten mensen in de kerk kunnen herkennen:

Wat voor mensen begrijpen spirituele zaken en kennen de geest?

Wat voor mensen begrijpen spirituele zaken niet?

Wat voor mensen hebben een kwade geest?

Wat voor mensen hebben het werk van Satan in zich?

Wat voor mensen zijn geneigd om verstoringen te veroorzaken?

Wat voor mensen hebben het werk van de Heilige Geest in zich?

Wat voor mensen tonen begrip voor Gods last?

Wat voor mensen kunnen mijn wil doen?

Wie zijn mijn trouwe getuigen?

Weet dat de hoogste visie van vandaag de verlichting is die de Heilige Geest aan alle kerken geeft. Wees niet verward over deze zaken; neem liever de tijd om ze diepgaand te doorgronden. Dat is extreem belangrijk voor de voortgang van jullie leven! Als jullie deze dingen die voor je neus gebeuren niet begrijpen, zullen jullie niet in staat zijn om de weg die voor jullie ligt te gaan. Jullie zullen altijd het gevaar lopen dat jullie worden verleid en gevangengenomen, en jullie kunnen worden verslonden. Het belangrijkste nu is dat je je erop richt om in je hart dichter bij mij te kunnen komen en meer met mij te communiceren. Alles wat je maar ontbreekt of zoekt, zal in jou geheel worden gemaakt door zulke nabijheid en communicatie. Er zal zeker voor je leven worden gezorgd en je zult nieuwe verlichting krijgen. Ik kijk nooit naar hoe onwetend je in het verleden was en ik houd me niet lang bezig met jullie eerdere overtredingen. Ik kijk naar hoe je van mij houdt: kun je meer van mij houden dan van alle andere dingen? Ik kijk om te zien of je kunt terugkeren en op mij kunt vertrouwen om je onwetendheid af te schudden. Sommige mensen verzetten zich tegen mij, dagen me openlijk uit en oordelen over anderen. Ze kennen mijn woorden niet en het is nog minder waarschijnlijk dat ze mijn aangezicht vinden. Iedereen in mijn aanwezigheid die oprecht zoekt naar mij, die een hart heeft dat hongert en dorst naar gerechtigheid: ik zal je verlichten, me aan je openbaren, je toestaan om mij te zien met je eigen ogen en mijn wil zelf te begrijpen; mijn hart zal zeker aan je worden geopenbaard, zodat je het kunt begrijpen. Je moet wat ik in je verlicht volgens mijn woorden in praktijk brengen; anders zal er over je worden geoordeeld. Volg mijn wil en je zult niet verdwalen.

Allen die ernaar streven om mijn woorden binnen te gaan, zullen dubbele genade en zegeningen ontvangen. Zij zullen elke dag nieuwe verlichting en inzichten krijgen en zich dagelijks frisser voelen bij het eten en drinken van mijn woorden. Ze zullen het met hun eigen mond proeven: hoe zoet is het! … Je moet voorzichtig zijn en niet tevreden zijn als je enig inzicht hebt verworven en van het zoet hebt geproefd; de sleutel is om te blijven zoeken! Sommige mensen denken dat het werk van de Heilige Geest werkelijk wonderlijk en echt is. Het is inderdaad de persoon van Almachtige God die openlijk wordt geopenbaard en er zijn grotere tekenen en wonderen op komst. Wees te allen tijde oplettend en waakzaam, houd je ogen gericht op de bron, wees stil voor mij, let op en luister zorgvuldig, en wees zeker van mijn woorden. Er kan geen dubbelzinnigheid zijn; als je enige twijfel hebt, dan vrees ik dat je buiten de poort zult worden geworpen. Houd een heldere visie, sta op vaste grond, volg deze stroom van leven en volg nauwkeurig waar hij naartoe stroomt; je mag je geen enkele menselijke aarzeling eigen maken. Eet, drink en prijs gewoon, zoek met een puur hart en geef nooit op. Breng alles wat je niet begrijpt vaker voor mij en zorg ervoor dat je niet twijfelt, zodat je kunt voorkomen dat je grote verliezen lijdt. Houd vol! Houd vol! Blijf dichtbij! Ruim je obstakels uit de weg en wees niet zedeloos. Ga heen, streef met je hele hart en deins niet terug. Je moet te allen tijde je hart opofferen en geen enkel moment missen. De Heilige Geest heeft altijd nieuw werk te doen, doet elke dag nieuwe dingen en heeft ook elke dag nieuwe verlichtingen; de gedaanteverandering op de berg, Gods heilige, spirituele lichaam is verschenen! De Zon der rechtvaardigheid geeft licht en schijnt; alle naties en alle volken hebben uw glorierijke aangezicht gezien. Mijn licht zal schijnen op allen die voor mij komen. Mijn woorden zijn licht en leiden jullie voort. Jullie zullen niet naar links of naar rechts afwijken terwijl jullie lopen, maar jullie zullen lopen in mijn licht en jullie rennen zal geen vergeefse moeite zijn. Je moet het werk van de Heilige Geest duidelijk zien; mijn wil is daar binnenin. Alle mysteriën zijn verborgen, maar ze zullen geleidelijk aan je worden bekendgemaakt. Houd mijn woorden te allen tijde in gedachten en verschijn voor mij om meer met mij te communiceren. Het werk van de Heilige Geest gaat voort. Treed in mijn voetstappen; grote wonderen wachten en zullen een voor een aan jou worden onthuld. Alleen degenen die oplettend zijn, die wachten en waakzaam zijn, zullen ze zien. Zorg dat je niet verslapt. Het managementplan van God nadert de laatste fase; de bouw van de kerk zal slagen, het aantal overwinnaars is al vastgesteld, het zegevierende mannelijke kind zal worden gemaakt en ze zullen het koninkrijk binnengaan met mij, het koningschap met mij op zich nemen, met de ijzeren staf over alle naties regeren en samen in de glorie zijn!

Vorige: Hoofdstuk 16

Volgende: Hoofdstuk 18

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek

Neem contact op via Messenger