De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 53

Ik ben het begin, en ik ben het einde. Ik ben de opgestane en volmaakte enig ware God. Ik spreek mijn woorden voor jullie, en jullie moeten vast geloven wat ik zeg. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar er zal geen letter of pennenstreek van wat ik zeg, verloren gaan. Onthoud dit! Onthoud dit! Van wat ik eenmaal gesproken heb, is nog nooit een woord teruggenomen en ieder woord zal vervuld worden. Nu is de tijd gekomen en jullie moeten snel de werkelijkheid binnengaan. Er is niet veel tijd. Ik zal mijn zonen het heerlijke koninkrijk binnenleiden en datgene waarnaar jullie gestreefd en verlangd hebben, zal in vervulling gaan. Mijn zonen! Sta snel op en volg mij! Er is nu al geen tijd meer voor jullie om erover na te denken. Gemiste tijd zal nooit terugkeren, na duisternis is er licht, en de opname is voor jullie ogen. Begrijpen jullie dit? Open jullie ogen! Kijk snel! Het is jullie nu niet toegestaan onderling te communiceren met als doel zinloos geklets of om iets te zeggen dat niet in het voordeel is van de bouw van de kerk; wat belangrijk is, is dat de broeders en zusters worden uitgerust met je praktische ervaringen of hoe je voor God geïllumineerd bent en jezelf kent; degene die dit kan bieden, zal een gestalte hebben! Nu kennen sommige mensen geen vrees, en wat ik ook zeg of hoeveel ik me ook zorgen maak, je kent nog steeds geen vrees; je oude ik laat zichzelf niet geraakt worden, zodat je gewoon op deze manier kunt doorgaan! Zie wie het is die verwoest zal worden! Je denkt er altijd aan om de wereld vast te grijpen, te verlangen naar weelde, te verlangen naar je zonen en dochters, te verlangen naar je echtgenoot. Welnu, je kunt blijven verlangen! Het is niet zo dat mijn woorden niet tot jullie gericht waren, en dat jullie gewoon kunnen doorgaan zoals jullie wensen! In de nabije toekomst zullen jullie alles begrijpen, maar het zal al te laat zijn en alles dat jullie wacht is het oordeel.

Vorige:Hoofdstuk 52

Volgende:Hoofdstuk 54

Gerelateerde media

 • Hoe Petrus Jezus leerde kennen

  In de tijd die Petrus met Jezus heeft doorgebracht, leerde hij veel beminnelijke eigenschappen van Jezus kennen, en veel aspecten die navolging verdie…

 • Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven

  De essentie van het geloof in God van de meeste mensen is een religieuze overtuiging: ze zijn niet in staat om van God te houden en kunnen God alleen …

 • Wat weet jij over het geloof?

  In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof heeft. De mens b…

 • Drie vermaningen

  Als gelovige in God moet je in alles trouw zijn aan niemand anders dan Hem en in staat zijn om je in alles te conformeren aan Zijn wil. Hoewel iederee…