We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

177 Terugkeer

1

Voordat u afdaalde, huilde ik eenzaam in duisternis en smart.

Voordat u afdaalde, worstelde ik arrogant in het slijk van de mesthoop.

Voordat u afdaalde, bedelde ik ontaard te midden van de demonen en de beesten.

Voordat u afdaalde, had ik mijn hart aan de koning der duivels verkocht en was ik door hem vertrapt.

Ik was wanhopig en hoopte vertwijfeld op de terugkeer van de Messias, de Heer Jezus.

Bliksem kwam vanuit het oosten, ik zag dat uw woorden het verschijnen van het ware licht zijn.

Ik hoorde uw stem en keerde terug voor uw troon, en zo verkreeg ik nieuw leven.

2

Uw woorden zijn als een scherp zwaard, ze veroordelen en onthullen mijn satanische natuur.

Uw wezen is heilig en openbaart mijn onbeschrijflijk vuil. Ik ben niet meer zo zelfgenoegzaam.

Uw gezindheid is rechtvaardig, ze verbrandt al mijn onrechtvaardigheid tot as, dus bied ik geen weerstand meer.

Uw oordeel is liefde en zuivert mijn verdorven gezindheid grondig.

O Almachtige God, u bent het die ons van de duisternis redt zodat we in het licht kunnen leven.

Uw bent Christus, de Redder; uw woorden zijn de waarheid, de weg en het leven.

U bent het die werkt om de mens te redden en u brengt ons de weg van het eeuwige leven.

Refrein

Uw woorden zuiveren mijn verdorvenheid en zetten mij op het pad van het licht in het leven.

O Almachtige God, uw heiligheid en rechtvaardigheid verdienen de eeuwige lof van de mensheid.

Wij geloven in u, volgen u, leggen getuigenis af voor u, dat is onze heilige plicht.

O Almachtige God, u bezit zoveel lieflijkheid, wij zullen altijd van u houden en u loven.

Vorige:Gods oprechte liefde

Volgende:Ik heb Gods lieflijkheid gezien

Gerelateerde media

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?

  I Wie is door God gezocht in deze eindeloze wereld? Wie heeft persoonlijk de woorden van Gods Geest gehoord? Wie van jullie is als Job? Wie van jullie…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…