De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

88 We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

1

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we horen Zijn stem.

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we nemen deel aan het feestmaal van het Lam.

We kennen de geïncarneerde Almachtige God, we zien Zijn wonderbaarlijke daden.

We begrijpen het mysterie van het menselijk leven, de woorden van Almachtige God zijn het allerkostbaarst.

We eten en drinken Gods woorden en we leven voor Zijn aangezicht, we zoeken niet langer overal en nergens.

Wanneer we Gods oordeel ervaren worden we, hoewel we misschien lijden, gezuiverd.

We verwerven de waarheid en de weg van het eeuwige leven. We zullen er nooit spijt van krijgen wanneer we ernaar streven God lief te hebben.

2

Dit leven is zo gezegend, we worden mensen die God liefhebben.

Dit leven is zo gezegend, we worden geprezen door God.

Het vervullen van onze plicht, het getuigenis afleggen van God en het nastreven van de waarheid zijn het meest betekenisvol.

Wie kan er nu meer geluk hebben? Wie kan er nu meer gezegend zijn?

God schenkt ons de waarheid en het leven, we moeten voor God leven.

We moeten voor God leven. We moeten voor God leven.

We verwerven de waarheid en getuigen van God om Gods liefde terug te betalen.

Vorige:Het lied van oprechte gehechtheid

Volgende:Uit liefde

Gerelateerde media