De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

88 We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

1

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we horen Zijn stem.

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we nemen deel aan het feestmaal van het Lam.

We kennen de geïncarneerde Almachtige God, we zien Zijn wonderbaarlijke daden.

We begrijpen het mysterie van het menselijk leven, de woorden van Almachtige God zijn het allerkostbaarst.

We eten en drinken Gods woorden en we leven voor Zijn aangezicht, we zoeken niet langer overal en nergens.

Wanneer we Gods oordeel ervaren worden we, hoewel we misschien lijden, gezuiverd.

We verwerven de waarheid en de weg van het eeuwige leven. We zullen er nooit spijt van krijgen wanneer we ernaar streven God lief te hebben.

2

Dit leven is zo gezegend, we worden mensen die God liefhebben.

Dit leven is zo gezegend, we worden geprezen door God.

Het vervullen van onze plicht, het getuigenis afleggen van God en het nastreven van de waarheid zijn het meest betekenisvol.

Wie kan er nu meer geluk hebben? Wie kan er nu meer gezegend zijn?

God schenkt ons de waarheid en het leven, we moeten voor God leven.

We moeten voor God leven. We moeten voor God leven.

We verwerven de waarheid en getuigen van God om Gods liefde terug te betalen.

Vorige:Het lied van oprechte gehechtheid

Volgende:Uit liefde

Gerelateerde media

 • God zorgt stil voor iedereen

  I God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze no…

 • God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

  I Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert, gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen. Alleen in Zijn woorden kan je zi…

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…