129 We moeten ons eigen pad kiezen

1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van allen. Als we in God geloven zonder de waarheid na te streven, zullen we uiteindelijk worden geëlimineerd. God beslist over de uiteindelijke uitkomst voor de mens op basis van de vraag of hij wel of niet de waarheid heeft. Goed gedrag aan de buitenkant staat niet gelijk aan het bezit van leven. Zonder goede daden en zonder de waarheid zal God Zich van ons afkeren. Gods gezindheid is heilig en rechtvaardig, Hij staat geen belediging toe. Degenen die veel kwaad doen en zich tegen God verzetten, zullen worden gestraft. We moeten ons eigen pad kiezen, niemand kan dit voor ons doen. Alleen eerlijke mensen die de waarheid gehoorzamen zijn mensen met menselijkheid. We kunnen Gods lof alleen verwerven door de waarheid te beoefenen en de werkelijkheid uit te leven.

2 Om Gods lof te verwerven in je geloof is het essentieel God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. Alleen degenen die Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden om te worden gezuiverd zijn wijs. Het nastreven van status, beroemdheid, rijkdom of uiterlijkheden heeft geen waarde of betekenis. Alleen degenen die hun plicht vervullen en de waarheid beoefenen zijn Gods volgelingen. Als je alleen maar de waarheid kunt preken maar deze niet in praktijk kunt brengen, dan is het allemaal ledig. We kunnen alleen maar een waar leven leiden wanneer we God waarlijk liefhebben en goed getuigenis geven. Oordeel en tuchtiging, snoeien en behandelen – dit alles is Gods liefde. Het blijven getuigen wanneer beproevingen en louteringen komen, is wat God het meest verheerlijkt. Lijden en beproevingen tonen het duidelijkst of een mens de werkelijkheid van de waarheid heeft. We kunnen alleen getuigenis geven voor God wanneer we de waarheid verwerven en God kennen. En we slagen alleen wanneer we de waarheid nastreven en een verandering van onze gezindheid verwezenlijken.

Vorige: 128 Zoeken omwille van liefde

Volgende: 130 Ik leef in de aanwezigheid van God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek