We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

129 We moeten ons eigen pad kiezen

1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van allen. Als we in God geloven zonder de waarheid na te streven, zullen we uiteindelijk worden geëlimineerd. God beslist over de uiteindelijke uitkomst voor de mens op basis van de vraag of hij wel of niet de waarheid heeft. Goed gedrag aan de buitenkant staat niet gelijk aan het bezit van leven. Zonder goede daden en zonder de waarheid zal God Zich van ons afkeren. Gods gezindheid is heilig en rechtvaardig, Hij staat geen belediging toe. Degenen die veel kwaad doen en zich tegen God verzetten, zullen worden gestraft. We moeten ons eigen pad kiezen, niemand kan dit voor ons doen. Alleen eerlijke mensen die de waarheid gehoorzamen zijn mensen met menselijkheid. We kunnen Gods lof alleen verwerven door de waarheid te beoefenen en de werkelijkheid uit te leven.

2 Om Gods lof te verwerven in je geloof is het essentieel God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. Alleen degenen die Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden om te worden gezuiverd zijn wijs. Het nastreven van status, beroemdheid, rijkdom of uiterlijkheden heeft geen waarde of betekenis. Alleen degenen die hun plicht vervullen en de waarheid beoefenen zijn Gods volgelingen. Als je alleen maar de waarheid kunt preken maar deze niet in praktijk kunt brengen, dan is het allemaal ledig. We kunnen alleen maar een waar leven leiden wanneer we God waarlijk liefhebben en goed getuigenis geven. Oordeel en tuchtiging, snoeien en behandelen – dit alles is Gods liefde. Het blijven getuigen wanneer beproevingen en louteringen komen, is wat God het meest verheerlijkt. Lijden en beproevingen tonen het duidelijkst of een mens de werkelijkheid van de waarheid heeft. We kunnen alleen getuigenis geven voor God wanneer we de waarheid verwerven en God kennen. En we slagen alleen wanneer we de waarheid nastreven en een verandering van onze gezindheid verwezenlijken.

Vorige:Zoeken omwille van liefde

Volgende:Ik leef in de aanwezigheid van God

Gerelateerde media

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

  I Gedurende Gods werk van verlossing, zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is, en Hij zal zich van niemand ontdoen. Maar al d…

 • Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven

  I De waarheid die de mens moet bezitten is te vinden in het woord van God. Een waarheid die erg gunstig is en behulpzaam voor de hele mensheid. Het is…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Kijk wie getuigenis draagt voor God

  Couplet 1 Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit, ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag. Door Gods verheerlijking en…