We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

691 Wat is waar geloof?

Snelheid

691 Wat is waar geloof?

Intro

Waar verwijst geloof naar?

Het is oprecht geloof,

het ware hart dat nodig is voor wat de mens niet ziet of voelt,

als Gods werk niet aansluit bij de noties van de mens,

als het buiten bereik ligt.

Dit is het geloof waar God van spreekt.

Couplet 1

Mensen hebben geloof nodig bij loutering en tegenspoed.

Met geloof komt loutering. Ze zijn onafscheidelijk.

Wat je omgeving ook is, of hoe God ook werkt in jou,

zoek de waarheid en het leven, laat God Zijn werk doen in jou,

tracht Gods daden te begrijpen, handel volgens de waarheid.

Dit toont je ware geloof en onwankelbare hoop op God.

Refrein

Streef te allen tijde naar 't leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.

Couplet 2

Als je gelouterd wordt, twijfel dan niet aan God.

Streef dan nog steeds naar waarheid en ware liefde voor God.

Hoe God ook handelen mag, beoefen de waarheid om Hem te behagen,

zoek en sla acht op Zijn wil. Dit is jouw ware geloof in Hem.

Refrein

Streef te allen tijde naar 't leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.

Brug

Toen God zei dat je koning zou zijn, had jij Hem lief.

Toen Hij Zich aan jou liet zien, joeg jij Hem na.

Maar nu God is verborgen en jij Hem niet kunt zien,

als er problemen zijn, verlies jij de hoop in Hem?

Refrein

Streef te allen tijde naar 't leven en Gods wil.

Dit is oprecht geloof, ware en mooie liefde.

Naar ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Ben je bereid om God de liefde in je hart te geven?

Volgende:Je moet Petrus imiteren

Gerelateerde media