De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

20 Het bazuingeschal van oordeel heeft geklonken

Couplet 1

God is verschenen en heeft gesproken, deed alle denominaties beven.

Hij spreekt waarheid, oordeelt onrechtvaardigheid,

en verslaat al Zijn vijanden.

Allen vereren Hem en loven Gods daden.

De sterren bewegen zich op één lijn om Gods terugkomst te begroeten.

De mensen op aarde verkondigen allen

dat Hij het koninkrijk heeft gewonnen, op aarde is gekomen.

Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.

Couplet 2

Allen volgen Gods stem naar Zijn troon,

We onderwerpen ons allemaal aan Gods oordeel,

en ondergaan reiniging.

Bewondering en ontzag vormen zich in ons hart.

We bieden onze volledige wezens aan

om te getuigen van Christus, onze missies te voltooien.

God is nu Koning, Zijn woord regeert ons.

Allen buigen en loven Zijn heilige naam.

Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.

Couplet 3

God is majesteit, God is toorn, Hij aanvaardt geen menselijke belediging.

Satan is op sterven na dood, schreeuwt het uit te midden van de vlammen.

God vernietigt China, plek van de duivel,

en toont ons zo Zijn rechtvaardigheid.

Zijn uitverkorenen getuigen van Hem door moeilijke tijden.

God heeft Satan verslagen, heeft overwinnaars gemaakt.

Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.

Bridge

Gods woorden hebben zich nu verspreid

naar de uithoeken van de aarde, en Zijn koninkrijk is hier,

De Zon van rechtvaardigheid verlicht de hele wereld,

alle dingen worden vernieuwd.

Refrein

De waarheid van Gods woorden regeert op aarde.

God is volledig zegevierend.

Zijn woorden volbrengen alles, Zijn werk is voltooid.

We loven dat Hij heilig en rechtvaardig is.

Vorige:God zit op de troon

Volgende:Samenkomen in Sion

Gerelateerde media

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…