De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

15 De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw

Snelheid

15 De vergezichten van het koninkrijk zijn altijd als nieuw

Couplet 1

Een morgengloed schijnt uit het oosten,

de Redder is weergekeerd onder ons.

Alles heeft een nieuw vonkje leven,

het leven van het Koninkrijk is begonnen.

Couplet 2

Het ochtendlicht verspreidt zich voor onze ogen,

eeuwenlange hoop wordt nu vervuld.

Ik heb geen pijnlijke dagen meer,

de sombere dagen zijn nu over.

Voor-refrein

Als Gods woord ons hart voedt,

wordt ons leven onderhouden.

We zijn gezegend en verblijd.

Het geluk van onze generatie

is teruggaan naar God.

Het is Gods grote liefde.

Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en danken Hem.

We prijzen en danken Hem.

Couplet 3

Bloemen in bloei verspreiden geur, vogels zingen,

Gods volk verkondigt de Mensenzoon.

We getuigen van Zijn komst, en delen allen ons gevoel.

Couplet 4

We bidden devoot en zingen luid,

op onze knieën

buigen we voor Gods troon.

Laten we samen vieren,

broeders en zusters overzee.

Voor-refrein

Als Gods woord ons hart voedt,

wordt ons leven onderhouden.

We zijn gezegend en verblijd.

Het geluk van onze generatie

is teruggaan naar God.

Het is Gods grote liefde.

Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en danken Hem.

We prijzen Hem ...

Brug

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

verschijnt in vlees om Zijn werk te doen,

spreekt waarheid om de mens te beoordelen.

Zijn woord vervolmaakt en reinigt de mens.

Refrein

Wie begeert nou niet 't Tijdperk

van 't Koninkrijk in te gaan?

Wie verlangt er niet naar?

Wie verlangt er niet naar?

Door Gods oordeel

zijn we overwonnen,

en zijn we gered door God.

We prijzen en danken Hem.

We prijzen en danken Hem.

We prijzen en danken Hem.

Outro

We gaan door met al wat in ons is,

we worstelen met man en macht.

Vervullen onze plicht getrouw

om aan Gods wil te voldoen.

Met de geest van Petrus,

en vastbesloten tot het eind,

leven wij 't ware leven,

en werken hard om Gods wil te doen.

Vorige:Christus van de laatste dagen verschijnt in het oosten

Volgende:De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

Gerelateerde media