De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

19 God zit op de troon

Snelheid

19 God zit op de troon

I

Wij loven de geïncarneerde God die in de laatste dagen Zijn woorden uit.

We zingen dat God teruggekeerd is en het Tijdperk van het Koninkrijk bracht.

Gods verkozen volk wordt opgenomen voor God en we vereren Hem.

God zit op de glorieuze troon – oh hoe mooi en glorieus!

II

De uitingen van God geven ons het levenswater.

Gods woorden etend en drinkend,

staan we oog in oog met Hem en is eindelijk het feest.

God zondert ons af van de verdorven wereld.

Wereldse problemen zijn ver weg, we starten de training van het koninkrijk.

III

Het oordeel is begonnen in het huis van God,

het toont Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.

Het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden zuiv'ren en vernieuwen ons.

Oh Almachtige God! U veegt persoonlijk onze tranen weg,

en wij mogen voor eeuwig genieten van het schitterende leven in het koninkrijk.

IV

God is wijs en almachtig in Zijn werk,

Hij gebruikt de grote rode draak om dienst te doen.

In tegenslag leidt God ons om te getuigen en Satan te verslaan.

Gods woorden tonen Zijn almacht en ze overwinnen

en maken een groep van overwinnaars.

God heeft Satan volledig verslagen, alle glorie verkregen.

V

De Almachtige Ene die is en was, U regeert als koning op aarde.

Gods woorden zijn het ware licht, ze verlichten de wereld.

Alle volken zullen zich onderwerpen aan U en verwelkomen Uw komst.

God zit op de troon, lofliederen voor God reiken tot in de lucht!

Vorige:Almachtige God, de Koning van glorie

Volgende:Het bazuingeschal van oordeel heeft geklonken

Gerelateerde media