De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

60 Zing voor altijd lofzangen voor God

1 De vleesgeworden God is in China verschenen, om de waarheid uit te drukken en over de mensheid te oordelen. Wij horen Zijn stem en worden opgetild tot voor Zijn troon. Zelfs in onze dromen konden we ons niet voorstellen dat we God van aangezicht tot aangezicht zouden ontmoeten. Jaren van verlangen hebben hun doel bereikt en we zien de verschijning van de Verlosser. De woorden van Almachtige God laten Zijn almacht zien en hebben de harten van miljoenen mensen overwonnen. Gods volk verzamelt zich voor Zijn troon, om te worden gehoed en gedrenkt door Zijn woorden. Al Gods woorden zijn de waarheid en bieden ons de weg naar het eeuwige leven. We verkrijgen Gods zuivering en redding, waarbij we voor altijd lofzangen voor God zingen.

2 Elke dag lezen we Gods woorden en praten we over de waarheid; we aanvaarden het oordeel en de zuivering ervan. Dankzij Gods verlichting en illuminatie leren we onszelf kennen en doorzien we onze duivelse natuur. We zijn hoogmoedig, zelfingenomen, zelfzuchtig en verachtelijk; vol zelfverwijt en berouw vallen we neer voor God. Wanneer we het vlees verzaken en de waarheid in praktijk brengen, veranderen onze levensgezindheden stap voor stap. Door het oordeel te ondergaan, verkrijgen we de waarheid en leren we Gods rechtvaardigheid en heiligheid kennen. We genieten van al Gods liefde en zingen voor altijd lofzangen voor God. Door het oordeel te ondergaan, verkrijgen we de waarheid en leren we Gods rechtvaardigheid en heiligheid kennen. We genieten van al Gods liefde en zingen voor altijd lofzangen voor God.

3 Het oordeel is begonnen in Gods familie en door het oordeel is Gods volk gezuiverd. God heeft een groep overwinnaars gemaakt en Hij heeft Satan verslagen en glorie verworven. Gods almacht en wijsheid worden volledig geopenbaard en Zijn heilige naam wordt uitgeroepen over de hele wereld. Gods rechtvaardigheid is lof waardig en Zijn heilige naam is waardig om te worden geprezen. Gods koninkrijk verschijnt op aarde en Zijn volk danst en zingt nieuwe liederen. Alle naties en volkeren loven God en zingen voor altijd lofzangen voor God. Gods koninkrijk verschijnt op aarde en Zijn volk danst en zingt nieuwe liederen. Alle naties en volkeren loven God en zingen voor altijd lofzangen voor God.

Vorige:Het heelal weerklinkt met lof voor God

Volgende:Het is Almachtige God die ons redt

Gerelateerde media