527 De pijn van beproevingen is een zegen van God

1 Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal je openbaring brengen. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak, niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen moeten doorstaan, anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als het maar geringe omstandigheden zijn, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat ze enigermate verschillen. De omstandigheid is een van mijn zegeningen; hoevelen knielen vaak voor mij neer om mijn zegen te vragen? Jullie denken altijd dat een paar fortuinlijke woorden gelden als mijn zegening, maar voelen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is.

2 Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en zegen voor jullie. Aarzel niet om te eten en te drinken en te genieten. Wanneer de duisternis verdwijnt zal er licht zijn. Het is het donkerst net voor zonsopkomst, daarna zal het geleidelijk lichter worden en later zal de zon opkomen. Wees niet bang of timide. De gehoorzame en onderworpene zal grote zegeningen ontvangen. In de kerk moeten jullie standvastig zijn in jullie getuigenis voor mij, de waarheid naleven – goed is goed en fout is fout – en zwart en wit niet door elkaar halen. Jullie moeten in staat van oorlog zijn met Satan en moeten hem volledig verslaan zodat hij nooit meer opstaat.

3 Jullie moeten alles opofferen om mijn getuigenis te beschermen. Dit zal het doel van jullie handelingen zijn, vergeet dit niet. Maar nu is jullie geloof en jullie vermogen dingen te onderscheiden gebrekkig en zijn jullie nooit in staat mijn woord en mijn bedoelingen te begrijpen. Niettemin, wees niet bezorgd, alles voltrekt zich volgens mijn stappen. Besteed meer tijd voor mijn aangezicht en besteed geen aandacht aan eten en kleding voor het fysieke lichaam. Zoek vaak naar mijn bedoelingen en ik zal je duidelijk laten zien wat ze zijn. Geleidelijk zal je in alles mijn bedoelingen zien, zodat ik in iedereen een weg zonder belemmeringen zal hebben af te leggen. Ik zal mijn hart bevredigen en jullie zullen met mij voor eeuwig!

Naar ‘Hoofdstuk 41’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 526 Je moet getuigen van God in alle dingen

Volgende: 528 Je plicht vervullen betekent doen wat je kunt

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek