De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

34 Lof voor Almachtige God zal nooit ophouden

Couplet 1

Christus in het vlees, Almachtige God, die de waarheid uit,

overstroomt van glorie, is verschenen in het oosten.

Gods woorden schijnen helder door het

universum en het hemelse gewelf.

Bliksem in het oosten heeft licht in deze donkere wereld gebracht.

Kom snel kijken, mijn broeders, kom snel!

Het koninkrijk daalt neer op aarde.

Snel, zusters, kom luisteren, het geluid van lof klinkt overal.

Het is met vreugd dat het volk van God

de terugkeer van de Redder begroet!

Couplet 2

Het oordeel van de laatste dagen is begonnen met Gods familie.

God is verschenen en bracht ons de weg van eeuwig leven.

Zijn schapen hebben Zijn stem gehoord en Zijn voor Hem teruggekeerd,

genieten van Zijn woorden terwijl ze bij het banket van het Lam zijn.

Kom snel kijken, mijn broeders, kom snel! Het banket is overvloedig.

Snel, zusters, kom luisteren, Gods woorden hebben gezag.

Het woord van God heeft de harten van miljoenen mensen overwonnen.

Couplet 3

Waarom zingen onze zusters en broeders lofzangen?

Het is omdat God ons heeft gered van Satan.

Het oordeel van Gods woorden heeft ons gereinigd en gered.

Met Gods woorden bij ons, zullen we nooit meer pijn of verdriet voelen.

Sta snel op, mijn broeders, sta op! Laat ons allen getuigen van God.

Snel, zusters, stop nu niet! Geef ons ware hart om God te behagen.

Laten we ons hele wezen wijden aan onze plichten.

Couplet 4

Broeders en zusters, kom dansen en vieren,

Almachtige God loven voor de glorie die Hij won.

God heeft overwinnaars gemaakt die Satan versloegen.

We zingen lofzang voor God voor Zijn overwinning.

Mijn broeders, zing de nieuwe liederen!

Onze stemmen weerklinken overal.

Dans, mijn zusters, terwijl we uit volle borst lof zingen,

eindeloze lof zingen voor Almachtige God!

(Almachtige God! Almachtige God! Almachtige God!

Almachtige God! Almachtige God!)

Vorige:We loven en zingen voor God

Volgende:Loof Gods terugkeer naar Sion

Gerelateerde media