De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

874 De opstand van de mens wekt de toorn van God

Snelheid

874 De opstand van de mens wekt de toorn van God

I

Wanneer Zijn intense toorn bergen en rivieren schudt,

zal God de laffe mens niet langer bijstaan.

Hij zal hen in Zijn boosheid geen kans geven te berouwen,

Zijn hoop in hen opgeven, en hen straffen zoals hen toekomt.

Dan zal de donder rollen, als golven die razen in boosheid,

als tienduizend bergen die instorten.

Voor zijn opstand wordt de mens neergeslagen en gedood.

Alle wezens weggevaagd door donder en bliksem.

De hele mensheid gaat ver weg van God vanwege Zijn toorn.

Want de mens heeft tegen het wezen van Zijn Geest gezondigd,

de opstand van de mens heeft God beledigd.

II

Het heelal vervalt plotseling in chaos,

de schepping kan de adem van het leven niet herstellen.

De mens kan niet ontsnappen aan de rollende donder;

omringd door bliksem, tuimelen hordes van mensen

in woeste snelle stromen, weggespoeld door water,

dat van de bergen afstroomt.

En opeens, in de ‘bestemming’ van de mensheid

is er een wereld van ‘mensen’, lijken drijvend op de zee.

De hele mensheid gaat ver weg van God vanwege Zijn toorn.

Want de mens heeft tegen het wezen van Zijn Geest gezondigd,

de opstand van de mens heeft God beledigd.

De hele mensheid gaat ver weg van God vanwege Zijn toorn.

Want de mens heeft tegen het wezen van Zijn Geest gezondigd,

de opstand van de mens heeft God beledigd.

 

Maar veilig op het land, genieten andere mensen, met liederen en gelach,

van de beloftes die God heeft gehouden, die beloftes zijn alleen voor hen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods gezindheid tolereert geen belediging

Volgende:De oorzaken van Gods toorn

Gerelateerde media

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…

 • Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

  I Waar vraagt U om als u vernederingen ondergaat? Voor wie werkt U en voor wie zorgt U? Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren, denkt U a…