De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

316 Het beeld van Gods toorn

Couplet 1

Wanneer God Zijn toorn laat zien, lijdt de hele wereld

verschillende rampen: als de eruptie van vulkanen.

Van bovenaf kun je dan zien dat op aarde

catastrofen naderen, dag na dag, dichter bij de mens.

Refrein

Vurig water spuit omhoog, lavastromen overal.

De aarde is van bovenaf net als

het beeld vlak voor een aardschok.

Geen vlees zal nog ontkomen.

Bergen trillen, koud licht blikkert,

de wereld zinkt weg in vuur.

Gods oordeel is hier.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Couplet 2

Oorlog is niet nodig om de aarde te verwoesten,

Ieder zal liggen in de oorsprong van Gods tuchtiging.

Ze zullen er een voor een doorheen gaan,

niemand zal kunnen ontkomen aan Zijn tuchtiging, nee.

Refrein

Vurig water spuit omhoog, lavastromen overal.

De aarde is van bovenaf net als

het beeld vlak voor een aardschok.

Het vlees zal niet ontsnappen.

Bergen verschuiven, koud licht blinkt,

de wereld zinkt weg in vuur.

Gods oordeel is hier.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Dit is het beeld van Gods toorn.

Naar ‘Hoofdstuk 18’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De transcendentie en de grootheid van de Almachtige

Volgende:Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

Gerelateerde media

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Niemand is zich bewust van Gods aankomst

  I Niemand is zich bewust van Gods aankomst, niemand verwelkomt Zijn komst. En bovendien, niemand weet alle dingen die Hij zal doen. II Het leven van d…

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …