We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

873 Gods gezindheid tolereert geen belediging

Snelheid

873 Gods gezindheid tolereert geen belediging

Couplet 1

De mensheid zou allereerst moeten weten

van een gezindheid die alleen God heeft.

Een gezindheid die geen belediging tolereert.

Niemand kan deze belemmeren,

en niemand kan deze beïnvloeden.

Deze overtreft ieders verbeelding,

en kan niet worden voorgewend of geïmiteerd.

God zal het niet tolereren als iemand

openlijk tegen Hem in gaat,

of hij nu een geschapen wezen is of niet,

of hij nu iemand is die is uitverkozen,

of dat hij iemand is aan wie genade is getoond.

En als er een tijd komt dat ze Zijn gezindheid provoceren

of dat ze Zijn principe van tolerantie provoceren,

zal God Zijn gezindheid, ja, zal Hij deze vrijlaten,

rechtvaardig, Hij duldt geen belediging, nee, die tolereert Hij niet.

Couplet 2

God heeft deze gezindheid

vanwege Zijn heilige en onbezoedelde wezen,

en omdat Hij zonden die Hem tegenwerken veracht.

Hij haat alle ongehoorzaamheid

en Satans kwade daden die de mens verderven en verslinden.

Hij haat boosaardigheid en duisternis.

God zal het niet tolereren als iemand

openlijk tegen Hem in gaat,

of hij nu een geschapen wezen is of niet,

of hij nu iemand is die is uitverkozen,

of dat hij iemand is aan wie genade is getoond.

En als er een tijd komt dat ze Zijn gezindheid provoceren

of dat ze Zijn principe van tolerantie provoceren,

zal God Zijn gezindheid, ja, zal Hij deze vrijlaten,

rechtvaardig, Hij duldt geen belediging, nee, die tolereert Hij niet.

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods gezag is echt en waar

Volgende:De opstand van de mens wekt de toorn van God

Gerelateerde media