We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1 Koninkrijkshymne‌ (I)‌ ‌Het‌ ‌koninkrijk‌ ‌daalt‌ ‌neer‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌wereld‌

Vocale begeleiding: De mensen jubelen voor God, de mensen loven God; alle monden noemen de enige ware God. Het koninkrijk daalt neer op de wereld.

1 De mensen jubelen voor God, de mensen loven God; alle monden noemen de enige ware God, alle mensen slaan hun ogen op om te kijken naar Gods daden. Het koninkrijk daalt neer op de wereld, Gods persoon is rijk en overvloedig. Wie wil dat niet vieren? Wie wil daar niet om dansen? O Sion! Hijs je overwinningsvlag om God te vieren! Zing je overwinningslied om Gods heilige naam te verbreiden!

2 O alle dingen op aarde! Reinig nu jezelf als offer aan God! O sterren aan de hemel! Snel terug naar jullie plek om Gods grootse macht aan het hemelgewelf te tonen! God luistert aandachtig naar de stemmen van de mensen op aarde. In hun gezangen doorklinkt hun grenzeloze liefde en eerbied voor God! Op de dag dat alles weer opleeft, daalt God af naar de wereld van de mensen. Op dat moment, bloeien alle bloemen, zingen alle vogels en jubelen alle dingen! Waar de saluutschoten van het koninkrijk klinken, valt Satans rijk, waar de liederen van het koninkrijk weergalmen, wordt het vernietigd, en nooit zal het meer herleven!

3 Wie op aarde durft nog op te staan en zich te verzetten? Omdat God naar de aarde afdaalt, brengt Hij brand mee, brengt Hij woede mee, brengt Hij alle rampen mee. De aardse koninkrijken zijn Gods koninkrijk geworden! In de hemel kolken en wervelen de wolken; onder de hemel stijgen en dalen de wateren van meren en rivieren schuimend en ziedend een opwindend lied. De rustende dieren komen tevoorschijn uit hun hol, en alle mensen worden door God gewekt uit hun slaap. De dag waarop alle volkeren hebben gewacht is eindelijk gekomen! Ze dragen de mooiste liederen aan God op!

Naar ‘Koninkrijkshymne’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Voorwoord

Volgende:Koninkrijkshymne (II) God is gekomen, God is Koning

Gerelateerde media