De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Voorwoord

De inhoud van ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ wordt onderverdeeld in twee delen: hymnen over Gods woorden en hymnen over het kerkleven.

De hymnen over de woorden van Almachtige God zijn geheel en al ontleend aan ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’. De omzetting van deze klassieke uitingen in liederen strekt tot groot voordeel van Gods uitverkorenen: ze helpen hen dichter tot God te naderen, Gods woorden te overdenken en de waarheid te begrijpen. Bovendien dragen deze hymnen ertoe bij dat de mensen Gods woorden ervaren en de werkelijkheid van Zijn woorden binnengaan.

De hymnen over het kerkleven bestaan uit datgene wat Gods uitverkorenen in verschillende landstreken hebben verkregen en geleerd uit de ervaring van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Deze ware ervaringen leggen volledig getuigenis af van het effect dat Gods werk van het oordeel op mensen heeft. Ze getuigen ervan dat de waarheid die door Almachtige God is uitgedrukt, mensen geheel en al heeft gered van de machten van Satan, dat ze hen heeft gezuiverd en hun redding heeft gebracht. Ze leggen er getuigenis van af dat God in China een groep van overwinnaars heeft gecreëerd, dat Hij de overwinning heeft behaald op Satan en dat Hij volkomen verheerlijkt is. Deze hymnen brengen de mensen geloof en kracht, en moedigen hen aan om over zichzelf na te denken, hun gebreken te zien en hun moeilijkheden en datgene waardoor ze in de war raken op te lossen. Ze bevestigen dat alleen diegenen die de waarheid begrijpen, zichzelf kunnen bevrijden van de invloed van Satan, en dat de waarheid mensen in vrijheid kan stellen. Goede liederen zijn een metgezel in het leven en ze helpen wanneer dat nodig is. Ze zijn een bron van grootse onderrichting. Deze lofliederen van het kerkleven getuigen ervan hoe de uitverkorenen Gods werk ervaren.

13 november 2018

Volgende:Koninkrijkshymne‌ (I)‌ ‌Het‌ ‌koninkrijk‌ ‌daalt‌ ‌neer‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌wereld‌

Gerelateerde media

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…