De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoe de verloren redding te herstellen

Snelheid

Hoe de verloren redding te herstellen

I

U vroeg me hoelang ik zou volgen;

ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel.

Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart,

liet de aarde daveren en bergen schudden.

Ik zwoer mijn eden met betraande wangen,

maar had geen besef van mijn eigen hypocrisie.

Na een tijd vervaagden grote veranderingen deze gevoelens,

en de eden die ik zwoer tot U werden leugens.

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

II

Toen we elkaar ontmoetten, rebelleerde ik tegen U.

Ik wil deze oude tijden niet meer herinneren.

Mijn toewijding zonder loyaliteit heeft U zelfs grotere pijn toegebracht.

De jaren gingen voorbij en ik verwierf weinig.

Aan wie kan ik mijn berouw vertellen?

In mijn jeugd, werkte U zo hard voor mij,

maar zonder enige dankbaarheid in de plaats.

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

III

Rennend van hot naar her, niet in staat om met Uw hart te verbinden.

We ontmoetten elkaar ooit toevallig, maar ik herkende U niet,

wat me nog met meer berouw laat. Oh, oh! Oh, oh!

Uiteindelijk begrijp ik het weinige dat ik heb gegeven.

U proberen te vergoeden zijn lege woorden.

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Ontwakend uit mijn droom, maak ik me zorgen.

Hoe de verloren redding te herstellen?

Vorige:De oprechte wens om tot inkeer te komen

Volgende:Vastbesloten om God trouw tevreden te stellen

Gerelateerde media

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …