We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

304 Ik verlang altijd naar Gods liefde

1

Pas toen Gods woorden van oordeel me deden ontwaken realiseerde ik me dat ik volgens mijn eigen opvattingen in God geloofde.

Doordat ik Zijn woorden negeerde en geen rekening hield met Zijn wil, werd mijn hart geplaagd door wroeging.

Wanneer ik keer op keer werd behandeld, gesnoeid en gedisciplineerd, klaagde ik altijd en kwam ik in mijn hart met tegenargumenten.

Elke keer dat ik weer opnieuw werd getest en gelouterd, probeerde ik te vluchten, afstand te nemen van God.

Ik haat het dat ik zo verdorven ben en er niet in ben geslaagd te voldoen aan Gods nauwgezette bedoelingen.

O God! Uw woorden van oordeel en openbaring hebben me doen ontwaken uit mijn droom.

2

Ik heb zoveel tijd verspild. Ik geloofde al jarenlang in God en ben er toch niet in geslaagd de waarheid te begrijpen.

Het gehele verleden speelde zich in een flits voor mijn ogen af, niets dan verzet en ongehoorzaamheid.

Ik geloofde in God maar ervoer Zijn oordeel en tuchtiging niet, en mijn spijt is werkelijk te laat gekomen.

Het is geen wonder dat mijn levensgezindheid niet is veranderd en ik slecht presteer bij elke plicht die ik uitvoer.

Ik voel zo’n wroeging, en ik ben God zoveel verschuldigd.

Ik verlang naar Gods liefde en haat mezelf nog meer vanwege mijn harteloosheid.

Gods oordeel schenkt mensen leven. Ik zal opstaan en doelgericht zoeken, ik zal niet langer doelloos ronddwalen.

Ik zal de waarheid nastreven en leven verwerven. Ik zal mijn plicht goed vervullen om Gods liefde terug te betalen.

Vorige:Ik geef mijn oprechte hart aan God

Volgende:Onze geliefde Almachtige God

Gerelateerde media

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …