De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

180 Ik zou er een afkeer van hebben om terug te keren tot mijn oude levenswijze en God weer pijn te doen

De dag van God komt dagelijks dichterbij.

Hoeveel waarheid heb ik nu echt verkregen door Zijn oordeel?

Ik moet ernstig over mijzelf nadenken,

zodat ik niet terugkeer tot mijn oude levenswijze en God opnieuw wordt gegriefd.

Gods woorden worden gesproken met volkomen helderheid.

Hoe kan ik God werkelijk liefhebben zonder Hem te kennen?

Hoe kan ik God gehoorzamen zonder Hem te vereren in mijn hart?

Onwetende en blinde mensen hebben altijd opvattingen over Hem.

Mensen die het ontbreekt aan kaliber begrijpen Gods hart altijd verkeerd.

Oordeel en tuchtiging zijn Gods liefde en zegening.

Ik kan Gods vriendelijke bedoelingen niet opnieuw verwaarlozen.

Hoe moeilijk het ook is, ik zal trachten God lief te hebben.

God heeft het voornemen van Zijn hart uitgevoerd door alle woorden voor de mensheid uit te drukken.

Ware liefde voor God houdt in dat je rekening houdt met Zijn wil.

Iemand die Gods woorden niet leest, is niet meer dan een beest dat de waarheid niet liefheeft.

Ze zijn het geloof en het verblijf in Gods huis niet waard.

Gods rechtvaardige gezindheid is volledig getoond aan de mens.

Zij die God werkelijk liefhebben, getuigen voor Hem.

Zij die menselijkheid ontberen, zijn door God ontmaskerd en uit de weg geruimd.

Gods grote werk is voltooid en Hij heeft glorie verkregen.

Zij die geen berouw hebben, zullen in rampspoed verzinken.

De dag van God komt dagelijks dichterbij.

Hoeveel waarheid heb ik nu echt verkregen door Zijn oordeel?

Ik moet ernstig over mijzelf nadenken,

zodat ik niet terugkeer tot mijn oude levenswijze en God opnieuw wordt gegriefd.

Vorige:Een kwestie van leven en dood

Volgende:O God, ik kan u niet verlaten

Gerelateerde media

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…