180 Ik zou er een afkeer van hebben om terug te keren tot mijn oude levenswijze en God weer pijn te doen

De dag van God komt dagelijks dichterbij.

Hoeveel waarheid heb ik nu echt verkregen door Zijn oordeel?

Ik moet ernstig over mijzelf nadenken,

zodat ik niet terugkeer tot mijn oude levenswijze en God opnieuw wordt gegriefd.

Gods woorden worden gesproken met volkomen helderheid.

Hoe kan ik God werkelijk liefhebben zonder Hem te kennen?

Hoe kan ik God gehoorzamen zonder Hem te vereren in mijn hart?

Onwetende en blinde mensen hebben altijd opvattingen over Hem.

Mensen die het ontbreekt aan kaliber begrijpen Gods hart altijd verkeerd.

Oordeel en tuchtiging zijn Gods liefde en zegening.

Ik kan Gods vriendelijke bedoelingen niet opnieuw verwaarlozen.

Hoe moeilijk het ook is, ik zal trachten God lief te hebben.

God heeft het voornemen van Zijn hart uitgevoerd door alle woorden voor de mensheid uit te drukken.

Ware liefde voor God houdt in dat je rekening houdt met Zijn wil.

Iemand die Gods woorden niet leest, is niet meer dan een beest dat de waarheid niet liefheeft.

Ze zijn het geloof en het verblijf in Gods huis niet waard.

Gods rechtvaardige gezindheid is volledig getoond aan de mens.

Zij die God werkelijk liefhebben, getuigen voor Hem.

Zij die menselijkheid ontberen, zijn door God ontmaskerd en uit de weg geruimd.

Gods grote werk is voltooid en Hij heeft glorie verkregen.

Zij die geen berouw hebben, zullen in rampspoed verzinken.

De dag van God komt dagelijks dichterbij.

Hoeveel waarheid heb ik nu echt verkregen door Zijn oordeel?

Ik moet ernstig over mijzelf nadenken,

zodat ik niet terugkeer tot mijn oude levenswijze en God opnieuw wordt gegriefd.

Vorige: 179 Een kwestie van leven en dood

Volgende: 181 O God, ik kan u niet verlaten

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek