We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

196 O God! Ik verdien uw liefde echt niet

1

Ik heb veel gedaan waarvan ik de herinnering niet kan verdragen.

Ik heb zoveel tijd verdaan.

Er welt zoveel wroeging en schuldgevoel op in mijn hart.

Ik heb altijd een beloning geëist als ik uitputting ondervond voor God.

Als mijn verlangen om zegeningen te ontvangen werd gedwarsboomd, overwoog ik God te verlaten,

maar Zijn liefde was nog steeds levendig in mijn geest en te sterk om te vergeten.

Gods woorden sloegen in in mijn hart,

leidden mij stap voor stap bij terugval en negativiteit vandaan.

Toen er tegenslag dreigde, was ik bang, angstig en ontmoedigd.

Ik was zwak en negatief en dacht er weer over om God te verlaten.

Zijn woorden doorkliefden mijn hart als een scherp tweesnijdend zwaard,

en ik kon nergens mijn schande verbergen.

2

Ooit was ik druk met het zoeken naar roem, geluk en status,

en was ik niet in staat de verleiding van Satan te weerstaan.

Diverse malen maakte ik me zorgen, twijfelde ik en raakte ik stuurloos in het leven.

Pijnlijk worstelde ik in zonde en wist niet hoe ik terug moest keren.

O God! Dit is wie ik ben! Dit is wie ik ben!

Ik ben zo verdorven, ik verdien uw redding echt niet.

O God! Het is uw woord dat mij altijd leidt en begeleidt,

opdat ik niet val voor verleiding en niet worstel voor ieder klein stapje.

O God! Ik zal nooit meer negatief zijn of terugvallen.

Laat mij niet in de steek, ik kan niet leven zonder u.

O God! Ik bid om uw tuchtiging, oordeel en loutering,

zodat mijn verdorvenheid gezuiverd kan worden en ik als een mens kan leven.

Vorige:Lof voor God van de nakomelingen van Moab

Volgende:De waarheid begrijpen en vrij zijn

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • Het principe van het werk van de Heilige Geest

  I De Heilige Geest werkt niet eenzijdig en de mens kan niet alleen werken. De mens werkt zij aan zij met Gods Geest. Het wordt samen gedaan. De mens' …

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.