We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

186 Het lied van de wederkeer van de verloren zoon

1

Waarom ben je nog steeds zo, na al die jaren in God geloven?

Terwijl je voor de oordeelsstoel van Christus staat, lijkt het alsof het je helemaal koud laat;

je decadente gezicht toont je achteloze houding,

alsof je groot onrecht hebt geleden en niet langer het hart hebt om God te volgen.

Jij, de gevallen verloren zoon, waarheen ben je zo koppig op weg?

Het lijkt erop dat je je onderwerpt aan Gods orkestraties en geen keuzes voor jezelf maakt.

Je blijft dralen bij de kruising en bent het ‘geloof’ kwijt dat je aan het begin had.

Vastbesloten kijk je de dood in het gezicht en marcheert verder naar een onduidelijke toekomst.

2

In de nevel lijk je ‘groot geloof’ te bezitten.

God zal je niet in de steek laten, dus je gaat voort zoals je wilt.

Mateloze verlangens nemen de plaats in van je gevoelsmatige inspanningen.

Je bent overbelast met negativiteit en je hebt jezelf er nog steeds niet van ontdaan.

Waar zijn je geweten en je rationaliteit gebleven? Zelfs nu ben je nog niet ontwaakt.

Je bent echt heel nutteloos en incompetent.

Je denkt dat je nobele inborst heilig en onschendbaar is.

Zelfs God in het vlees is nederig; een verdorven mens heeft geen waardigheid.

3

Het tragische is dat je jezelf totaal niet kent.

Binnen in je indrukwekkende buitenkant huist een verachtelijke schurk.

Komt het doordat God je onrecht heeft gedaan of doordat je geen waarheid hebt, dat je je gegeneerd voelt?

Hoe kun je spreken over je plicht doen wanneer je verdorven gezindheid totaal niet is veranderd?

Wat voor effect heeft Gods oordeel dan op je?

Vroeg of laat zal de wind alle kaf wegblazen

en wanneer dat gebeurt, zal je spijt te laat komen, en dan zul je wenen en knarsetanden.

Dus verman je nu en jaag de waarheid na. Daar word je wijs van.

Vorige:U bent mijn ware leven

Volgende:Ik ben vol wroeging

Gerelateerde media

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

  I De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam” is ontroerend en hartverwarmend. Ook al zien we alleen de mens en God, de relatie tussen beiden is zo i…