De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

187 Ik ben vol wroeging

1

Ik hoor dat God zal wederkeren naar Sion; ik weet niet welk gevoel ik daarbij moet hebben.

Ik geloofde al vele jaren in God, maar ik heb mijn plicht nooit naar behoren verricht, en ik voel diepe spijt in mijn hart.

Ik heb zoveel van Gods liefde mogen genieten, maar heb nooit iets teruggegeven.

God heeft me zoveel kansen gegeven om te praktiseren, maar die heb ik allemaal op een slordige manier benaderd,

en in plaats daarvan was ik alleen maar bezig om naar aanzien, roem en fortuin te streven en maakte ik plannen voor mijn toekomstige bestemming.

Vervuld van buitensporige verlangens kende ik werkelijk geen schaamte en heb ik heel veel kostbare tijd verspild.

Nu God ons gaat verlaten, ben ik vol wroeging.

2

Hoewel ik veel van Gods woorden heb gelezen, was ik er tevreden mee om alleen maar een leer te begrijpen.

Als ik nadenk over mijn eigen daden, zie ik dat ik geen enkele werkelijkheid van de waarheid bezit.

Als ik kijk naar mijn eigen natuur en wezen, zie ik dat ik de waarheid niet liefheb.

Hoe kan ik ooit herstellen wat voorbij is? Ik vrees dat God mij heeft verlaten.

Ik ben vol wroeging – waarom merkte ik niet op dat Gods gezindheid rechtvaardig is?

Ik weet niet of mijn berouw te laat is gekomen. Ik ben vol wroeging.

Ik weet niet of God me nog een kans zal geven. Ik ben vol wroeging.

Vorige:Het lied van de wederkeer van de verloren zoon

Volgende:Wroeging door het oordeel ondergaan

Gerelateerde media

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  I Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder w…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…