De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

189 Een nieuw mens worden

1

Als ik terugdenk aan mijn geloof in God in het verleden voel ik zo’n schuld in mijn hart.

Omdat ik niet naar de waarheid heb gestreefd, zit ik nu met zoveel spijt.

God heeft mij verheven zodat ik mijn plicht kan vervullen, maar ik wist niet hoe ik met Zijn wil rekening moet houden.

Ik heb alleen maar gewerkt en gepredikt om mezelf met anderen te kunnen vergelijken.

Ik vond het fijn als anderen naar mij opkeken en mij hoog achtten.

Ik diende God in naam, maar in werkelijkheid zette ik mezelf neer.

God heeft me daar zo vaak aan herinnerd en me gewaarschuwd, maar ik schonk er geen aandacht aan.

Onverzettelijk maakte ik me alleen druk voor beloningen, voor een kroon.

Ik worstelde voor reputatie en status en dat is zo walgelijk voor God.

2

God verborg Zijn gezicht en ik verviel in duisternis en kon nergens naar toe.

Als een wandelend lijk kwam ik de dagen door die als jaren voelden.

Bij beproevingen onderzocht ik mijn eigen daden en gedrag.

Ik genoot zoveel liefde van God, maar ik overwoog niet deze te beantwoorden.

Ik gebruikte de kansen om mijn plicht te doen om indruk te maken.

Mijn natuur, net als die van de aartsengel, zou door God vervloekt moeten worden.

Bevend van angst viel ik vóór God met zoveel wroeging.

Zo opstandig en openlijk ongehoorzaam aan God, hoe kon ik het waard zijn een mens te worden genoemd?

Ik wens Gods oordeel te aanvaarden en een verandering van gezindheid te bereiken.

3

Doordat ik Gods oordeel ervoer, kwam ik erachter dat Gods gezindheid rechtvaardig is.

In mijn hart vereer en gehoorzaam ik God en leef ik enige menselijke gelijkenis uit.

Nu weet ik pas dat zonder verandering van gezindheid ik onwaardig ben om God te dienen.

Ik dank Gods tijdige oordeel dat mij onder Zijn bescherming heeft gebracht.

Nu heb ik Gods liefde geproefd, en deze is zo waarachtig en zo werkelijk.

O God, ik zal nooit meer tegen u opstaan of u verdriet doen.

Ik wil alleen maar deze laatste uren koesteren en een nieuw mens worden,

niet om de achting van anderen te zoeken, maar alleen om uw wil te vervullen,

naar uw woorden te leven en u te verheffen en getuigenis af te leggen voor u in alle dingen.

Vorige:Wroeging door het oordeel ondergaan

Volgende:De oprechte wens om tot inkeer te komen

Gerelateerde media

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

  I God doet werk in het hele universum. Geluiden donderen eindeloos in het oosten, doen alle naties en denominaties wankelen. Het is Gods stem die alle…

 • God wil het ware hart van de mens

  I Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen to…