Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

13 oktober 2019

Door Kemu, Zuid-Korea

“Ik zeg het nog één keer tegen je: hou op met die onzin over God! Je mag niets meer te maken hebben met die lui die in God geloven. Als ik zie dat je weer contact met hen hebt gehad, gooi ik je telefoon aan diggelen!”

“Waarom? Waarom sta je mijn geloof in de weg?” vroeg mijn vrouw mij met een ontsteld gezicht.

“Waarom?! Voor je eigen bestwil, en de bestwil van ons gezin. Weet je dan niet dat de CCP overheid hard optreedt tegen De Kerk van Almachtige God, en deze onderdrukt? Weet je dan niets van de zaak Zhaoyuan van 28 mei 2014? Op internet staat dat Zhang Lidong, de hoofdschuldige in die zaak lid was van De Kerk van Almachtige God. Als jij met dat soort mensen heult, dan stel je je aan heel groot gevaar bloot!”

Resoluut antwoordde ze: “Zhang Lidong en die anderen hoorden helemaal niet bij De Kerk van Almachtige God. Je moet dat soort dingen die op het internet worden gezegd gewoon niet geloven. Ik heb nu twee of drie maanden contact met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en voor zover ik het kan zien zijn het allemaal oprechte mensen die vriendelijk en eerlijk zijn tegen anderen. Ze helpen elkaar wanneer iemand in moeilijkheden zit en het is helemaal niet zoals er op het internet wordt gezegd.”

Ik was razend en bleef sceptisch. “Zoek zelf op internet, dan kom je erachter of ik gelijk heb of niet.”

Mijn vrouw leidde me toen naar een stoel en zei: “Jij bent iemand die de dingen goed overdenkt. Je moet dit redelijk benaderen en volgens de feiten spreken. Je kunt niet slechts naar één kant van het verhaal luisteren! Alle belangrijke media in China zijn slechts een spreekbuis voor de CCP overheid, ze zijn slechts gereedschap waarmee de overheid de mensen kan bedriegen. Hoe geloofwaardig zijn de dingen die zij zegt? Ben je de protesten op het Tiananmenplein van 1989 vergeten? De studenten op het Tiananmenplein protesteerden tegen corruptie en voor democratische vrijheden. Maar de CCP overheid heeft toen een paar onbekende mensen bij elkaar gezocht, heeft ze als studenten vermomd en die bij de studenten laten infiltreren en waarna ze gingen slaan, vernielen, plunderen, brandstichten en militaire voertuigen omvergooien. Die mensen veroorzaakten een enorme chaos en vervolgens schoof de CCP overheid de schuld van hun eigen misdaden de studenten in de schoenen. Daarna gebruikte de CCP overheid media zoals TV en radio om de ether te overspoelen met haar verslagen en maakte zij de studentenbeweging zwart als een contrarevolutionaire oproer, waarna ze een bloedige strafexpeditie op hen losliet waarvan het gevolg was dat minimaal duizenden studenten werden doodgeschoten of door tanks werden vermorzeld. Iedereen die de geschiedenis van de CCP overheid kent, weet dat ze altijd hard heeft opgetreden tegen rechtvaardigheid en dat ze het bestaan van groepen of personen met een afwijkende politieke visie of mening eenvoudigweg niet tolereert. Om een dictatorschap te bereiken heeft de CCP overheid altijd zulke groepen of zulke mensen aangevallen en veroordeeld, of hen zelfs onderdrukt of volledig verboden. Iedere keer dat de CCP overheid met geweld een religieus geloof, een beweging voor democratische rechten of protesten van etnische minderheden heeft onderdrukt, begint zij eerst vervalste zaken te verzinnen. Vervolgens creëert ze een enorm protest onder het publiek, stookt ze het publiek op om die zaken vervolgens met geweld te onderdrukken. Dit is een feit. In de zaak Zhaoyuan van 28 mei beschuldigde de CCP overheid De Kerk van Almachtige God ook ten onrechte. Zorgvuldig had ze weer een vervalste zaak verzonnen.”

Wat ze zei, kon ik helemaal niet weerleggen, en ik dacht bij mezelf: zij heeft enkele familieleden gekend van de slachtoffers van de protesten op het Tiananmenplein en kent het verhaal uit de eerste hand. Alles wat ze heeft gezegd is waar. Maar toch, zelfs al heeft het incident in Zhaoyuan niets met De Kerk van Almachtige God van doen, ik heb nog nooit contact gehad met de leden en ik heb geen idee wat voor soort kerk het is. We leven tegenwoordig in zo’n problematische wereld – wat als ze wordt opgelicht? Daarom verbood ik haar weer contact te hebben met wie dan ook van De Kerk van Almachtige God. Toen ik wegging, sloeg ik de deur hard achter me dicht en liet ik haar in tranen achter.

Het was een bijzonder donkere nacht, zonder maanlicht of sterren. Ik voelde me echt rot toen ik over straat liep. Ik dacht aan de tien jaren van ons huwelijk, vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst ontmoetten, verliefd werden en trouwden hadden we veel meegemaakt, maar wat er ook gebeurde, we praatten er altijd over en steunden elkaar. We hadden nog nooit een knallende ruzie gehad. Toch had ik haar er net van langs gegeven vanwege haar geloof – ik had echt het gevoel dat ik haar niet op die manier had moeten behandelen. Maar aan de andere kant stond er op internet dat De Kerk van Almachtige God niet deugde, dus zou ik haar een dienst bewijzen als ik haar haar geloof niet in praktijk liet brengen. Waarom kon ze me niet begrijpen? Op dat moment voelde ik me ongelooflijk moe en verdrietig. Ik haalde mijn telefoon tevoorschijn en een prachtige foto van ons gelukkig gezin flitste voor mijn ogen – de lieve glimlach van onze dochter verdreef al snel mijn vermoeidheid. Ik bedacht hoe ik de ruggengraat van het gezin was en dat het voor haar eigen bescherming en de bestwil van ons gezin was, dat ik mijn vrouw beschermde door haar haar geloof niet te laten uitoefenen. Daarom besloot ik dat ik op mijn standpunt moest blijven staan.

In de periode daarna was ik bang de gevoelens van mijn vrouw voor mij te kwetsen en durfde dus geen grote conflicten aan te gaan en zei gewoon dat ze met mij niet over dingen moest praten die met God te maken hadden. Ook al leek het oppervlakkig dat we normaal met elkaar op konden schieten, toch ontstond er al een kloof tussen ons.

Toen ik op een dag, na mijn werk in de ochtendploeg, door de voordeur naar binnenkwam, hoorde ik het geluid van vrolijke muziek uit de slaapkamer komen, vergezeld door blije lachsalvo’s van mijn vrouw en dochter. Nieuwsgierig dacht ik: Hm? Het is al heel lang geleden dat ik hier in huis zo’n blij geluid heb gehoord. Sinds mijn vrouw naar Zuid-Korea is gekomen heeft ze nooit echt kunnen wennen aan de omgeving hier, vanwege de levensstijl, de taal en de cultuur. Vooral omdat ze haar bejaarde moeder en een baan die ze leuk vond daar achterliet en ze hier geen familie of vrienden naast zich heeft, zit ze vaak alleen te huilen. Ik heb gezien hoe verdrietig en bedroefd ze was, maar ik wist nooit hoe ik haar moest troosten. Wat is dat voor een lied dat haar nu dan zoveel vreugde weet te geven? Heel stilletjes deed ik de deur open en ik zag dat er een dans- en muziekvideo van De Kerk van Almachtige God: ‘De ware liefde van God’ op het scherm van de computer werd afgespeeld. Zes jonge vrouwen waren blij aan het dansen en zingen met veel gevoel maar vooral hun stralende gezichten met een blije glimlach troffen mij onmiddellijk diep in mijn hart. Ik was heel nieuwsgierig en dacht: Wat is dit voor een soort kerk, en wat voor soort groep is dit? Hoe komt het dat hun liederen en dansen zo aanstekelijk en kalmerend werken? Als het echt slechte mensen waren, hoe kunnen ze dan zo’n vriendelijke, oprechte glimlach hebben?

Toen mijn dochter mij zag, vroeg ze blij: “Pap, is dit geen mooi lied? Mama en ik zijn er echt dol op. Kom met ons dansen en zingen!” Ik pakte haar op, omhelsde haar, gaf haar een kus op haar gezichtje en zei toegeeflijk: “Liefje, ik ben dol op energieke, krachtige liederen en dansen.” Ze schudde haar hoofd en dacht even na. “Papa, jij houdt toch van tapdansen? Mam, zet die video eens voor hem op met die geweldige dans.” Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen haar te onderbreken en dacht dat ik er enkel maar even naar moest kijken, ook al is het van De Kerk van Almachtige God, zo vaak tref ik tegenwoordig niet meer zo’n harmonieuze sfeer aan bij ons thuis. Ik hield mijn dochter vast, ging naast mijn vrouw zitten en begon te kijken. De dans- en muziekvideo ‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ was sterk en energiek en had een heerlijk ritme. In een tapdans stijl dansten ze met zo’n fantastische uitdrukkingskracht. Ik heb altijd al van dansen en zingen gehouden, dus ik voelde me echt aangetrokken. Toen mijn vrouw zag hoe ik erin opging, zei ze opgewonden: “Deze muziek en dans is helemaal gearrangeerd en opgenomen door de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God. Ze zijn geen van allen beroepsmuzikanten of dansers.” Hier moest ik wel serieus over nadenken. Hoe konden mensen zonder professionele opleiding zo ongelooflijk goed dansen? Ze glimlachte en zei: “Het is verbazingwekkend, nietwaar?! Zouden niet-professionele dansers zo kunnen dansen zonder Gods eigen werk en begeleiding? Je zou je zelfs nog meer verbazen als je de films zag die ze hebben gemaakt. De Kerk van Almachtige God heeft het werk van de Heilige Geest, ze heeft Gods zegen. Daarom zijn hun liederen, dansen en films zo goed gemaakt. Daar komt nog bij dat mensen ontzettend veel baat hebben van alle waarheden die in de films worden gecommuniceerd. Al die negatieve propaganda op het internet komt alleen maar van de CCP overheid die leugens verspreidt over De Kerk van Almachtige God. Het is helemaal niet waar. De CCP overheid verspreidt deze leugens om iedereen vijandig tegenover De Kerk van Almachtige God te laten staan zodat ze het werk van God in de laatste dagen niet durven te onderzoeken en daardoor Gods redding kwijtraken.”

Toen ik hoorde wat ze zei en de bezielde blik in haar gezicht zag, werd ik nog nieuwsgieriger. Ik dacht eraan hoe ze hersteld was van haar depressie vanwege het gevoel van heimwee en het gemis van haar moeder sinds ze in Almachtige God was gaan geloven. Ik zag ook dat ze geduldiger was geworden met onze dochter en niet meer boos werd. Ook was ze ongelooflijk goed voor mij gaan zorgen. Zou het echt zo kunnen zijn dat Almachtige God mijn vrouw had veranderd? Was De Kerk van Almachtige God inderdaad zo goed als ze zei? Terwijl ik dit allemaal doordacht raakte ik volkomen de kluts kwijt – ik wist niet of ik haar moest toestaan haar geloof te blijven beoefenen. Na een periode van interne strijd besloot ik om naar De Kerk van Almachtige God te gaan en zelf eens te gaan kijken of het iets was. Als het niet zo was als op het internet werd gezegd, zou ik haar niet langer tegenhouden.

Tijdens het weekend, toen ik vrij had van mijn werk, ging ik naar mijn vrouw toe en zei tegen haar dat ik eens wilde gaan kijken bij De Kerk van Almachtige God. Ze was zowel verrast als blij. Toen we daar aankwamen ontvingen de broeders en zusters ons hartelijk, en ik voelde aan hun woorden, hun acties en aan hoe ze op anderen reageerden dat ze vriendelijk en oprecht waren. Langzaam liet ik mijn gespannenheid en waakzaamheid vieren. Toen vertelde een zuster opgewonden tegen iedereen: “Broeders en zusters, de musical ‘Het verhaal van Xiaozhen’ heeft een internationale prijs gewonnen!” Uit nieuwsgierigheid vroeg ik: “Kan ik hem zien?” In koor klonk hun toestemming en de musical begon te spelen. De voor- en tegenspoed van Xiaozhen in het verhaal raakten me echt en ik bedacht hoe ik zelf ook een ‘Xiaozhen’ was. Toen ik een stuk jonger was, was ik door een ongelukkige gezinssituatie stuurloos in de maatschappij, ik had allerlei pesterijen en vernederingen moeten ondergaan om maar te blijven leven en werd door anderen koel behandeld. En nu sloofde ik me uit en werkte hard om de kost te verdienen en maakte ik van alles mee, zowel het zoete als het bittere. Door de jaren heen had ik heel wat voor- en tegenspoed meegemaakt en ik voelde me moe en verdrietig, maar hield me voortdurend groot voor mijn vrouw en mijn vrienden. Wie had er echt de pijn in mijn hart kunnen weten? Tegen het einde van de musical werd dit lied gezongen: “De Almachtige is barmhartig voor deze mensen die erg geleden hebben; Hij is deze mensen die bewustzijn ontberen tegelijkertijd zat, daar Hij te lang op antwoord van de mensheid heeft moeten wachten. Hij wil graag zoeken, je hart en je geest zoeken, om je water en voedsel te brengen en je op te wekken, opdat je niet langer zult dorsten en hongeren. Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen” (‘God zoekt je hart en je geest’ in ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Iedere regel van het lied verwarmde mijn verloren, lijdende ziel, en iedere gezongen noot voelde alsof een moeder haar handen naar haar lang verloren kind uitstak. Wat ik voelde was de roep van de liefde en ik was ongelooflijk geroerd. De tranen stroomden over mijn wangen toen de musical was afgelopen. Het was de eerste keer dat ik ooit in het aanzien van zoveel mensen had gehuild en ik voelde me wat opgelaten, dus draaide ik snel en stilletjes mijn hoofd opzij om de tranen weg te vegen. Gemeend riep ik uit: “Dat is een prachtige musical!” Ik gaf ‘Het verhaal van Xiaozhen’ een stevig applaus.

Mijn vrouw keek me aan en zei blij en zeer geëmotioneerd tegen me: “Dat je hart door ‘Het verhaal van Xiaozhen’ is geraakt was omdat God je heeft geraakt! Ik weet dat de zaak Zhaoyuan van 28 mei je geschokt heeft en dat je veel over het werk van Almachtige God in de laatste dagen verkeerd hebt begrepen. Ik weet ook dat je je zorgen maakt over mijn veiligheid en die van onze dochter, dus laten we vandaag maar eens kijken wat er nu echt is gebeurd in die zaak.”

Toen draaiden de broeders en zusters een video voor mij: ‘De waarheid blootgelegd achter de Zhaoyuan-zaak van 28 Mei’. Deze video onthulde diverse belangrijke verdachte aspecten van de zaak en analyseerde ze vervolgens een voor een. Ik werd er geheel door in beslag genomen en samen met de video voerde ik mijn eigen analyse van de zaak uit om achter de waarheid te komen. De rimpels op mijn voorhoofd verdwenen geleidelijk naarmate de video werd afgespeeld, omdat ik zag hoe de leugens laag na laag aan het licht kwamen en er ontsnapte mij een lange zucht. Ik realiseerde me dat de zaak Zhaoyuan van 28 mei helemaal door de CCP overheid was verzonnen om religieuze overtuiging te smoren en De Kerk van Almachtige God uit te roeien. De daders in de zaak, Zhang Lidong, Zhang Fan en de anderen, ontkenden in hun eigen woorden dat ze leden van De Kerk van Almachtige God waren en zeiden dat ze in het geheel niet met de kerk waren verbonden. Maar de CCP overheid sloeg in het geheel geen acht op de getuigenissen van de verdachten, ging flagrant tegen de feiten in en hield vol dat het door mensen van De Kerk van Almachtige God was gedaan. Wat nog bizarder was, was dat zelfs zonder proces of vonnis de CCP overheid de zaak onmiddellijk op TV en op internet zette en deze in het openbaar en definitief in de schoenen van De Kerk van Almachtige God schoof. Dat allemaal om een publieke rel te veroorzaken zodat ze de kerk kon onderdrukken en wegvagen. De CCP overheid beschuldigde de kerk valselijk en riep zo’n vervalste zaak in het leven, dat ze als een bezetene onbelemmerd christenen van de kerk kon gaan onderdrukken en arresteren. Het is net als bij de onderdrukking van de studentenbeweging van 4 juni 1989: eerst verzonnen ze geruchten om de patriottistische studentenbeweging als een contrarevolutionaire ordeverstoring af te schilderen en daarna begonnen ze mensen te arresteren en te vermoorden. Geconfronteerd met de feiten werd het me eindelijk volslagen duidelijk dat de tactiek van de CCP overheid voor het uitroeien van andersdenkenden eruit bestond om eerst geruchten te verzinnen en de feiten te verdraaien, die mensen dan vals te beschuldigen en ze vervolgens met geweld te onderdrukken. Door het verdraaien van de waarheid, de verkeerde voorstelling van de werkelijkheid en het vals beschuldigen van De Kerk van Almachtige God zorgt de CCP overheid ervoor dat de mensen die de waarheid niet kennen haar leugens geloven en de kerk verkeerd begrijpen – de CCP overheid is zo afschuwelijk! Maar wat ik nog niet begreep was dat als de broeders en zusters in De Kerk van Almachtige God oprechte mensen zijn, en helemaal niet zoals online te lezen staat, dus waarom vervolgt de CCP overheid de kerk dan zo uitzinnig en doet ze zoveel moeite om die moordzaak in de schoenen van De Kerk van Almachtige God te schuiven en de leden te arresteren? Wat was er werkelijk aan de hand?

Ik sprak over mijn verwarring en een zuster reageerde: “Laten we eerst eens twee passages uit Gods woorden lezen. ‘Satan verkrijgt zijn roem door het publiek te misleiden. Hij werpt zich vaak op als een voorvechter en rolmodel van rechtvaardigheid. Onder de vlag van het beschermen van rechtvaardigheid, schaadt hij de mens, verslindt hun ziel, en gebruikt allerlei middelen om de mens te verlammen, bedriegen en aan te sporen. Zijn doel is om zijn slechte gedrag geaccepteerd te krijgen onder de mensen en hen erin mee te lokken, om de mens te betrekken in zijn verzet tegen Gods gezag en soevereiniteit. Wanneer men echter zijn plannen, complotten en doortrapte kenmerken doorziet en niet langer door hem wil worden vertrapt en misleid, niet langer voor hem wil blijven zwoegen, er niet samen met hem gestraft en vernietigd wil worden, verandert Satan zijn eerdere vroom lijkende kenmerken en rukt hij zijn valse masker af om zijn ware slechte, wrede, lelijke en woeste gezicht te onthullen. Hij zou niets liever willen dan al diegenen uit te roeien die weigeren hem te volgen en zich verzetten tegen zijn kwade krachten’ (‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘De reden waarom Satan geïrriteerd en furieus is, is de volgende: zijn onuitsprekelijke plannen zijn ontmaskerd; hij komt niet makkelijk weg met zijn plannen; zijn wilde ambitie en verlangen om God te vervangen en te handelen zoals God zijn neergeslagen en geblokkeerd; van zijn doel om de hele mensheid te beheersen is niets gekomen en het kan nooit worden bereikt’ (‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Nadat ze Gods woorden had voorgelezen, communiceerde ze het volgende: “Gods woorden leggen de belangrijkste oorzaak bloot van de reden waarom Satan zich tegen God verzet en de mensheid schade toebrengt. Als we vervolgens Gods woorden gebruiken om eens te kijken naar de daden van de CCP overheid die zich tegen God verzet en naar haar vervolging van de christenen, kunnen we duidelijk zien dat dit de belichaming is van Satan, de duivel, en dat het het satanische regime is dat de waarheid het meest haat en zich tegen God verzet. Bij zijn inspanningen China tot een atheïstische zone te maken staat Satan de mensen absoluut niet toe in God te geloven of het juiste pad in te slaan, maar wil hij alle religieuze overtuigingen uitroeien. Dit geldt vooral in de laatste dagen: de vleesgeworden Almachtige God is verschenen, heeft in China gewerkt en brengt daar waarheden onder woorden om de mensheid licht te brengen. Mensen van alle religies en denominaties die echt in God geloven en de waarheid liefhebben krijgen na het lezen van de woorden van Almachtige God de zekerheid dat die de waarheid zijn, en accepteren één voor één Zijn werk van de laatste dagen. Veel mensen hebben de waarheid leren begrijpen door Gods woorden te lezen en hebben onderscheid leren maken tussen goed en kwaad. Zo hebben ze duidelijk inzicht gekregen in de kwaadaardige essentie van de CCP overheid en zijn ze bereid geworden deze te verwerpen, de waarheid te zoeken en het juiste pad in het leven te nemen. Omdat de CCP ziet dat steeds meer mensen in God gaan geloven en Hem volgen, branden haar ogen van woede. Tevergeefs hoopt zij de mensen terug in haar kamp te kunnen slepen zodat die haar slaven kunnen blijven en door haar vertrapt kunnen blijven worden. Met dit doel vervolgt en onderdrukt de CCP overheid De Kerk van Almachtige God als een bezetene door niet alleen allerlei leugens te verzinnen om de kerk vals te beschuldigen en te belasteren, maar ook door het aanwenden van allerlei verachtelijke tactieken. De CCP overheid heeft vaak vertrouwelijke documenten uitgebracht om grote aantallen gewapende politieagenten en militairen op de been te brengen om op uitzinnige wijze christenen van De Kerk van Almachtige God in het hele land te arresteren en te vervolgen in een gefrustreerde poging de verspreiding van het evangelie van God tegen te houden en De Kerk van Almachtige God geheel te elimineren. Met name in de laatste paar jaren zijn er achter elkaar allerlei evangeliefilms en -video’s van De Kerk van Almachtige God naar het internet ge-upload en heeft het evangelie van Gods koninkrijk zich als een lopend vuurtje over de wereld verspreid. De CCP overheid is zich bewust van haar schuld. Ze weet dat ze ontelbare moorden heeft gepleegd sinds ze aan de macht is gekomen en dat ze allerhande soorten kwaad heeft bedreven. De bloedschuld van de christenvervolging weegt zwaar. Ze vreest dat mensen in de hele wereld Gods werk accepteren, de waarheid begrijpen, haar lelijke gezicht duidelijk zien en haar dan verwerpen, waardoor ze haar vaste voet in de wereld verliest. De wilde ambitie om over de hele mensheid te regeren en als een god op te treden zou dan in duigen vallen. Daarom is de vervolging van De Kerk van Almachtige God door de CCP overheid geëscaleerd. Zij heeft de zaak Zhaoyuan van 28 mei nauwgezet in elkaar gestoken om de kerk vals te kunnen beschuldigen in een poging diegenen die de waarheid niet kennen op te stoken en in de war te brengen, zodat ze God en De Kerk van Almachtige God gaan haten en deze, samen met Satan, kwaad gaan doen. Hieruit kunnen we concluderen dat de CCP overheid pervers is, tegen de hemel ingaat en absoluut God verafschuwt en de waarheid haat. Ze is een vijand van God, een demon die zich verzet tegen God. Maar God is almachtig en Zijn wijsheid wordt aangewend tegen het bedrog van Satan. Het lelijke gezicht van de CCP overheid komt aan het licht door haar eigen krankzinnige verzet en verdrukking en Gods uitverkoren volk kan de slechte, reactionaire natuur zelfs nog duidelijker zien. Ze leren de verachtelijke en slechte natuur te onderscheiden, hun wil om God te volgen wordt zelfs sterker en ze geven nog liever hun leven dan dat ze ophouden God te volgen. Hieruit blijkt dat hoe wreed de CCP overheid ook is, ze echte gelovigen er niet van kan weerhouden God te volgen, en zeker niet het werk van God tegen kan houden.”

Nadat ik de woorden van Almachtige God en de communicatie van deze zuster had gehoord, begreep ik dat de CCP overheid De Kerk van Almachtige God vervolgt omdat ze diep in hun wezen de waarheid haat en een vijand is van God. Ze wil het volk overheersen, stevig in de greep houden, maar de waarheid die Almachtige God uitdrukt schiet bij de mensen diep in hun hart wortel. De CCP overheid zou zeker niet willen dat alle mensen met God meegaan. Daarom stelt ze alles in het werk om geruchten te verzinnen om het publiek te misleiden en valse zaken te smeden, waarmee ze de publieke verontwaardiging voedt om De Kerk van Almachtige God te vervolgen. Zo is de zaak Zhaoyuan van 28 mei ontstaan. Mijn twijfels over De Kerk van Almachtige God waren verdwenen toen ik de waarheid eenmaal begreep. Ik had echter nog wel een zorg: zou het voor mijn vrouw nog wel veilig zijn om in God te geloven, nu de CCP overheid de kerk zo onderdrukte?

Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Toen draaiden de broeders en zusters voor mij de film ‘De leugen van het communisme’. Er kwam een passage van Gods woorden in voor die mijn hart echt raakte. “Wij vertrouwen dat geen enkel land en geen enkele macht in de weg kan staan van wat God wil bereiken. Zij die Gods werk dwarsbomen, zich tegen het woord van God verzetten, het plan van God verstoren of aantasten zullen uiteindelijk door God worden gestraft. Wie het werk van God tart zal naar de hel worden gestuurd; elk land dat het werk van God tart zal worden vernietigd; elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren zal van de aardbodem worden weggevaagd, en zal niet meer bestaan” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In Zijn woorden voelde ik Gods gezag en majesteit. Geen kwade macht van Satan en geen enkel menselijk wezen kan Gods werk in de weg staan. Al pijnigen de mensen in de CCP overheid hun hersenen hoe ze De Kerk van Almachtige God in diskrediet kunnen brengen en veroordelen, en de broeders en zusters van de kerk op duivelse wijze kunnen arresteren en vervolgen, toch houden de broeders en zusters eraan vast in God te geloven en Hem te volgen en worden de films, de koorwerken en de dans- en muziekvideo’s van het evangelie die ze produceren voortdurend online uitgebracht, in het geheel niet gehinderd door de CCP overheid. Ik zag uiteindelijk in hoe almachtig God is en dat geen enkele kracht met geen mogelijkheid Zijn werk kan tegenhouden. In haar geloof in God heeft mijn vrouw God als haar steunende kracht, dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. Toen ik dat allemaal begreep, verdwenen alle zorgen en twijfels uit mijn hart. Ik glimlachte en zei tegen mijn vrouw: “Het is goed dat jij in Almachtige God gelooft. Ik was aanvankelijk zo blind. Ik geloofde ten onrechte wat ik had gehoord en heb zoveel leed bij jou veroorzaakt. Dat was zo verkeerd van mij. Vanaf nu steun ik je volledig in je geloof.” De tranen welden op in haar ogen en emotioneel zei ze: “Dankzij God ben je in staat geweest de leugens van de CCP overheid te doorzien en uit de mist van verwarring te ontsnappen. Dit is Gods begeleiding en leiderschap!”

Vanaf dat moment begon ik af en toe met mijn vrouw video’s te bekijken die door De Kerk van Almachtige God waren gemaakt en luisterde ik hoe zij over haar geloof praatte. Ik dacht echter nog steeds dat vertrouwen in God een simplistische soort geloof was. Ik zou beslist in mijn hart wel in God kunnen geloven, maar ik moest wel nog steeds de kost verdienen en mijn gezin grootbrengen, zodat we een goed leven konden hebben. Maar pas toen ik later een ongezonde periode had doorgemaakt, kreeg ik een geheel nieuw begrip over het geloof in God.

Op een avond rond de schemering, tijdens het avondeten van ons gezin, begon ik een vreselijke pijn in mijn buik te voelen en het koude zweet liep in grote druppels van mijn gezicht. Mijn vrouw bracht me snel naar het ziekenhuis waar een gesprongen blindedarm bij me werd gediagnosticeerd. De situatie was kritiek en ik moest onmiddellijk worden geopereerd. Ik voelde een hulpeloosheid en angst zoals ik nog nooit eerder had gevoeld. Als ik het niet haalde, hoe moesten mijn vrouw en mijn dochtertje zich dan in een vreemd land redden? Wie zou er voor hen zijn? Mijn vrouw zag wat ik dacht en hield mijn hand vast. Ze zei: “Ik weet waar je over in zit. God is almachtig, alles is in Zijn handen. Hij heeft ook het laatste woord over of de operatie slaagt of niet. We moeten op God steunen en wat de uitkomst van de operatie ook is, we kunnen Hem niet de schuld geven, maar we moeten ons onderwerpen aan Zijn heerschappij en regelingen.” Ik knikte toen ik hoorde wat ze zei. Toen de deur van de operatiekamer dicht was, sloot ik mijn ogen en bad tot God. “O Almachtige God! Ik ben doodsbang. Geef me alstublieft vertrouwen zodat ik niet meer bang ben. Ik ben bereid op u te steunen.” Na het gebed voelde ik me minder angstig en er kwam een uittreksel van Gods woorden uit een film bij me op: “Alles wat de mens heeft − vrede en vreugde, zegeningen en persoonlijke veiligheid − valt feitelijk allemaal onder Gods beheer, en Hij leidt het leven en beslist over het lot van elk individu” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dat klopt, dacht ik. God is almachtig en mijn leven is in Zijn handen. Het slagen van mijn operatie die dag hangt af van Gods heerschappij en regelingen, dus door alles aan God over te geven hoef ik me nergens meer zorgen over te maken. Gods woorden gaven me vertrouwen. Mijn onrustige hart bedaarde en ik was niet meer zo bezorgd over het mogelijk mislukken van de operatie. Langzaam verloor ik het bewustzijn als gevolg van de verdoving. Toen ik bijkwam vertelde de dokter dat de operatie geslaagd was en ik wist dat God mij had beschermd. Ik loofde en bedankte God steeds weer.

Later zag ik deze woorden van God: “Het eerste wat iemand moet begrijpen als hij voet zet op deze aarde, is waar mensen vandaan komen, waarom mensen leven, wie het menselijk lot dicteert, wie voorziet in en soevereiniteit heeft over het menselijk bestaan. Dit is het echte vermogen in het leven, de essentiële basis voor het menselijk overleven. Niet het leren hoe iemand zijn gezin onderhoudt of hoe hij roem en rijkdom bereikt, niet het leren hoe zich te onderscheiden in de menigte of hoe een welvarender leven te leiden en nog veel minder het leren hoe uit te blinken en met succes te concurreren met anderen. Hoewel de verschillende overlevingstechnieken die mensen in hun leven onder de knie proberen te krijgen een overvloed aan materiële veiligheid kunnen bieden, brengen ze nooit echte vrede en troost in iemands hart, maar in plaats daarvan zorgen ze ervoor dat mensen voortdurend hun richting verliezen, moeite hebben zichzelf te controleren, elke kans missen om de zin van het leven te leren; en ze creëren een onderstroom van problemen over hoe ze de dood goed het hoofd moeten bieden. Op deze manier zijn levens van mensen geruïneerd. De Schepper behandelt iedereen op een eerlijke manier en geeft iedereen een leven lang kansen om Zijn soevereiniteit te ervaren en te leren kennen, maar het is pas wanneer de dood nadert, wanneer het spook van de dood boven iemand hangt, dat men het licht begint te zien – en dan is het te laat” (‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Na het lezen van Gods woorden klaarde mijn hart op en begreep ik dat we niet alleen maar op de wereld zijn om een middelmatig leven te leiden zodat we ons gezin te eten kunnen geven en welvarend kunnen zijn, of om benijd en bewonderd te worden door anderen, om te streven naar winst en een goede naam. Wij schepselen zijn door God geschapen en alleen door in God te geloven en Hem te vereren, de waarheid na te streven en te begrijpen, kennis over God te vergaren en duidelijk te begrijpen dat God over alle dingen in ons leven regeert en dat ons lot in Zijn handen ligt, kunnen we echt gehoorzaam zijn aan Zijn heerschappij en regelingen en ons gedragen naar Zijn woorden. Dat is de enige manier om aan je leven betekenis en waarde te geven, het is de enige manier om dit leven niet tevergeefs te leiden. Ik dacht terug aan hoe ik eerder had gedacht dat vertrouwen in God een simplistisch soort geloof was, en dat geld verdienen voor mijn gezin datgene was wat ik in het leven moest doen. Pas toen ik die levensbedreigende ziekte had werd ik uiteindelijk wakker. Hoeveel geld we ook verdienen of hoe hoog onze status ook is, als we ziek worden kunnen die dingen ons lijden of de angst en hulpeloosheid diep in ons hart niet verlichten. Op de rand van de dood kunnen geld, roem en fortuin ons onmogelijk ons leven teruggeven of ervoor zorgen dat we ouder kunnen worden. Ik dank God. Hij was het die mij geloof en kracht gaf door Zijn woorden toen ik met ziekte werd geconfronteerd en ik me zo bang en hulpeloos voelde. Hij gaf me iets ter ondersteuning zodat ik alles wat me nog te wachten stond rustig aankon. Met name kon ik alleen door Gods zorg en bescherming mijn operatie zonder problemen doorstaan. Door die ervaring heb ik echt en werkelijk ervaren dat God zowel reëel als levend is, dat Hij op ieder moment onze hulp en steun kan zijn en dat Hij ook onze sterke ruggensteun is. Wat wij als mensen gedurende ons leven vooral zouden moeten nastreven is geloof in God, het vereren van God, het begrijpen van Gods heerschappij en dat we ons daaraan onderwerpen. Dit is wat onze ziel het hardst nodig heeft en dat is het meest betekenisvolle leven dat we moeten trachten te bereiken. Die ervaring heeft ook mijn verkeerde indruk veranderd dat vertrouwen in God een simplistisch soort geloof was en ik nam me voor mijn geloof samen met mijn vrouw in praktijk te brengen, Gods woorden te lezen en het pad te nemen van het streven naar de waarheid en het kennen van God.

Broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God hadden gehoord dat ik ziek was geworden en kwamen me dus opzoeken in het ziekenhuis. Toen ze vernamen dat ik enige tijd niet in staat zou zijn te werken en dat ons gezin zonder bron van inkomsten zou komen te zitten, hielpen ze me een overbruggingstoelage aan te vragen en om het grootste deel van mijn medische kosten vergoed te krijgen. In deze koude, onverschillige maatschappij kreeg ik door de oprechte hulpvaardigheid van de broeders en zusters echt een gevoel van warmte, alsof we allemaal deel uitmaakten van dezelfde familie. Nadat ik enige tijd met hen in contact was gebleven, merkte ik dat het allemaal heel vriendelijke mensen waren die op Gods woorden vertrouwen in de omgang met anderen, dat ze andere mensen oprecht behandelden, dat ze in woord en daad oprecht en eerzaam waren, en dat hun menselijkheid en hun manier van leven precies was zoals dat christenen past. Ze waren totaal anders dan de mensen waar ik mee werkte – er waren nauwelijks nog mensen als zij meer over op de wereld. Ik kreeg het gevoel dat de woorden van Almachtige God mensen echt konden veranderen en ons op het rechte pad konden brengen en ik had ook het gevoel dat deze kerk vol liefde was en dat zij de mensen een geweldig gevoel van warmte gaf.

Ik denk terug aan het verleden toen ik door de leugens van de CCP overheid was verblind en steeds weer weigerde Gods werk van de laatste dagen na te streven of te onderzoeken en zelfs het geloof van mijn vrouw in de weg stond, maar God Zijn pogingen om mij te redden niet opgaf. Door gebruik te maken van Zijn woorden die de broeders en zusters voor mij oplazen en de video’s die ze voor mij afspeelden, liet God mij de leugens van de CCP overheid doorzien en duidelijk de duistere waarheid erachter zien. Toen ik mij zorgen maakte over het resultaat van mijn operatie en in angst leefde, hebben Gods woorden mij verlicht en geleid, gaven ze me vertrouwen en kracht en zetten ze mijn verkeerde gezichtspunten recht. Toen ik na de operatie niet kon werken, heeft God me geholpen en ondersteund door middel van de broeders en zusters. Ik heb Gods liefde en barmhartigheid voor mij alsook het gezag en de kostbaarheid van Zijn woorden ervaren en heb heel graag Gods werk van de laatste dagen aanvaard. Nu bezoek ik regelmatig bijeenkomsten met mijn vrouw en lees ik Gods woorden en is mijn hart vervuld en vol blijdschap! Ik zeg dank dat God mij heeft gered!

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk...

Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

Geef een reactie

Neem contact op via Messenger