Gods oordeelswerk in de laatste dagen
 • 1 Hoe oordeelt Almachtige God over de mens, hoe reinigt en vervolmaakt Hij de mens door Zijn woorden? Dat is iets wat we echt moeten weten. Als we het werk van Almachtige God begrijpen, dan kunnen we de Gods stem echt horen en kunnen we opgenomen worden voor Gods troon. Vertel ons hier alles over.
 • 2 We hebben de woorden van Almachtige God gelezen en hebben gezien dat er dingen zijn die heel hard zijn. Zij zijn het oordeel van de mensheid, en veroordeling en vloek. Als God over mensen oordeelt en ze vervloekt, zullen ze dan niet worden veroordeeld en gestraft? Hoe kan men zeggen dat dit soort oordeel bedoeld is om de mensheid te zuiveren en te redden?
 • 3 Jullie zeiden net dat de meest geprofeteerde zaak in de Bijbel Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is. Er zijn meer dan tweehonderd passages die ons vertellen dat God zou terugkomen en Zijn oordeel zou uitvoeren. We weten dat dit waar is. De profetie is zeer duidelijk gemaakt in 1 Petrus 4:17: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” Ik denk dat dit wil zeggen dat Gods werk van het oordeel vaststaat! Maar het lijkt wel of jullie zeiden dat God in het vlees is teruggekeerd om het werk van het oordeel uit te voeren. Dit verschilt van wat wij hebben gehoord. Wij geloven dat de Heer in de laatste dagen weer zou verschijnen in het spirituele lichaam van de herrezen Jezus. Deze mening wordt ook gedeeld door de meerderheid in religieuze kringen. We begrijpen dit concept van de Heer die terugkomt en Zijn werk in het vlees verricht niet. Dit is nieuw voor ons. Kunnen jullie ons dit uitleggen?
 • 4 Je getuigde dat God, als de Mensenzoon, bij het huis van God is begonnen om Zijn werk van het oordeel uit te voeren. Dat is waar en het komt overeen met de Bijbelse profetie. Maar ik begrijp het niet. Is dat oordeel, dat bij Gods huis begint, exact hetzelfde oordeel als het oordeel voor de grote witte troon in het boek Openbaring? We geloven dat het oordeel voor de grote witte troon bedoeld is voor alle ongelovigen die van Satan zijn. Als de Heer terugkomt, zullen de gelovigen in de hemel opgenomen worden en dan zal Hij rampen op de ongelovigen afsturen. Zie je, dat is het oordeel voor de grote witte troon. We hoorden jullie getuigen van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben nog niet gezien dat God vernietiging over de ongelovigen brengt. Hoe kan het dan hetzelfde oordeel zijn als dat voor de grote witte troon? Waarom vertel je ons niet wat dat oordeel precies is? Probeer ons dit alsjeblieft duidelijker te maken.
 • 5 Hoe God Zijn oordeel uitvoert om de mensheid te redden en ons te reinigen in de laatste dagen?
 • 6 We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.
 • 7 Ik wil weten hoe Almachtige God van de laatste dagen Zijn werk van het oordeel uitvoert om de mensheid te redden van Satans invloed. Kunnen jullie getuigen van jullie ervaringen hiermee?
 • 8 Jullie getuigen dat de teruggekeerde Heer Jezus niemand anders is dan Almachtige God die de waarheid heeft verkondigd bij het verrichten van het werk van het oordeel in de laatste dagen. Hoe is dat mogelijk? De Heer zal waarachtig komen om ons naar het hemelse koninkrijk te voeren. Hoe zou Hij ons dan kunnen achterlaten om het werk van het oordeel in de laatste dagen te verrichten? Ik denk dat we door te geloven in de Heer Jezus en het werk van de Heilige Geest te ontvangen, we Gods werk van het oordeel al ervaren. Daar is bewijs voor in de woorden van de Heer Jezus: “Als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is” (Joh. 16:7-8). Wij denken dat nadat de Heer Jezus is opgestaan en ten hemel opgevaren is, de Heilige Geest tijdens Pinksteren neergedaald is om de mensen te bewerken. En hierdoor namen mensen zich hun zonden al kwalijk, voor gerechtigheid en oordeel. Als we biechten en boete doen in het aanzicht van de Heer, dan beleven we eigenlijk het oordeel van de Heer. Daarom geloven we dat hoewel het werk van de Heer Jezus verlossingswerk was, dat nadat de Heer Jezus ten hemel opgevaren was, het werk dat door de Heilige Geest werd verricht toen die neerdaalde tijdens Pinksteren, het werk van het oordeel van God in de laatste dagen moet zijn. Als dit niet het werk van het oordeel zou zijn, hoe kan het dan dat “zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”? Als gelovigen van de Heer worden we vaak geraakt, terechtgewezen en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dus zijn we ten overstaan van de Heer altijd aan het huilen en boete aan het doen. Dat we ons daarna vaak beter gedragen, is het teken dat we veranderd zijn door ons geloof in de Heer. Is dit niet het resultaat van het ervaren van Gods oordeel? Het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen, waar jullie het over hebben, hoe verschilt dat van het werk van de Heer Jezus?
 • 9 Jullie hebben getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Waarom heb ik het niet gezien? Ik geloof nog steeds dat de Heer zal terugkeren op de wolken. Ik geloof nog steeds dat als de Heer terugkeert iedereen die in Hem gelooft in een oogwenk wordt veranderd en wordt opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Fil. 3:20-21). Jullie zeggen dat de Heer terugkeert om vlees te worden en te verschijnen als de Mensenzoon en de waarheid uit te drukken en het oordeel in de laatste dagen te verrichten. Volgens mij is dat onmogelijk. Aangezien God almachtig is heeft één enkel woord van God de hemel en de aarde geschapen en de doden weer laten opstaan. God kan ons tot heiligheid verheffen door één woord te uiten. Waarom moet God vlees worden om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens uit te voeren?
 • 10 Sommige mensen zeggen: “Toen de Heer Jezus aan het kruis zei: ‘Het is volbracht’, gaf dat toen niet aan dat Gods reddende werk was voltooid? Waarom moet God dan het werk van het oordeel verrichten te beginnen met het huis van God, wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?”
 • 11 Is het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen het oordeel van de grote witte troon zoals voorspeld in het boek Openbaring?
 • 12 Onze zonden werden vergeven nadat we in de Heer waren gaan geloven, maar waarom zondigen we nog steeds vaak? Hoe kunnen we eindelijk ontsnappen aan de ketenen van de zonde?
 • 13 Toen de Heer Jezus aan het kruis werd genageld, nam Hij onze zonden op Zich en vergaf Hij ze. Dus wij zijn al onderscheiden als heilig en niet zondig meer, en wij kunnen het koninkrijk van de hemel betreden zonder dat het nodig is dat wij Gods werk van oordeel en zuivering in de laatste dagen aanvaarden. Is het terecht dat wij dit geloven?
 • 14 Welk werk zal de Heer Jezus precies verrichten wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger