240 Je komt nooit ergens zonder Gods woorden

1 Ik overdenk Gods woorden en denk oprecht na over mezelf. God heeft me verheven om een plicht te doen met als doel me te trainen. Maar ik heb de gelegenheid aangegrepen om met mezelf te koop te lopen. Wanneer mijn werk een beetje vrucht draagt, verander ik zelfs de manier waarop ik me gedraag en praat. Ik belijd God alle eer te geven, maar tel mijn eigen bijdragen. Ik geloof altijd in mijn eigen gaven, ik bid niet oprecht tot God. Doordat ik niet in alles de waarheid zoek, loop ik elke keer weer tegen een muur op. Pas nadat ik in de duisternis was gevallen, zag ik in hoe zielig en in nood ik ben. O God! Ik begrijp eindelijk dat ik niets kan doen zonder u.

2 Ik kende nooit het belang van principes bij het aanpakken van zaken. Ik had altijd het gevoel dat je alles kon doen met gaven. Ik heb nu ervaren dat ik zonder Gods woorden nooit ergens kom. Bij het werk op gaven vertrouwen zonder de waarheid te zoeken leidt gegarandeerd tot mislukking. Zonder onderwerping en liefde voor God is het uitvoeren van mijn plicht nutteloos. Ik ging schaamteloos tegen mijn geweten in en stal de glorie van God, ik liep zelfs op te scheppen en met mezelf te koop te lopen. Hoe is dat een hart hebben dat God vereert? Ik streefde de waarheid niet na, hield vast aan mijn eigen weg – hoe kon ik dan niet struikelen? O God! Uw oordeel heeft me in staat gesteld uw rechtvaardige gezindheid te leren kennen.

3 Ik ben zo opstandig, maar toch verlicht en leidt God me. Ik zie Gods liefde en genade en voel meer spijt en schuld. Ik ben zo armzalig en waardeloos, niet meer dan een stofje. Ik zou God moeten terugbetalen wanneer ik in staat ben mijn plicht als schepsel uit te voeren. Ik haat het dat ik in het verleden mijn plicht heb gedaan zonder de waarheid na te streven. Dat ik zoveel kansen liet lopen te worden vervolmaakt, verwondde Gods hart echt. Pas nadat ik volledig was doordrongen van bitterheid, begreep ik wat een schat de waarheid is. Pas nadat ik door God was gesnoeid en behandeld, begreep ik hoe diepgaand verdorven ik ben. Ik ben bereid mijn alles te schenken om de waarheid na te streven, Gods oordeel te aanvaarden en te worden gereinigd. Ik offer alles van mezelf op om mijn plicht te vervullen Gods hart te troosten.

Vorige: 239 Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

Volgende: 241 Ik leef eindelijk een menselijke gelijkenis uit

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek