We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

234 Wie de waarheid niet nastreeft, zal met zekerheid falen

1 Hoewel ik bijeenkomsten bijwoonde en Gods woorden las, besteedde ik geen aandacht aan het beoefenen van de waarheid. Als ik een paar plichten kon vervullen, dacht ik dat ik de werkelijkheid van de waarheid bezat. Ik bad tot God, maar had geen werkelijke communicatie met God. Door in mijn plichten een paar resultaten te behalen, dacht ik dat ik enige verdienste had opgespaard. Ik was heel ingenomen met mezelf en dacht dat God me zeker een beloning zou geven. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te ervaren, werd ik in één klap wakker. Vele jaren geloofde ik in God zonder Hem te kennen, en ik bleef maar onderhandelen met God. Nu pas zie ik dat geloven in God zonder de waarheid na te streven de grootste mislukking is.

2 God drukt de waarheid volledig uit om zo de mens te reinigen en te redden, maar ik had Zijn goede bedoeling allerminst door. Bij het vervullen van mijn plicht maakte ik van de gelegenheid gebruik om status en een reputatie na te streven. Bij het werk of tijdens preken kwam ik vaak met holle grootspraak en pronkte ik met mezelf. En van mijn vermogen om spirituele theorie te preken dacht ik dat daar de werkelijkheid van de waarheid uit sprak. Ik vertrouwde bij het werk gewoon op mijn hartstocht, maar ik beoefende niet de waarheid en deed dingen op mijn manier. Ik was huichelachtig zoals de farizeeën, maar ik dacht dat ik spiritueel was. Zonder Gods oordeel weet ik niet hoe diep ik zou zijn gezonken.

3 Na Gods herhaalde oordeel en beproevingen begrijp ik eindelijk dat hartstochtelijk werken zonder de waarheid na te streven allemaal vergeefse inspanning is. Ik onderzoek mijn eigen daden en gedrag en besef dat ik God niet werkelijk gehoorzaam ben. Mijn woorden en daden zijn vals en bedrieglijk; ik ben geen eerlijk mens. Hoeveel goed gedrag ik ook in praktijk breng, het is niet hetzelfde als een verandering in gezindheid. Gods koninkrijk is heilig – hoe zou het verdorven mensen kunnen toelaten om binnen te gaan? Huichelarij kan niet de waarheid van verzet tegen God verhullen. Zonder de werkelijkheid van de waarheid kan men nooit de lof van God verdienen. Alleen zij die getuigen onder grote tegenspoed zullen slagen in hun geloof in God.

Vorige:Ik ben bereid me te onderwerpen aan Gods werk

Volgende:Ik heb gezien hoe kostbaar de waarheid is

Gerelateerde media

 • God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

  I Gedurende Gods werk van verlossing, zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is, en Hij zal zich van niemand ontdoen. Maar al d…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.