De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

253 God heeft zo lang gewacht

Begeleiding: Wie weet hoe lang u erop heeft gewacht dat de mens tot u terug zou keren? En wie weet hoe zwaar de prijs is geweest die u voor de mens heeft betaald? Wie weet hoe enorm uw genade is? En wie kan begrijpen hoe mooi en goed uw hart is?

1 Ik geloofde zo vele jaren in u, maar streefde nooit naar de waarheid. Hoewel het leek alsof ik u volgde, was mijn hart toch niet van u. Ik bedroog u altijd in mijn gebeden, ik loofde u alleen maar in woord. Ik was zo ingenomen met mezelf vanwege het kleine beetje werk dat ik verrichtte, ik eiste alle eer op. Ik stond voor u, maar kende u al die tijd niet, en ik wist al die tijd niet wat waarheid of leven was. Ik bekommerde me er alleen maar om mezelf uit te rusten met doctrines en beoefende of ervoer uw woorden nooit. Omdat ik wat woorden en doctrines begreep, vond ik mezelf geweldig.

2 Uw liefde kwam in stilte tot me, u berispte, disciplineerde, snoeide en behandelde me. Het oordeel van uw woorden onthulde het masker van mijn hypocrisie. Ik leed en putte mezelf niet uit om uw liefde terug te betalen, maar alleen maar omwille van mijn einde, mijn uiteindelijke bestemming. Ik zag hoe volkomen verdorven ik was, zo bedrieglijk en zo betreurenswaardig. Toen ik werd ontmaskerd tijdens een beproeving, begreep ik u verkeerd en huilde en wanhoopte ik in pijn. Ik begreep uw goede bedoelingen nooit. Ik was zonder geweten en verstand. Hoe kan ik het waard zijn menselijk genoemd te worden wanneer ik zo opstandig ben?

3 Uw liefde was als een warme stroom die mijn verharde hart smolt. De beproevingen en louteringen waren pijnlijk, maar ze waren bedoeld om mijn verdorvenheid te reinigen. Nu ik uw wil begrijp, keert mijn hart terug en pleng ik tranen van spijt. Ik haat mezelf omdat ik zo opstandig en onwetend ben, en niet naar uw wil luister. Maar u kijkt de hele tijd toe en wacht, en doet uw uiterste best mij te redden. Uw hart is mooi en goed, ik wil de waarheid nastreven en binnengaan in de werkelijkheid. Ik ben vastbesloten mezelf te gedragen als een mens, en mijn plicht uw hart te troosten te vervullen.

Begeleiding: Ik heb gezien hoe vriendelijk en beminnelijk u bent. Alleen u bent de liefde van de mens waardig. Ik zal u niet langer laten wachten, ik zal mijn ware hart aan u wijden. Ik vraag alleen maar dat mijn hart u liefheeft, zodat ik geen spijt meer zal hebben. Ik vraag alleen maar dat mijn hart u liefheeft, en dat ik verenigbaar kan zijn met u.

Vorige:Ik heb zoveel van Gods liefde genoten

Volgende:Wij aanbidden u, vleesgeworden Almachtige God

Gerelateerde media

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…