We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

511 Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan

1 Degenen die zich werkelijk voor God inzetten, plaatsen hun hele wezen voor Hem. Zij gehoorzamen oprecht al Zijn uitingen en zij zijn in staat om Zijn woorden in praktijk te brengen. Ze maken Gods woorden de basis van hun bestaan en ze zijn in staat om oprecht de stukken van de praktijk in Gods woorden te zoeken. Dit is iemand die echt voor God leeft. Als wat je doet gunstig is voor je leven en als, door Gods woorden te eten en drinken, je kunt voorzien in je eigen innerlijke behoeften en onvolkomendheden, zodat je levensgezindheid getransformeerd wordt, dan zal dit voldoen aan wat God wil.

2 Als je handelt volgens Gods voorschriften, als je het vlees niet bevredigt maar wel Zijn wil, dan ga je de werkelijkheid van Zijn woorden binnen. Wanneer je praat over het meer realistisch betreden van de werkelijkheid van Gods woorden, betekent dit dat je je plicht kunt vervullen en aan Gods voorwaarden kunt voldoen. Alleen dit soort praktische daden kunnen het binnengaan van de werkelijkheid van Zijn woorden worden genoemd. Als je in staat bent om deze werkelijkheid te betreden, dan heb je de waarheid. Dit is het startpunt om de werkelijkheid binnen te gaan; je moet eerst deze beoefening volbrengen en pas daarna zul je in staat zijn om diepere werkelijkheden aan te gaan.

Naar ‘Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

Volgende:Het pad om de waarheid te zoeken

Gerelateerde media

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…

 • Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

  Gezien we zoeken naar Gods voetstappen, moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil, zoeken naar Gods woorden en uitspraken, zoeken naar Gods woorden en uitspraken.

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…