De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

925 Men kan geen leven nastreven zonder Gods woorden

Bij het nastreven van het leven moet je twee dingen in de gaten houden: in de eerste plaats moet je de waarheid in Gods woord begrijpen en ten tweede moet je jezelf begrijpen binnen het woord van God. Deze twee dingen zijn uitermate fundamenteel. Buiten Gods woord bestaat er geen leven of waarheid. Als je de waarheid niet in Gods woord zoekt, waar kan je dan naartoe om die te zoeken? Waar is er waarheid in de wereld? Waar is er ook maar enige noemenswaardige waarheid in de boeken die in de wereld worden gepubliceerd? Bij het begrijpen van de waarheid in Gods woord zijn de belangrijkste onderdelen: God begrijpen binnen Zijn woord; het menselijk leven begrijpen binnen Zijn woord; alle aspecten van de waarheid begrijpen binnen Zijn woord; jezelf echt begrijpen; en de betekenis van het menselijk bestaan binnen Gods woord ontdekken … Alle waarheid is in Gods woord besloten. Je kunt alleen maar door middel van het woord van God de waarheid binnengaan. Het belangrijkste resultaat dat je moet bereiken is dat je weet wat het betekent om Gods woord werkelijk te begrijpen. Als je Gods woord werkelijk begrijpt, kun je de waarheid begrijpen: Dit is het meest fundamentele.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe te beoefenen een eerlijk persoon te zijn

Volgende:Vroom zijn zij die vaak stil zijn voor God

Gerelateerde media

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…