925 Men kan geen leven nastreven zonder Gods woorden

Bij het nastreven van het leven moet je twee dingen in de gaten houden: in de eerste plaats moet je de waarheid in Gods woord begrijpen en ten tweede moet je jezelf begrijpen binnen het woord van God. Deze twee dingen zijn uitermate fundamenteel. Buiten Gods woord bestaat er geen leven of waarheid. Als je de waarheid niet in Gods woord zoekt, waar kan je dan naartoe om die te zoeken? Waar is er waarheid in de wereld? Waar is er ook maar enige noemenswaardige waarheid in de boeken die in de wereld worden gepubliceerd? Bij het begrijpen van de waarheid in Gods woord zijn de belangrijkste onderdelen: God begrijpen binnen Zijn woord; het menselijk leven begrijpen binnen Zijn woord; alle aspecten van de waarheid begrijpen binnen Zijn woord; jezelf echt begrijpen; en de betekenis van het menselijk bestaan binnen Gods woord ontdekken … Alle waarheid is in Gods woord besloten. Je kunt alleen maar door middel van het woord van God de waarheid binnengaan. Het belangrijkste resultaat dat je moet bereiken is dat je weet wat het betekent om Gods woord werkelijk te begrijpen. Als je Gods woord werkelijk begrijpt, kun je de waarheid begrijpen: Dit is het meest fundamentele.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 924 Hoe te beoefenen een eerlijk persoon te zijn

Volgende: 926 Het belang van geloof in God gaat zo diep

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek