484 Lees Gods woorden met betrekking tot je toestand

1 Wanneer je de woorden van God eet en drinkt, moet je ze afzetten tegen je eigen feitelijke toestand. Dat wil zeggen: nadat je de tekortkomingen bij jezelf ontdekt in je echte ervaringen, moet je in staat zijn om een pad voor praktische beoefening te vinden en je verkeerde motivaties en opvattingen de rug toe te keren. Als je hier altijd goed je best in doet en je hart altijd is gericht op deze dingen, dan zul je een pad hebben om te volgen, zul je je niet leeg voelen en zul je aldus in staat zijn om een normale toestand te handhaven. Pas dan zul je iemand zijn die belast is door je eigen leven en pas dan zul je iemand zijn die geloof heeft.

2 Waarom kunnen mensen Gods woorden niet in praktijk brengen, nadat ze die gelezen hebben? Komt dat niet omdat ze een spelletje spelen met het leven? Dat ze de kern niet kunnen vatten en geen pad voor praktische beoefening hebben, komt omdat ze die niet kunnen afzetten tegen hun eigen toestand en hun eigen toestand niet de baas kunnen worden. Sommige mensen zeggen: ik heb ze afgezet tegen mijn toestand, ik weet dat ik verdorven ben en dat mijn kaliber ondermaats is, maar ik ben niet in staat om aan Gods wil te voldoen. Hierin heb je nog maar de buitenkant gezien; hoe zet je de geneugten van het vlees aan de kant, hoe zet je zelfingenomenheid aan de kant, hoe verander je jezelf, hoe doe je je intrede in deze dingen, hoe verbeter je je kaliber, met welk aspect moet je beginnen — al die dingen zijn reëel.

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 449 God elimineert hen die het oordeel van de laatste dagen verwerpen

Volgende: 450 Christus van de laatste dagen verwerpen is de Heilige Geest lasteren

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek