De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

484 Lees Gods woorden met betrekking tot je toestand

1 Wanneer je de woorden van God eet en drinkt, moet je ze afzetten tegen je eigen feitelijke toestand. Dat wil zeggen: nadat je de tekortkomingen bij jezelf ontdekt in je echte ervaringen, moet je in staat zijn om een pad voor praktische beoefening te vinden en je verkeerde motivaties en opvattingen de rug toe te keren. Als je hier altijd goed je best in doet en je hart altijd is gericht op deze dingen, dan zul je een pad hebben om te volgen, zul je je niet leeg voelen en zul je aldus in staat zijn om een normale toestand te handhaven. Pas dan zul je iemand zijn die belast is door je eigen leven en pas dan zul je iemand zijn die geloof heeft.

2 Waarom kunnen mensen Gods woorden niet in praktijk brengen, nadat ze die gelezen hebben? Komt dat niet omdat ze een spelletje spelen met het leven? Dat ze de kern niet kunnen vatten en geen pad voor praktische beoefening hebben, komt omdat ze die niet kunnen afzetten tegen hun eigen toestand en hun eigen toestand niet de baas kunnen worden. Sommige mensen zeggen: ik heb ze afgezet tegen mijn toestand, ik weet dat ik verdorven ben en dat mijn kaliber ondermaats is, maar ik ben niet in staat om aan Gods wil te voldoen. Hierin heb je nog maar de buitenkant gezien; hoe zet je de geneugten van het vlees aan de kant, hoe zet je zelfingenomenheid aan de kant, hoe verander je jezelf, hoe doe je je intrede in deze dingen, hoe verbeter je je kaliber, met welk aspect moet je beginnen — al die dingen zijn reëel.

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De topprioriteit van geloof in God

Volgende:Leef in Gods woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben

Gerelateerde media