De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

252 Ik heb zoveel van Gods liefde genoten

1 Ik ben een verdorven mens, vol satanische gezindheid. Door het oordeel en de onthulling van uw woorden schaam ik me. Ik heb gezien dat mijn verdorvenheid te diep zit, ik heb zo weinig menselijke gelijkenis. En het ontbreekt mij aan iedere werkelijkheid van de waarheid. Mijn hart is hierdoor bedroefd. Stilletjes huil ik van verdriet. Hoe komt het dat ik u niet tevreden kan stellen? Nu ik zie dat al uw woorden de waarheid zijn, ben ik niet meer verloren en wanhopig. Uw liefde verplettert mijn hart, uw liefde doet mijn tranen vloeien als regen. Uw liefde heeft mijn hart overwonnen, ik ben hierdoor zoveel van u gaan houden. Ik heb de waarheid verkregen door u te volgen, u alleen bent zo beminnelijk.

2 Ik heb het oordeel van uw woorden ondergaan en zie nu helder de waarheid van mijn verdorvenheid. Het ontbreekt mij aan iedere menselijkheid en verstand en toch ben ik nog steeds arrogant en zelfgenoegzaam. Wat ik uitleef, is allemaal een satanische gezindheid en toch denk ik dat ik een goede menselijkheid bezit. Ik heb gezien dat mijn verdorvenheid zo diep zit, ik heb uw zuivering en redding nodig. Ieder woord van uw oordeel legt de bron van mijn verdorvenheid bloot. Ik heb berouw en werp mijzelf ter aarde, ik heb uw rechtvaardigheid gezien. Het is niets anders dan uw liefde, dat de verdorven mensheid geoordeeld en gezuiverd wordt. Dat ik vandaag in uw aanschijn leef, komt helemaal door uw redding. Ik heb de genade van uw redding mogen ontvangen, mijn liefde voor u wordt zuiverder.

3 Ik zit dan misschien in een beproeving, maar mijn hart voelt uw liefde. Gedurende de loutering zijn uw woorden mijn troost, ik weet dat u mij vervolmaakt. Het is waarlijk uw genade om uw zuivering en redding te ontvangen. Ik heb gezien welke grote liefde er in uw oordeel en tuchtiging schuilt. Ik voel vreugde gewoon omdat ik van u kan houden, ik kan mijn lof voor u niet binnenhouden. Uw liefde is zo geweldig, zo waarachtig, zo mooi, mijn vreugde kent geen grenzen. Mijn hart behoort u geheel toe, ik zal u altijd loven en getuigenis geven voor u. Ik wil u voor de rest van mijn dagen liefhebben, dat u mijn liefde krijgt. U heeft mij zoveel liefde gegeven, ik wil voor eeuwig van u houden.

Vorige:Gods liefde blijft altijd in mijn hart

Volgende:God heeft zo lang gewacht

Gerelateerde media

 • Het wezen van Christus is God

  I God in het vlees wordt Christus genoemd, dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd. Er is hier niets overdreven aa…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…