We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

251 Gods liefde blijft altijd in mijn hart

Op mijn reis in het voetspoor van God, heb ik al Zijn liefde genoten.

Zijn woorden en Zijn eisen zijn allemaal Zijn bescherming en liefde.

In tijden van grote zwakheid en tranen,

inspireerden Gods woorden me om de waarheid te zoeken.

Altijd als ik teleurgesteld werd,

waren het Zijn woorden die me inspireerden Hem eeuwig lief te hebben.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Gods liefde voor de mens is intens en echt.

Zijn oordelen en beproevingen zijn erop gericht mij te redden en te zuiveren.

Zijn loutering helpt me groeien.

God heeft grote ontberingen geleden om mij te leiden;

Hij blijft altijd aan mijn zijde.

Ik heb geklaagd en Hem verkeerd begrepen,

en Hij heeft dat elke keer verdragen.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Gods onbaatzuchtige liefde is geruild, geruild voor mijn redding.

De waarheid, verleend door God, heeft mij echt leven geschonken.

Het zijn Gods oordeel, tuchtiging en beproevingen die mij hebben gereinigd.

Gods woorden zijn de waarheid en zijn mijn leven geworden.

Gods woorden zijn mijn steunpilaar, ik kan er zelfs geen moment zonder.

O! Almachtige God, uw liefde blijft in mijn hart.

O! Almachtige God, ik zal u eeuwig liefhebben.

Het maakt niet uit hoe verdorven ik ben of hoe lastig ik kan zijn,

God is altijd ongelooflijk geduldig, Hij voedt en bewatert mij altijd.

Door vervolging, tegenslag en mislukkingen,

hebben Gods woorden me aangemoedigd.

Zijn liefde is zeer prachtig en waar. Ik zou voor altijd zo kunnen spreken.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Vorige:De aanmoediging van Gods liefde

Volgende:Ik heb zoveel van Gods liefde genoten

Gerelateerde media

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

  I De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam” is ontroerend en hartverwarmend. Ook al zien we alleen de mens en God, de relatie tussen beiden is zo i…

 • God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

  I Omstandigheden worden beter voor een aantal mensen. Hoe meer de Geest werkt, hoe meer zij berusten in vertrouwen. Hoe meer zij ervaren, hoe meer zij…

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …