We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

232 Gods liefde staat me toe om redding verkrijgen

Couplet 1

Ik heb jarenlang in de Heer geloofd,

maar ik volgde alleen een religieuze leer,

ik leefde met religieuze ideeen en gedachtes.

Ik heb jarenlang in de Heer geloofd,

Maar ik kon Zijn woord niet praktiseren, niet praktiseren en ervaren,

en wist niet hoe 'k Hem kon gehoorzamen.

Couplet 2

k Dacht dat ik de waarheid wist,

altijd verlangend naar Gods zegen.

Ik onderhandelde met God en putte mezelf uit,

Ik was bedrieglijk en gemeen.

Ik hield niet van de waarheid,

geen moed om de duist're invloed af te werpen.

M'n slecht gelaat werd geopenbaard.

Refrein

Het is door Gods incarnatie.

Het is door Zijn grote waarheid, dat ik gered ben van mijn verdorvenheid.

Gods liefde staat me toe om redding te verkrijgen.

Couplet 3

Het is Almachtige God die me leidt, elke stap van de weg.

Door Zijn tuchtiging en Zijn oordeel, werd ik veranderd in wie ik nu ben.

Het is Gods woord dat mijn hart heeft gewekt,

nu haat ik m'n satanische natuur.

Ik besluit om de waarheid te beoefenen.

en ik probeer nu het vlees te verzaken.

Couplet 4

gered in de laatste dagen.

We zullen rampen overleven en Gods dag van glorie zien;

Gods belofte ontvangen en genieten van de zegen van het koninkrijk.

Dit is Gods liefde die over ons komt, dit is Gods liefde die komt.

Brug

Vandaag heb ik geproefd van

Gods rechtvaardige gezindheid.

Vandaag heb ik geproefd van

Gods liefde en heb ik Gods redding verkrijgen.

Vandaag heb ik geproefd van

Gods liefde en heb Zijn zuivering mogen ontvangen.

Als iemand zo verdorven als ik,

Als iemand zo verdorven als ik,

Als iemand zo verdorven als ik,

wordt verhoogd, hoe kan ik Hem dan niet danken?

Refrein

Het is door Gods incarnatie.

Het is door Zijn grote waarheid, dat ik gered ben van mijn verdorvenheid.

Gods liefde staat me toe om redding te verkrijgen.

Outro

Geef dank en eer aan Almachtige God,

want alleen Gods liefde is het puurst.

Hoe kan ik God niet danken voor Zijn liefde?

Hoe kan ik God niet danken voor Zijn liefde?

Vorige:Gods oordeel maakte mijn God liefhebbende hart zuiverder

Volgende:Ik ben bereid me te onderwerpen aan Gods werk

Gerelateerde media