We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

10 God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht

God gaf Zijn glorie aan Israël en haalde het daarna weg van daar,

en bracht vervolgens de Israëlieten en alle mensen naar het oosten.

God heeft hen allemaal geleid naar het licht

zodat ze herenigd kunnen worden en kunnen verbinden met licht,

niet langer hoeven te zoeken, zoeken naar het licht.

God zal iedereen die op zoek is, het licht opnieuw laten zien

en de glorie die Hij had in Israël,

zie, God is neergedaald op een witte wolk onder de mensen,

zie de wolken van wit, zie de trossen fruit,

zie Jehova God van Israël, God van Israël,

zie de Meester van de Joden, zie de langverwachte Messias,

en de volle verschijning van Hem vervolgd door koningen doorheen de eeuwen.

God zal het werk van het universum doen en geweldige werken uitvoeren,

Hij toont al Zijn glorie en al Zijn daden aan de mens in de laatste dagen.

God zal Zijn gehele glorieuze aangezicht tonen

aan degenen die al vele jaren op Hem hebben gewacht,

aan hen die hebben verlangd naar Zijn komst op een witte wolk,

naar Israël dat verlangde dat Hij nog één keer zou verschijnen,

voor de hele mensheid die God vervolgt.

Zodat iedereen zal weten dat God lang geleden Zijn glorie heeft weggenomen

en het bracht naar het oosten.

Het is niet in Judea, want de laatste dagen zijn gekomen!

Naar ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Kom naar Sion met lofprijzing

Volgende:Gods openlijke bestuurlijke decreten voor het universum

Gerelateerde media

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?

  I Wie is door God gezocht in deze eindeloze wereld? Wie heeft persoonlijk de woorden van Gods Geest gehoord? Wie van jullie is als Job? Wie van jullie…

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…