We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

177 We zijn opgenomen voor de troon

1 We zijn opgenomen voor de troon, wat volledig te danken is aan de genade en ontferming van God. De heiligen hebben hun liefde voor God getoond en zijn nooit afgeweken van hun geestelijke pad. Ze staan vast in het geloof dat de ene, ware God vlees is geworden, dat Hij het Hoofd is van het universum en dat Hij het bevel voert over alle dingen – wat wordt bevestigd door de heilige Geest en wordt gestaafd met keihard bewijs! Hierin kan nooit verandering komen! O Almachtige God! Vandaag hebt u onze geestelijke ogen geopend, waardoor u toestaat dat de blinden zien, de lammen wandelen en de melaatsen worden genezen. U hebt een hemels venster geopend en we hebben de geheimen van de geestelijke wereld gezien. Uw heilige woorden zijn in ons doorgedrongen; u hebt ons gered van de verdorven mensheid die Satan heeft voortgebracht. Dit is uw grote werk en uw geweldige ontferming. Wij zijn uw getuigen!

2 Lange tijd bent u nederig geweest en hebt u zich in stilte verborgen. De opstanding en het lijden van de kruisiging hebt u doorgemaakt; zowel de vreugden en het verdriet van het menselijk leven als vervolging en tegenslag hebt u gekend. De pijn van de menselijke wereld hebt u ervaren en geproefd, en u bent verloochend door dit tijdperk. De vleesgeworden God is God Zelf. U hebt ons gered van de mestvaalt omwille van Gods wil, en u hebt ons overeind gehouden met uw rechterhand; wij hebben uw genade om niet gekregen. Onvermoeibaar spant u zich in om uw leven in ons tot stand te brengen; de prijs die u hebt betaald met uw bloed, zweet en tranen is ook in de heiligen geweest. Wij zijn het voorwerp van uw onverdroten inspanning; wij zijn de prijs die u betaalt. O Almachtige God! Vanwege uw liefde en ontferming, uw rechtvaardigheid en uw majesteit, uw heiligheid en uw nederigheid zullen alle mensen voor u buigen en u aanbidden, in alle eeuwigheid.

3 Vandaag hebt u alle kerken compleet gemaakt – de kerk van Philadelphia – wat de verwerkelijking betekent van uw zesduizendjarige managementplan. De heiligen kunnen nu in nederigheid aan u gehoorzamen; ze zijn met elkaar verbonden in de geest en vergezellen elkaar in liefde. Ze zijn verbonden met de bron van de fontein. Onophoudelijk stroomt het levende water; alle vuil en modder in de kerk spoelt het weg, waarbij het uw tempel opnieuw zuivert. Dan laten we God regeren in onze geest, wandelen we met Hem, gaan we uitblinken en overwinnen we de wereld; dan nemen onze geesten een vrije vlucht en verkrijgen ze bevrijding. Dit zijn de resultaten als God koning is. Werk actief samen met God, dien in onderlinge samenwerking en word één; voldoe aan de wil van Almachtige God, haast je om een heilig, geestelijk lichaam te worden en vertrap Satan, om een einde te maken aan zijn lotsbestemming.

Naar ‘Hoofdstuk 2’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods oordeel wordt volledig onthuld

Volgende:Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld

Gerelateerde media

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?