De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

13 Gods koninkrijk is verschenen op aarde

Almachtige ware God, Koning op de troon,

het hele universum regerend, alle naties en mensen aanziend.

De hele wereld schijnt met Gods glorie.

De hele wereld schijnt (schijnt),

de hele wereld schijnt (schijnt), schijnt met Gods glorie (de hele wereld).

De hele wereld schijnt (De hele wereld schijnt), de hele wereld schijnt (de hele wereld schijnt),

alles schijnt met Gods glorie (de hele wereld).

Alle dingen in het universum, alle dingen in het universum zullen zien,

overal zullen alle levende dingen zien.

De bergen, het land, de rivieren en meren, oceanen en alle levende wezens,

in het licht van Gods ware aanwezigheid, hebben hun gordijnen geopend, herleefden,

alsof ontwaken van een droom,

of zoals kiemen uit de grond schietend naar het licht.

Oh, de enige echte God verschijnt voor de wereld.

Wie durft, wie durft Hem te weerstaan?

Iedereen trilt van angst, allen voelen zich overtuigd,

op hun knieën, op hun knieën voor Hem!

Zie ze smeken om vergiffenis, eindeloos smekend.

Elke mond, elke mond in verering!

Continenten en oceanen, bergen, rivieren, alles vereert Hem eindeloos.

Lentebriesjes brengen fijne regen.

Stromen, zoals mensen, mengen verdriet met vreugde,

ze vergieten tranen van schuldenlast,

ze huilen, vol van verwijt en berouw.

Rivieren, meren, branding, deining,

allen zingen, allen zingen

allen zingen en loven Gods heilige naam.

Alle oude dingen geschonden door Satan zullen zich hernieuwen, stuk voor stuk.

De ooit bedorven dingen zullen veranderen.

Zullen zich in een nieuwe situatie bevinden.

Oh, de enige echte God verschijnt voor de wereld.

Wie durft, wie durft Hem te weerstaan?

Iedereen trilt van angst, allen voelen zich overtuigd,

op hun knieën, op hun knieën voor Hem!

Dan laat de trompet een heilige dreun horen.

Spits je oren en luister.

Een zoet geluid komt van de troon, verkondigend aan elke natie

dat de tijd al is gekomen, het einde is eindelijk gekomen.

Gods managementplan is klaar en Zijn koninkrijk is op aarde gekomen.

Elk koninkrijk in de wereld is het koninkrijk van God geworden.

Zeven trompetten galmen van de troon, welke wonderen zullen nu gebeuren!

God verheugt Zich om Zijn volk te zien, dat Zijn stem, Zijn stem hoort.

Ze komen uit alle naties en landen.

Alle mensen houden de ware God in hun mond,

loven en springen, loven en springen,

loven en springen, eindeloos!

Getuigend in de wereld van de enige ware God,

donderend, donderend zoals wateren.

Allen komen naar Gods koninkrijk,

Allen komen naar Gods koninkrijk, God! (koninkrijk)!

Naar ‘Hoofdstuk 36’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods glorie schijnt uit het oosten

Volgende:Gods oordeel is volledig gekomen

Gerelateerde media

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…